Oppstart av VæreSammen i Hammerfest

Oppstart av VæreSammen i Hammerfest

Skrevet av: Ingeborg O Hågensen         Dato: 27.09.18 11:55

Hammerfestbarnehagene gjør seg nå klare til å starte opp sin satsing med kompetansehevingsprogrammet VæreSammen. De gjennomfører programmet som en pilot dette barnehageåret og etter evaluering kan det bli aktuelt å kjøre liknende opplegg i de andre RSK-kommunene.

Hammerfestbarnehagene er klare for å starte opp et nytt utviklingsprosjekt, hvor målet er å øke kompetansen hos alle ansatte for å skape enda bedre oppvekstvilkår for barn.
"De senere årenes fokus på barnehagens kvalitet og innhold har ført oss inn i spennende endringsprosesser i barnehagene. Disse knyttes til verdispørsmål, læringsspørsmål og kompetanse som kreves for å oppfylle barnehagens samfunnsmandat og skape gode betingelser for trygghet, trivsel og utvikling for barn. Det handler om å sette alt i system"

På læringsdagen mandag 22. oktober starter vi opp med utviklingsprosjektet "VæreSammen".
Vi vil foreleserne Silje Vignes Fjlesjå og Nanna Weberg introdusere:

- Bakgrunnen for VæreSammen, etikk og verdier
- kjernekomponentene for VæreSammen
- Presentere materiellet til VæreSammen

det skal avholdes et foreldremøte på ettermiddagen den 22.oktober. 23. og 24. oktober vil pedagogene skoleres ytterligere.

RSK Vest-Finnmark er et samarbeid mellom følgende kommuner

Loppa
Alta
Nordkapp
Hammerfest
Måsøy
Kvalsund
Hasvik

 

Kontakt

Øyvind Rognli
Kontorleder RSK Vest-Finnmark
E-post: oyvrog@alta.kommune.no  
Mobil 916 89 195 

Postadresse            

RSK Vest-Finnmark
co /Alta kommune
Pb 1403
9506 Alta  

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og
barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene
er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy
og Nordkapp.

Siden er designet av Christer Dahlslett og utviklet av K2 Solutions AS