Læringsdager skole og SFO i Alta og Hammerfest

Læringsdager skole og SFO i Alta og Hammerfest

Skrevet av: Øyvind Rognli         Dato: 19.08.19 09:09

På skolesiden vil Svein-Erik Andreassen være foreleser. Svein-Erik Andreassen er førstelektor ved ILP, UiT Norges arktiske universitetet. Hans primære forskningsinteresse er analyse av læreplaner for og i grunnskole og videregående skole. Han forsker også på studenters samarbeid med praksislærere om aksjonslæringsprosjekter i lærerutdanningen.

For SFO/assistenter vil Sjur Langeland være foreleser. Sjur Langeland er kurs-/ foredragsholder og veileder i privat og offentlig praksis, innenfor temaer som kommunikasjon og relasjonsarbeid, livsmestring og robusthet.


Program for Alta (skole og SFO/assistenter) 30. september 2019  (Alta, Loppa, Hasvik)

Program for Hammerfest (skole og SFO/assistenter) 1. oktober 2019 - AKS (Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Kvalsund)


PÅMELDING: http://www.rsk-vest.no/kurs/index.jsp 

RSK Vest-Finnmark er et samarbeid mellom følgende kommuner

Loppa
Alta
Nordkapp
Hammerfest
Måsøy
Kvalsund
Hasvik

 

Kontakt

Øyvind Rognli
Kontorleder RSK Vest-Finnmark
E-post: oyvrog@alta.kommune.no  
Mobil 916 89 195 

Postadresse            

RSK Vest-Finnmark
co /Alta kommune
Pb 1403
9506 Alta  

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og
barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene
er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy
og Nordkapp.

Siden er designet av Christer Dahlslett og utviklet av K2 Solutions AS