Læringsdager Vest-Finnmark 2019

Læringsdager Vest-Finnmark 2019

Skrevet av: Øyvind Rognli         Dato: 19.09.19 14:57

Læringsdagene i Vest-Finnmark 2019 er inndelt med en dag på skole/barnehage og en felles dag med forelesning og gruppearbeid.

De felles læringsdagene for skole, SFO, assistent arrangeres i Alta 30. september og i Hammerfest 1. oktober.
De felles læringsdagene for barnehage arrangeres i Hammerfest 15. oktober og i Alta 16. oktober. 

  

Fordi det har vært mange utskiftninger og endringer i ansattelistene, har vi utvidet påmeldingsfristen. Vi ber dere derfor påse at dere er påmeldt. 
Er du nyansatt og ikke registrert i RSK-systemet, ber vi deg registrere deg her: Registrer deg 


Skole Alta 30. september – deltakerliste
SFO og assistent Alta 30. september - deltakerliste
Skole Hammerfest 1. oktober - deltakerliste
SFO og assistent Hammerfest 1. oktober - deltakerliste
Påmeldingsfrist er utvidet til 20. september.


Læringsdag barnehage Hammerfest 15. oktober - deltakerliste 
Læringsdag barnehage Alta 16. oktober - deltakerliste
Påmeldingsfrist er satt til 27. september

RSK Vest-Finnmark er et samarbeid mellom følgende kommuner

Loppa
Alta
Nordkapp
Hammerfest
Måsøy
Kvalsund
Hasvik

 

Kontakt

Øyvind Rognli
Kontorleder RSK Vest-Finnmark
E-post: oyvrog@alta.kommune.no  
Mobil 916 89 195 

Postadresse            

RSK Vest-Finnmark
co /Alta kommune
Pb 1403
9506 Alta  

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og
barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene
er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy
og Nordkapp.

Siden er designet av Christer Dahlslett og utviklet av K2 Solutions AS