Dokumentbase fagfornyelsen

Dokumentbase fagfornyelsen

Skrevet av: Øyvind Rognli         Dato: 02.10.19 08:53

Alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden.
Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.
På denne siden vil du finne informasjon som kan brukes lokalt på skolene. Siden vil bygges ut fortløpende.

  


Forarbeidet til læringsdagen 30. september Alta og 1. oktober Hammerfest:
"Noen didaktiske råd til Utdanningsdirektoratet"

Gruppediskusjoner i etterkant av samlingen:
Gruppediskusjoner i etterkant av samlingen - skolebasert.

Seks korte kronikker om temaet læreplanforståelse, i PDF.
a) Kampen mellom lereplanen og lereboka .pdf
b) Verbene i kompetansemalene.pdf
c) Tar eller har skolene kunnskapsmonopol.pdf
d) Hensiktsmessig skole.pdf
e) Eksamen og standpunkt.pdf
f) Kroppsoving vs idrett .pdf

 

Artikler:
Om fagfornyelsen har Svein-Erik Andreassen publisert disse to artiklene:
Fagfornyelsen: Didaktiske råd til Utdanningsdirektoratet 
Fagfornyelsens begrepsbruk, siste nr. av Bedre skole, 3/19.

Arbeidet med strategier for læreres læring/kollektiv profesjonsutvikling. Se side 88-97 i:
Teammøter i skolen – fra «logistikkmøter» til lærende møter? 


Presentasjoner:
Svein-Erik Andreassen - Alta 30. september og Hammerfest 1. oktober 2019

 

Kompetansepakke Udir:
Modul 0 er publisert.
Kompetansepakke ulike temaer.
https://kompetanse.udir.no 

RSK Vest-Finnmark er et samarbeid mellom følgende kommuner

Loppa
Alta
Nordkapp
Hammerfest
Måsøy
Kvalsund
Hasvik

 

Kontakt

Øyvind Rognli
Kontorleder RSK Vest-Finnmark
E-post: oyvrog@alta.kommune.no  
Mobil 916 89 195 

Postadresse            

RSK Vest-Finnmark
co /Alta kommune
Pb 1403
9506 Alta  

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og
barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene
er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy
og Nordkapp.

Siden er designet av Christer Dahlslett og utviklet av K2 Solutions AS