Vurderer du å utdanne deg til lærer- eller barnehagelæreryrket?

Vurderer du å utdanne deg til lærer- eller barnehagelæreryrket?

Skrevet av: Øyvind Rognli         Dato: 06.12.19 09:57

Finnmark trenger flere barnehagelærere og grunnskolelærere. Etter endt utdanning er du sikret en vei inn i et givende og utviklende yrke sammen med mange gode kollegaer. I tillegg vil det være svært gunstig hvis du velger Finnmark som arbeidssted. Du vil få slettet ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år som barnehagelærer. Som grunnskolelærer er ordningen enda bedre, nærmest gullkantet. Hvis du for eksempel fullfører grunnskolelærerutdanningen på normert tid og jobber tre år som lærer 1-7 i Finnmark, kan du få slettet 161 000 kroner av studielånet. Dette kommer i tillegg til at du får slettet 10% årlig, inntil 25 000 pr. år.    

Går du med planer om å bli lærer eller barnehagelærer, men er usikker på om du tilfredsstiller opptakskravene? Her finner du oversikten:  


 

Grunnskolelærerutdanning 1-7 (klassetrinn) - master og  5-10 (klassetrinn) - master:

Søknadsfrist 15. april. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer). Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Men du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.


Mangler du kravet til matematikk? Universitet i Sørøst-Norge (USN) vil gjennomføre et nettbasert kurs til de som vil forbedre karakteren i matematikk frem mot neste opptak. Kurset er nettbasert og tilbys over hele landet, og skal legge til rette for at man kan ta en privatisteksamen. Ta kontakt med Universitet i Sørøst-Norge på epost: mattekurs@usn.no

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

  


Barnehagelærerutdanning:

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.


Søknadsfristen er 1. mars for realkompetansesøkere og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Har du ikke generell studiekompetanse, kan RSK Vest-Finnmark hjelpe deg igjennom prosessen med å kunne søke basert på realkompetanse gjennom et forkurs, les mer og søk her: Forkurs til barnehagelærerutdanning - RSK Vest-Finnmark


Krav til realkompetanse:
Søkeren må være 25 år eller eldre og må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:
-Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år.
-Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende.
-Relevant arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker, dagmamma, fritidstilbud for barn, idrettslag o.l.).
-Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For barnehagelærerutdanning regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:
-Arbeid fra barnehage (assistent), barnevernsinstitusjon, skolefritidsordning eller grunnskole (assistent, lærervikar).
-Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen, som for eksempel barne- og ungdomsarbeider.

Videre gjelder følgende faglige krav:
Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs).
Egenerklæring på engelskkunnskaper.
Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.  

 

UiT campus Alta tilbyr både barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10.
Les mer om utdanningene her:
Barnehagelærerutdanning
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. klassetrinn
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. klassetrinn

RSK Vest-Finnmark er et samarbeid mellom følgende kommuner

Loppa
Alta
Nordkapp
Hammerfest
Måsøy
Kvalsund
Hasvik

 

Kontakt

Øyvind Rognli
Kontorleder RSK Vest-Finnmark
E-post: oyvrog@alta.kommune.no  
Mobil 916 89 195 

Postadresse            

RSK Vest-Finnmark
co /Alta kommune
Pb 1403
9506 Alta  

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og
barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene
er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy
og Nordkapp.

Siden er designet av Christer Dahlslett og utviklet av K2 Solutions AS