Aktiviteter/påmelding
Aktiviteter/påmelding
Elevvennlig skole - Hvordan kan vi gjøre skoledagen enklere for lærere og elever? Påmelding
Målgruppe: Lærere, ledere i skole, styrere, PPT, foreldre
Kurs: Tilpasset opplæring / Læringsmiljø / Adferd
Foredragsholdere: Britta Bech Guldbrandsen og Iglum Rønhovde
Når: 24.02.2020
Hvor: Auditoriet UiT campus Alta
Påmeldingsfrist: 17.02.2020
Mer informasjon

Antall plasser: 100
Mer informasjon
Tilpasset opplæring av minoritetsspråklige elever Påmelding
Målgruppe: Lærere og skoleledere som arbeider tett på området
Kurs: Tilpasset opplæring / Læringsmiljø / Adferd
Foredragsholdere: NAFO, Lene Østli og Sissel Persen
Når: 05.03.2020
Hvor: Thon Hotell Alta
Påmeldingsfrist: 23.02.2020
Mer informasjon

Antall plasser: 100
Mer informasjon
Dysleksi, språkvansker i skole og barnehage Påmelding
Målgruppe: Lærere, ledere i skole, styrere, PPT, foreldre
Kurs: Bhg/skole
Foredragsholdere: Caroline Solheim, generalsekretær Dysleksi Norge
Når: 12.03.2020
Hvor: Auditoriet UiT campus Alta
Påmeldingsfrist: 26.02.2020
Mer informasjon

Antall plasser:
Mer informasjon
Styrerkonferanse Vest-Finnmark Påmelding
Målgruppe: Styrere og stedfortredere
Kurs: Ledelse i barnehagen
Foredragsholdere:
Når: 24.03.2020
Hvor: Scandic Hotell Alta
Påmeldingsfrist: 02.03.2020
Mer informasjon

Antall plasser: 120
Mer informasjon
Skolelederkonferanse Vest-Finnmark Påmelding
Målgruppe: Rektorer og inspektører i Vest-Finnmark
Kurs: Skoleledelse
Foredragsholdere:
Når: 25.03.2020
Hvor: Scandic Hotell Alta
Påmeldingsfrist: 02.03.2020
Mer informasjon

Antall plasser: 120
Mer informasjon
TRAS - for pedagoger i barnehagen Påmelding
Målgruppe: Pedagoger i barnehager
Kurs: Bhg
Foredragsholdere: Statped
Når: 28.04.2020
Hvor: Thon Hotell Hammerfest
Påmeldingsfrist: 15.04.2020
Mer informasjon

Antall plasser:
Mer informasjon
TRAS - for pedagoger i barnehagen Påmelding
Målgruppe: Pedagoger i barnehager
Kurs: Bhg
Foredragsholdere: Statped
Når: 29.04.2020
Hvor: Thon Hotell Alta
Påmeldingsfrist: 15.04.2020
Mer informasjon

Antall plasser: 60
Mer informasjon
Ny pedagognorm i barnehagen Påmelding
Målgruppe: Barnehagelærere, pedagogiske ledere, styrere
Kurs: Bhg
Foredragsholdere: AOF - Cathrine Ask
Når: 04.05.2020
Hvor: Alta
Påmeldingsfrist: 23.04.2020
Mer informasjon

Antall plasser: 60
Mer informasjon
Ny pedagognorm i barnehage Påmelding
Målgruppe: Barnehagelærere, pedagogiske ledere, styrere
Kurs: Bhg
Foredragsholdere: AOF - Cathrine Ask
Når: 05.05.2020
Hvor: Hammerfest
Påmeldingsfrist: 23.04.2020
Mer informasjon

Antall plasser: 50
Mer informasjon
TRAS - for lærere på småtrinnet Påmelding
Målgruppe: Lærere på småtrinnet
Kurs: Skole
Foredragsholdere: Statped
Når: 03.06.2020
Hvor: Thon Hotell Alta
Påmeldingsfrist: 22.05.2020
Mer informasjon

Antall plasser:
Mer informasjon

RSK Vest-Finnmark er et samarbeid mellom følgende kommuner

Loppa
Alta
Nordkapp
Hammerfest
Måsøy
Kvalsund
Hasvik

 

Kontakt

Øyvind Rognli
Kontorleder RSK Vest-Finnmark
E-post: oyvrog@alta.kommune.no  
Mobil 916 89 195 

Postadresse            

RSK Vest-Finnmark
co /Alta kommune
Pb 1403
9506 Alta  

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og
barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene
er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy
og Nordkapp.

Siden er designet av Christer Dahlslett og utviklet av K2 Solutions AS