Møteplan
Møteplan
Møteplan 2019/2020  

Styremøte i Havøysund 23.-24. september
Styremøte i Hammefest 26.-27. november
Styremøte i Alta 9.-10. mars
Styreseminar i juni - tid og sted ikke klart.

 

 
Møteplan 2015/2016
Styremøte i Hammerfest: 3. - 4. september
Læringsdager skole i Alta, Hammerfest, Havøysund: 5. -6. oktober
Læringsdager barnehage: 21. oktober (Alta) og 22. oktober (Hammerfest)
Styremøte i Alta: 24. - 25. november 
Styremøte i Alta : 9. - 10. mars
Lederkonferanser barnehage og skole: mars/april 2016
Styremøte i Nordkapp: 14. - 15. juni
 
Møteplan 2014/2015
Styremøte: 3. september . Alta
"Ekstra" Skolelederesamling: 4. september, Alta
Arbeidsmøte læringsdagene: 5. oktober 2014, Alta
Læringsdagene grunnskole: 6. - 7. oktober, Alta
Læringsdagene barnehage: 23. og 24. oktober, Hammerfest, Alta
Styremøte: 1. - 2. desember, Hammerfest
Barnehageledersamling: 11. - 12. februar, Alta
Styremøte: 19. - 20. mars, Alta
Skoleledersamling: 13. - 14. april, Alta
Styremøte: 11.- 12. juni, Måsøy
 
Møteplan 2013/2014 for RSK styret:
Styremøte 17. - 18. januar 2013 Hammerfest
Styremøte 3. - 4. april 2013 Alta
Skoleledersamling 10. - 11. april 2013 Barnehageledersamling 24. - 25. april 2013 (utsatt til høsten, ny dato kommer)
Styremøte 4. juni Loppa
Styremøte 9. - 10. september 2013, Hammerfest
Læringsdagene 2013 3. - 4. oktober, Alta
Barnehagedager: Alta: 30.oktober, Hammerfst: 31. oktober 2013
Barnehageledermøte: 11. - 12. november 2013, Alta
Styremøte 2. -3. desember, Skaidi
Møte i Arbeidsutvalget 8. januar 2014, Hammerfest
Styremøte 13. - 14. mars, Alta
Skoleledermøte: 24. - 25. april 2014
Styremøte 18. - 19. juni 2014, Loppa
Læringsdager skole: 6. - 7. oktober 2014
Læringsdager barnehage: 23. - 24. oktober 2014
 
Møteplan 2012 for RSK styret:
Styremøte 2. - 3. februar 2012 Hammerfest
Styremøte 22. - 23. mars 2012 Alta
Barnehageledersamling 29. - 30. mars 2012 Alta
Rektorsamling med inspektører 26. - 27. april 2012 Hammerfest
Styremøte 7. - 8. juni 2012 Hasvik
Styremøte 11. -12. september 2012 Hammerfest
Skoleledersamling med inspektører 20. - 21. september 2012 Hammerfest
Nuria Moe (Barnehage) 1. oktober 2012 i Hammerfest og 2. oktober 2012 i Alta
Læringsdager uke 40 4. - 5. oktober Høgskolen i Alta
Styremøte 6. - 7. november 2012 i Alta
Barnehageledersamling 15. - 16. november i Hammerfest (sted ikke helt avklart)
 
Møteplan 2011 for RSK Styret:
Styremøte 27. - 28. januar – 2011 i Hammerfest
Barnehagefaglig nettverk 27. januar i Hammerfest
Barnehageledersamling 3. - 4. mars i Hammerfest
Styremøte 31. mars - 1. april i Alta
Skoleledersamling 26. - 27. mai i Hammerfest
Styremøte 9. til 10. juni
Læringsdager uke 40 ved Høgskolen i Finnmark, Alta
 
Møteplan 2009 for RSK Styret:
Styremøte 22-23 januar – 2009 i Alta
Ledersamling onsdag 4/2-6/2 – Barnehage 4-5 / Skole fra 5-6. Sted Alta
Styremøte 12-13.mars
Styremøte 28-29. mai
Styremøte 3-4. september
Styremøte 7. oktober
Læringsdager 8-9. oktober
Ledersamling 26-27.november
 

RSK Vest-Finnmark er et samarbeid mellom følgende kommuner

Loppa
Alta
Nordkapp
Hammerfest
Måsøy
Kvalsund
Hasvik

 

Kontakt

Øyvind Rognli
Kontorleder RSK Vest-Finnmark
E-post: oyvrog@alta.kommune.no  
Mobil 916 89 195 

Postadresse            

RSK Vest-Finnmark
co /Alta kommune
Pb 1403
9506 Alta  

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og
barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene
er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy
og Nordkapp.

Siden er designet av Christer Dahlslett og utviklet av K2 Solutions AS