Om oss
Om oss

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.

 

Styret for RSK Vest-Finnmark er satt sammen av oppvekstledere, de skolefaglig- og  barnehagefaglig ansvarlige i kommunene. Det er ansatt en kontorleder. Utover dette har ikke kontoret egen administrasjon.

RSK Vest-Finnmark ivaretar og koordinerer utviklingen av barnehagene og skolene i de 7 kommunene i Vest-finnmark, ved at oppvekstlederne, de skole- og barnehagefaglig ansvarlige jobber som et nettverk på tvers av kommunegrensene, og bidrar med hverandres kompetanse. Det fører blant annet til at kompetansehevingen i stor grad kan gjøres som et felles løft. Slik kan ressursene benyttes på en effektiv måte.

 

Kontaktopplysninger:

Kontorleder Øyvind Rognli

Parksenteret, 2. etj, inngang barn og unge

Tlf 91689195, mail; oyvrog@alta.kommune.no 

RSK Vest-Finnmark er et samarbeid mellom følgende kommuner

Loppa
Alta
Nordkapp
Hammerfest
Måsøy
Kvalsund
Hasvik

 

Kontakt

Øyvind Rognli
Kontorleder RSK Vest-Finnmark
E-post: oyvrog@alta.kommune.no  
Mobil 916 89 195 

Postadresse            

RSK Vest-Finnmark
co /Alta kommune
Pb 1403
9506 Alta  

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og
barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene
er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy
og Nordkapp.

Siden er designet av Christer Dahlslett og utviklet av K2 Solutions AS