Kurs, prosjekter og utdanning
Kurs, prosjekter og utdanning

Her finner du kursoversikt med datoer og sted for kurs, utdanning og andre arrangementer i RSK. Vi gjennomfører både etter- og videreutdanningskurs. Mesteparten av etterutdanningskursene arrangerer vi selv, og leier inn fagpersoner. Videreutdanningskursene gjennomføres stort sett av UIT - Norges arktiske Universitet, Campus Alta. Vi har et nært og godt samarbeid med Universitetet.

Deltakelse på kurs og arrangementer i RSK

Alle kurs og arrangementer i regi av RSK er åpen for medlemmene i regionsamarbeidet, som består av kommunale og private skoler og barnehager.
Det er opp til den enkelte skole-/barnehageleder å beslutte hvem i personalet som skal delta på de ulike kursene.

RSK dekker kursavgift, opphold og mat på kursene. Ved dagskurs dekkes lunsj og kaffe til deltakerne. Ved overnatting dekkes også middag og frokost.

Reise til og fra kursstedet dekkes av den enkelte kommune/eier.

RSK Vest-Finnmark er et samarbeid mellom følgende kommuner

Loppa
Alta
Nordkapp
Hammerfest
Måsøy
Kvalsund
Hasvik
Kontakt

Ingeborg Opgård Hågensen
Kontorleder
RSK Vest-Finnmark
E-post: inop@alta.kommune.no
Mobil 415 16 331

Post

RSK Vest-Finnmark
co /Alta kommune
Pb 1403
9506 Alta

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.

Siden er designet av Christer Dahlslett og utviklet av K2 Solutions AS