Regionalt samarbeidskontor
for barnehage og skole

Aktuelt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Nyheter

TRAS - håndbok og skjema:
RSK Vest-Finnmark har ennå noen få håndbøker og skjema for utdeling til barnehagene. Send e-post til oyvrog@alta.kommune.no hvis barnehagen din ikke har dette, så vil det sendes inntil det er tomt.
Digitale skjema finner du her: http://spesialpedagog.no/

1 uke siden

TRAS - håndbok og skjema:
RSK Vest-Finnmark har ennå noen få håndbøker og skjema for utdeling til barnehagene. Send e-post til oyvrog@alta.kommune.no hvis barnehagen din ikke har dette, så vil det sendes inntil det er tomt.
Digitale skjema finner du her: spesialpedagog.no/
... Les merLes mindre

Webinarer om opplæring via digitale plattformer - for lærere og skoleledere:
Opplæring via digitale plattformer er mer aktuelt enn tidligere på grunn av korononapandemien. Høsten 2020 inviterer Udir lærere og skoleledere til webinarer om ulike temaer knyttet til dette. Tilbudet er gratis og hvert webinar tar inntil 1000 deltakere. Husk å melde deg på. 
14. oktober: Gode videomøter for å inkludere alle elever
19. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra ungdomstrinnet
21. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra barnetrinnet
28. oktober: Omvendt undervisning som metode
11. november: Digital mobbing og arbeid for en trygg digital hverdag

Det gjøres ikke opptak av webinarene. Spre gjerne budskapet i kollegiet!
Les mer og meld deg på her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/webinarer-om-opplaring-via-digitale-plattformer/

1 uke siden

Webinarer om opplæring via digitale plattformer - for lærere og skoleledere:
Opplæring via digitale plattformer er mer aktuelt enn tidligere på grunn av korononapandemien. Høsten 2020 inviterer Udir lærere og skoleledere til webinarer om ulike temaer knyttet til dette. Tilbudet er gratis og hvert webinar tar inntil 1000 deltakere. Husk å melde deg på.
14. oktober: Gode videomøter for å inkludere alle elever
19. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra ungdomstrinnet
21. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra barnetrinnet
28. oktober: Omvendt undervisning som metode
11. november: Digital mobbing og arbeid for en trygg digital hverdag

Det gjøres ikke opptak av webinarene. Spre gjerne budskapet i kollegiet!
Les mer og meld deg på her: www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/webinarer-om-opplaring-via...
... Les merLes mindre

Fagdag dekomp for lærere og ledere i Troms og Finnmark
Torsdag 29. oktober, kl. 09.00-14.30:
Det er satt opp et program med totalt 15 økter hvorav det vil være 3 sesjoner med 5 parallelle økter. 
Les mer her:
https://uit.no/tavla/artikkel/700995/webinar_fagdag_for_laerere_og_skoleledere_innfo

2 uker siden

Fagdag dekomp for lærere og ledere i Troms og Finnmark
Torsdag 29. oktober, kl. 09.00-14.30:
Det er satt opp et program med totalt 15 økter hvorav det vil være 3 sesjoner med 5 parallelle økter.
Les mer her:
uit.no/tavla/artikkel/700995/webinar_fagdag_for_laerere_og_skoleledere_innfo
... Les merLes mindre

Nettbaserte utviklingsseminar for lærere i regionen:
Seminarene vil ha ulike tematikker som er relevante for skolene i regionen.  Seminarene gjennomføres som dialogbaserte seminarer som krever aktiv deltakelse fra de påmeldte. Det gjennomføres 3 – 4 nettmøter i løpet av året, og i tilknytning til disse vil det være for - og etterarbeid. Eksempler på dette kan være lesing av fagtekster eller utprøving av didaktiske opplegg. Målsetningen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling på skolene i regionen. 

Tema for de nettbaserte utviklingsseminarene:
1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Det er kort påmeldingsfrist, 22. oktober. Les mer om satsingen og meld deg på: http://rsk-vest.no/skole/dekomp/utviklingsseminar/

3 uker siden

Nettbaserte utviklingsseminar for lærere i regionen:
Seminarene vil ha ulike tematikker som er relevante for skolene i regionen. Seminarene gjennomføres som dialogbaserte seminarer som krever aktiv deltakelse fra de påmeldte. Det gjennomføres 3 – 4 nettmøter i løpet av året, og i tilknytning til disse vil det være for - og etterarbeid. Eksempler på dette kan være lesing av fagtekster eller utprøving av didaktiske opplegg. Målsetningen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling på skolene i regionen.

Tema for de nettbaserte utviklingsseminarene:
1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Det er kort påmeldingsfrist, 22. oktober. Les mer om satsingen og meld deg på: rsk-vest.no/skole/dekomp/utviklingsseminar/
... Les merLes mindre

Dekomp i Måsøy, Loppa, Hasvik, Nordkapp, Hammerfest og Alta:

Nettbaserte utviklingsseminar:
Med utgangspunkt i partnerskapsavtalen mellom RSK Vest-Finnmark og UiT, tar ILP, campus Alta, initiativ til nettbaserte utviklingsseminarer skoleåret 2020/21. Seminarene vil ha ulike tematikker som er relevante både for skole og lærerutdanning. De gjennomføres ikke som tradisjonelle kursrekker, men som dialogbaserte seminarer som krever aktiv deltakelse fra de påmeldte. Det gjennomføres 3 – 4 nettmøter i løpet av året, og i tilknytning til disse vil det være for -og etterarbeid. Eksempler på dette kan være lesing av fagtekster eller utprøving av didaktiske opplegg. Målsetningen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling både for skolens personale og personalet ved lærerutdanningen. I forkant av seminaret får de påmeldte tilsendt lenke til nettmøte på e-post.

Tema for de nettbaserte utviklingsseminarene:

1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Påmelding gjøres til RSK Vest-Finnmark innen 22. oktober. Husk at det er begrenset antall plasser. Målgruppe er nevnt i hver enkelt bolk. Minimum 2 fra hver skole der dette er nevnt, maks 2 fra hver skole (hvis det blir flere påmeldte enn tilgjengelige plasser) på alle seminarrekkene. Det er i utgangspunktet «først til mølla», men vi forsøker å få en spredning slik at alle kommuner er representert.
Det er svært viktig at du er registrert med riktig e-post på «MinSide» på RSK. Sjekk derfor dine personlige data før du melder deg på. 

NB! De som deltar på den første samlingen av utviklingsseminarene, vil også delta på de påfølgende utover skoleåret 2020-21. For mer informasjon og påmelding; http://rsk-vest.no/skole/dekomp/utviklingsseminar/

3 uker siden

Dekomp i Måsøy, Loppa, Hasvik, Nordkapp, Hammerfest og Alta:

Nettbaserte utviklingsseminar:
Med utgangspunkt i partnerskapsavtalen mellom RSK Vest-Finnmark og UiT, tar ILP, campus Alta, initiativ til nettbaserte utviklingsseminarer skoleåret 2020/21. Seminarene vil ha ulike tematikker som er relevante både for skole og lærerutdanning. De gjennomføres ikke som tradisjonelle kursrekker, men som dialogbaserte seminarer som krever aktiv deltakelse fra de påmeldte. Det gjennomføres 3 – 4 nettmøter i løpet av året, og i tilknytning til disse vil det være for -og etterarbeid. Eksempler på dette kan være lesing av fagtekster eller utprøving av didaktiske opplegg. Målsetningen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling både for skolens personale og personalet ved lærerutdanningen. I forkant av seminaret får de påmeldte tilsendt lenke til nettmøte på e-post.

Tema for de nettbaserte utviklingsseminarene:

1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Påmelding gjøres til RSK Vest-Finnmark innen 22. oktober. Husk at det er begrenset antall plasser. Målgruppe er nevnt i hver enkelt bolk. Minimum 2 fra hver skole der dette er nevnt, maks 2 fra hver skole (hvis det blir flere påmeldte enn tilgjengelige plasser) på alle seminarrekkene. Det er i utgangspunktet «først til mølla», men vi forsøker å få en spredning slik at alle kommuner er representert.
Det er svært viktig at du er registrert med riktig e-post på «MinSide» på RSK. Sjekk derfor dine personlige data før du melder deg på.

NB! De som deltar på den første samlingen av utviklingsseminarene, vil også delta på de påfølgende utover skoleåret 2020-21. For mer informasjon og påmelding; rsk-vest.no/skole/dekomp/utviklingsseminar/
... Les merLes mindre

Digitale kompetansepakker!
RSK Vest-Finnmark har utviklet noen kompetansepakker. I tillegg har noen av våre samarbeidspartnere gjort det samme. Dette er kompetansepakker som kan brukes av den enkelte skole og barnehage ut fra egne behov, og som støtte i utviklingsarbeidet. 

«Deling er den nye måten å lære på!» Mulighetene er mange!

Denne nettsiden inneholder en oversikt over de mest sentrale kompetansepakkene som er utviklet. 

Disse pakkene må sees på som et supplement for mulig bruk på egen enhet.

I tillegg førte covid 19 til at vi måtte tenke nytt. Det betyr at man ikke kan samles fysisk i den grad som man gjorde tidligere. I tillegg vil det være en risiko for nedstengning. Da kan digitale kompetansepakker benyttes som alternativ.
http://rsk-vest.no/digital

3 uker siden

Digitale kompetansepakker!
RSK Vest-Finnmark har utviklet noen kompetansepakker. I tillegg har noen av våre samarbeidspartnere gjort det samme. Dette er kompetansepakker som kan brukes av den enkelte skole og barnehage ut fra egne behov, og som støtte i utviklingsarbeidet.

«Deling er den nye måten å lære på!» Mulighetene er mange!

Denne nettsiden inneholder en oversikt over de mest sentrale kompetansepakkene som er utviklet.

Disse pakkene må sees på som et supplement for mulig bruk på egen enhet.

I tillegg førte covid 19 til at vi måtte tenke nytt. Det betyr at man ikke kan samles fysisk i den grad som man gjorde tidligere. I tillegg vil det være en risiko for nedstengning. Da kan digitale kompetansepakker benyttes som alternativ.
rsk-vest.no/digital
... Les merLes mindre

Last flere saker

Kurs og konferanser