Regionalt samarbeidskontor
Vest-Finnmark

Aktuelt

2 uker siden

Kompetansepakker i barnehage, SFO og skole:Det er utarbeidet kompetansepakker knyttet til trygt og godt miljø i barnehage (3 moduler er ferdig), SFO (7 moduler) og skole (2 moduler er ferdig). Disse er tilgjengelig på Udir sin kompetanseportal (krever Feide-innlogging) bibsys.instructure.com/search/all_courses?design=udir Kompetansepakkene passer godt til å arbeide barnehage-, SFO- og skolebasert. Og man kan ta i bruk ulike verktøy for å variere form og uttrykk slik at det oppleves relevant, praksisnært, variert og motiverende. RSK har laget en oversikt her: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2021/09/Ulike-metoder-verktoy-for-barnehage-og-skolebasert-kompeta... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 uker siden

Vil gjøre dataprogrammering i skolen lett for alle:Nå som dataprogrammering er på full fart inn i norsk skole, må vi holde tunga rett i munnen for hvordan vi gjør det, sier forsker. Det må ikke bli for komplisert, og måten programmeringen bakes inn i skolefagene på må gi mening for elevene.Les artikkelen: utdanningsforskning.no/artikler/2021/vil-gjore-dataprogrammering-i-skolen-lett-for-alle/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 uker siden

Lederkonferansen 2022 åpen for påmelding:Lederkonferanse med tema "laget rundt barnet/eleven" med utgangspunkt i kompetanseløftet, oppvekst-reformen, tverrfaglig samarbeid, analyse av kompetansekartleggingen i Vest-Finnmark, vurdering av tjenestene m.m.Elektronisk påmelding: rsk-vest.no/min-side/?kursId=916Målgruppe: Styrere, rektorer, avdelingsledere i støttesystemene, eiere, oppvekstadministrasjon. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 uker siden

Verktøy og metoder for barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling:RSK har utarbeidet en oversikt over refleksjons-, inspirasjons-, aksjons-, delings- og evalueringsmetoder som kan være til inspirasjon for bruk i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling (og til lærende møter). rsk-vest.no/wp-content/uploads/2021/09/Ulike-metoder-verktoy-for-barnehage-og-skolebasert-kompeta... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 uker siden

Læringsdager høst 2021De aller fleste læringsdager i barnehage og skole vil bli gjennomført i den enkelte barnehage (medlem) og på den enkelte skole (barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling). RSK Vest-Finnmark vil i år som i fjor dekke inntil kr. 100 pr pers pr. dag til lunsj der hvor dette arrangeres på den enkelte enhet. Alle skal ha mottatt informasjon i forhold til faktura. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Ny kompetansepakke klar!Tidligere er det produsert kompetansepakke knyttet til trygt og godt barnehagemiljø. Nå er pakken også produsert for skole, hvor 2 av i alt 7 moduler er klar. Senere i høst kommer de resterende.Du finner kompetansepakken her:Trygt og godt skolemiljø bibsys.instructure.com/courses/573(krever innlogging). ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

Kurs og konferanser