Regionalt samarbeidskontor
Vest-Finnmark

Aktuelt

5 dager siden

RSK Vest-Finnmark går over til ny påmeldingsordning for kurs og fagdager som arrangeres i regi av RSK. Dette gjøres for at det gamle er utgått på dato og ikke blir oppdatert eller fulgt opp. Hvis det er noen som ønsker utskrift av sine gamle kurs opp gjennom årene (de som er registrert hos oss), kan dere sende e-post til oyvrog@alta.kommune.no. Muligheten holdes åpen inntil videre. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 uker siden

Hvordan forebygge og håndtere alvorlige hendelser i barnehage og skole?Udir har laget en veileder i forebygging og håndtering av alvorlige hendelser i barnehage og skole. Dette kan være alt fra hatefulle ytringer og trakassering, til skoleskyting, knivangrep, bombetrussel, gisseltaking og masseslagsmål. Du finner informasjon om ansvar, hva beredskapsplanene bør inneholde, konkrete strategier og forslag til tiltak. Les mer her: www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/veileder-i-beredskapsplanlegging/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Søknadsfrist høyere utdanning:I dag 15. april går fristen ut i forhold til å søke høyere utdanning.Til de fleste utdanninger på universitet og høgskoler søker du via Samordna opptak. Noen utdanninger har lokalt opptak, og da søker du direkte til lærestedet.Les mer her ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Tverrfaglig lederkonferanse i Vest-Finnmark er i gang på Scandic Alta. www.rsk-vest.no/lederkonferanse2024 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Tilskudd til utstyr og læringsarenaer på 5.–10. trinn:I 2024 er det bevilget 127 mill. kroner til å stimulere til mer praktisk, variert og relevant læring på 5.–10. trinn. Alle kommuner som ønsker å forbedre sine praktiske læringsarenaer kan søke om tilskudd. Frist er 20. mars.Alle kommuner inviteres til å søke om tilskudd. Kommunene som søker og har en plan for bruk av tilskuddet, vil motta tilskudd i tråd med fordelingsnøkkelen.Kommunen kan selv beslutte fordeling av midlene mellom sine skoler. Målgruppen er 5.–10. trinn, men tiltakene kan også komme elever på andre trinn til gode.Les mer her: ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Søknadsfrist for videreutdanning i barnehage og skole nærmer seg!Fristen er som alltid 1. mars.Barnehage: www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/om-videreutdannin...Skole: www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Anbefalinger om mobilbruk i skolen:Udir anbefaler å strengt regulere elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker, gjennom ordensreglementet. Denne veilederen viser hvordan dette kan gjøres.Veilederen finner du her: www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/anbefalinger-for-mobilbruk-og-smartklokker-i-s... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Tverrfaglig lederkonferanse 2024:Pr. nå er det vel 80 påmeldte til konferansen som arrangeres fredag 22. mars 2024. Det er plass til noen flere. Hvis du er i målgruppen er påmeldingsfristen 26. februar. Se program og foreløpig deltakerliste her: rsk-vest.no/lederkonferanse2024/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Orienteringsmøte for nye og gamle studenter:UiT og RSKene arrangerte 13. februar informasjonsmøte rettet mot nye studenter og studenter som kanskje ønsker å fullføre sin avbrutte lærer- eller barnehagelærerutdanning. Prorektor ved UiT Bente Haug åpnet møtet. UiT (Mariann Andersen, Silje Solheim Karlsen og Camilla Brækken orienterte om innholdet i utdanningene og krav til opptak samt mulighetene for praksis nært hjemsted. Leder for oppvekst og kultur i Alta kommune/styreleder RSK Vest-Finnmark Bjørn Pedersen orienterte om mulighetene for jobb i kommunene og Øyvind Rognli fra RSK orienterte om samarbeidsmulighetene som er etablert blant alle kommunene i Finnmark, i øst, midt og Vest-Finnmark. Anne-Karin Forsberg og Solbjørg W. Hillestrøm orienterte om mulighetene for jobb i de private barnehagene i Finnmark. I tillegg orienterte to studenter fra barnehagelærerutdanningen og lærerutdanningen om hvordan det er å studere ved UiT campus Alta. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Undersøkelse blant nyutdannede pedagoger i Hasvik, Måsøy, Loppa, Nordkapp, Hammerfest og Alta:Alle nytilsatte pedagoger i barnehager og skoler (ansatt fra juli 2021 og senere) skal ha mottatt en undersøkelse fra sin styrer eller rektor på sin arbeidsplass. Hensikten med undersøkelsen er å få svar på hvordan kommunene kan legge enda bedre til rette for at nytilsatte pedagoger i regionen ønsker å bli værende i sin stilling og i regionen. Hvis du ikke har mottatt undersøkelsen, og du er nytilsatt pedagog i regionen, send en e-post til oyvrog@alta.kommune.no så vil du få den tilsendt direkte på e-post. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Tverrfaglig lederkonferanse 2024Det går mot fulltegning av konferansen, som arrangeres fredag 22. mars, men det er ennå noen få ledige plasser. rsk-vest.no/lederkonferanse2024/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Vi minner om denne på mandag 12. februar kl. 1700.(du kan også delta via Teams)Klikk "Skal" hvis du kommer, for da vet vi i forhold til pizza og drikke. www.facebook.com/events/945634977137388/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=trueMer info finner du her: uit.no/tavla/artikkel/836487/apent_informasjonsmote_om_laererutdanningene_ved_u ... Les merLes mindre
Åpne i facebook