Regionalt samarbeidskontor
Vest-Finnmark

Aktuelt

12 timer siden

Mastermodul i matematikkvansker:UiT campus Alta vil tilby et samlingsbasert masteremne i matematikkvansker med oppstart høst 2023. Emnet vil være samlingsbasert, med Alta som samlingssted.10 studiepoeng, masteremne, som altså kan tas som enkeltemne. Søknadsfrist vil være 1. juni. "Emnet gir en innføring i temaet matematikkvansker og hvordan opplæringen i matematikk kan tilpasses barn og unges læringspotensial. Gjennom emnet får du innsikt i læringsutfordringer innenfor matematikk, forståelsesmåter og årsaksforhold, risikofaktorer, kartlegging samt ulike former for tiltak. Emnet vil omhandle læringsutfordringer i matematikk for ulike elevgrupper (f.eks. elever i matematikkvansker og elever med stort læringspotensial). Du får også kunnskap om hvordan matematikkglede kan fremmes og hvordan negativ utvikling for barn og unge kan forebygges".Mer info vil komme. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 dager siden

Videreutdanningstilbud ved UiT 2023-2024:Mye nytt og mye bra! Husk søknadsfrist 1. mars. Full oversikt finner du her: uit.no/Content/800389/Poster%20EVU%20-%202023-2024_Oppdatert.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

6 dager siden

Mange barnehage- og lærerstudenter vil til Vest-Finnmark! 👏🏻RSK Vest-Finnmark hadde fremlegg og stand på karrieredager i Bodø torsdag 26. januar, på campus ved Nord Universitet. Mange barnehage- og lærerstudenter var innom, deriblant studenter fra Finnmark som vil hjem etter studiene. Flere ble overrasket over de gode ordningene som er i vår region.🤩👌 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 uker siden

RSK Vest-Finnmark på rekrutteringstur til Nord Universitet - campus Levanger:Tove K. Knudsen og Unn Wenche Slettvoll fra RSK Vest-Finnmark var denne uka på rekrutteringstur til barnehagelærer- og lærerutdanningen på Levanger. Her fikk de anledning til å presentere regionen i storsalen. Mange tok kontakt og hadde ønske om å vurdere mulighetene til å flytte nordover til en av våre kommuner i Vest-Finnmark. 🤩👏 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 uker siden

YO-messa i Alta:RSK Vest-Finnmark var sammen med Alta kommune representert på YO-messa i Finnmarkshallen 18. januar. Styremedlem i RSK Vest-Finnmark Nina Sørensen, Anne Brynhild Hykkerud fra Alta kommune og Øyvind Rognli fra RSK informerte unge om mulighetene for å studere til barnehagelærer- og lærerutdanning i Finnmark og de gode jobbmulighetene og fordelene man vil dra nytte av hvis man velger en karriere innenfor disse yrkene. 🤩🙌 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 uker siden

RSK Vest-Finnmark rekrutterer på NTNU:Styreleder i RSK Vest-Finnmark Bjørn Pedersen og koordinator i RSK Lisa Eilen Nordseth er i disse dager på NTNU i Trondheim for å rekruttere flere barnehagelærere og lærere til Vest-Finnmark. Standen fra Vest-Finnmark var populær, og de ble tidlig fri for "giveaways".🤩👌 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 uker siden

RSK Vest-Finnmark rekrutterer på Dronning Maud Høgskole:Barnehagefaglig ansvarlig i Hammerfest, Unn Wenche Slettvoll og repr. fra private barnehager i styret i RSK Vest-Finnmark, styrer Tom Gunnar Johansen, er i disse dager på barnehagelærerutdanningen på Dronning Maud Høgskole. Målet er å rekruttere flere barnehagelærere til Vest-Finnmark. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 uker siden

Videreutdanning fra UiT og andre - 2023-2024:UiT tilbyr både nettbaserte og samlingsbaserte videreutdanninger i kompetanse for kvalitet.Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) er for barnehagelærere som underviser 1.-4. trinn.Ellers er kunst og håndverk 1.-10. trinn ny, det samme er tverrfaglige samiske perspektiver i skolen 1.-10. trinn. Også mat og helse 1.-10. trinn er ny av året.UiT tilbyr rektorutdanning og lederutdanning for styrere i barnehage.Se hele oversikten fra UiT: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/01/Videreutdanning-UiT-kfk-EVU-2023-2024.pdfSe nettsiden knyttet til videreutdanning fra UiT her:uit.no/utdanning/videreutdanning/ilpNord Universitet:Nord Universitet tilbyr nettbaserte videreutdanninger innen blant annet spesialpedagogikk. Disse kan også lærere fra Finnmark søke på.I tillegg har de flere andre emner:Her er Nord universitets tilbud gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» i regi av Utdanningsdirektoratet for 2023/2024.www.nord.no/no/studier/studietilbud/kompetanse-for-kvalitetViktige datoer:1. februar: Åpent for søking via Udirs søknadssystem.​​1. mars: Frist for å søke via Udirs søknadssystem for å bli omfattet stipend- og vikarordningen. Frist for å søke regionale tilbud.15. mars: Behandlingsfrist for skoleeiere.30. april: Udir er ferdig med søknadsbehandling. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 uker siden

Barnehagelærer- eller lærerjobb i Finnmark? Hva kan en familie spare?For en familie med to voksne og to barn ser regnestykket slik ut:Full effekt av nedskriving av studielån: 30.000 x 2 = 60.000(for grunnskolelærere ytterligere 40 000)Spart barnehage med to barn: 60.000Finnmarksfradraget: 20.000 x 2 = 40.000Sum besparelse/økonomisk fordel = kr 160.000 (for to grunnskolelærere ytterligere kr 40 000, til sammen kr. 200 000 + +)I tillegg kommer fritak for el-avgift for husholdninger og noe mindre skatt. (Beløpene er ca. beløp).Les mer her: rsk-vest.no/jobbsoker ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 uker siden

RSK Vest-Finnmark på rekrutteringstur!Det er store behov for flere fagutdannede i barnehage og skole i Vest-Finnmark. Behovet nærmer seg kritisk nivå ved enkelte arbeidsplasser. Dette har styret i RSK Vest-Finnmark vedtatt å gjøre noe med, og RSK Vest-Finnmark vil derfor delta på flere karrieredager ved sentrale utdanningsinstitusjoner i Norge. Her vil vi representere barnehager og skoler i Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp, Hammerfest og Alta. Også private barnehager i RSK vil være representert og delta på rekrutteringsturene. I januar vil vi være representert på karrieredager på NTNU, Dronning Mauds Minne Høgskole, Levanger, Bodø, YO-messer i Finnmark m.m. Senere vil vi delta i Tromsø, Bergen og Oslo.Se også mer på vår jobbsøkerside: rsk-vest.no/jobbsoker/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Lærerkurs i bruk av super:bit-utstyret - i regi av Vitensenteret:Målgruppe: Mellomtrinnslærere i Vest-Finnmark, maks. 25 lærere på hvert sted, i Hammerfest og Alta.Kurset vil begynne med en introduksjon som inneholder et sammendrag av 3-timerskurset gitt av Vitensenteret tidligere. Både de som har vært på det tidligere kurset og de som ikke har det, vil ha utbytte av dette kurset. Kurset tar for seg programmering og algoritmisk tenkning i fagfornyelsen, med fokus på de sentrale begrepene algoritme, variabel, løkke, vilkår og funksjoner. Begrepene blir konkretisert med praktiske øvelser med micro:bit og resten av utstyret til super:bit-prosjektet. Hammerfest 9. mars kl. 1200 - 1500Påmelding innen 28. februar:rsk-vest.no/min-side/?kursId=927Alta 14. mars kl. 1200 - 1500Påmelding innen 28. februar:rsk-vest.no/min-side/?kursId=926 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Lederkonferansen 2023 - Laget rundt barn og unge - del 2. RSK Vest-Finnmark arrangerer lederkonferanse 20.-21. mars 2023 på Arktisk kultursenter (AKS) i Hammerfest.Les mer om konferansen her: rsk-vest.no/om-oss/konferanser/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

Kurs og konferanser