Regionalt samarbeidskontor
Vest-Finnmark

Aktuelt

2 dager siden

Videreutdanning i veiledning for lærere i barnehage og skole:Kommende studieår kan UiT tilby videreutdanning i veiledning for lærere i barnehage og skole gjennom Kompetanse for kvalitet også i Alta. Studiet er på 30 studiepoeng og går over to semestre. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng, med en grunnmodul som består av en teoretisk og praktisk innføring i veiledning og en valgfri fordypningsmodul. Det første emnet (PED-6341) tilbys både ved Campus Alta og Campus Tromsø. UiT har 15 studieplasser tilgjengelig i Alta. Etter jul skal man velge mellom to fordypninger. Den ene fordypningen er en spesialisering inn mot veiledning av studenter og nyutdannede (PED-6342). Dette emnet går kun ved campus Alta. Den andre fordypningen er en spesialisering inn mot profesjonsveiledning av kollegaer (PED-6343). Dette emnet går kun ved campus Tromsø. Dersom søker tidligere har gjennomført del 1 av veiledningsutdanning, vil det være mulig å søke om få denne godkjent som grunnmodul. Du søker opptak via www.udir.no/videreutdanning i perioden 1. februar til 1. mars. For nærmere informasjon: Se lenken: uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp#v-pills-753258 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 dager siden

Lederkonferansen 2022:Laget rundt barn og ungeRSK Vest-Finnmark – lederkonferanse 202221. – 22. mars Scandic Hotell AltaLederkonferansen har som hovedtema utviklingen av «laget rundt barn og unge» med utgangspunkt i kompetanseløftet, tverrfaglig samarbeid, analyse av kompetansekartleggingen i Vest-Finnmark (høst 2021) og vurdering av tiltaksfasen. Med oss på konferansen har vi noen av de mest framtredende forskerne på området, og i tillegg vil alle samarbeidsaktørene for denne satsingen lokalt/regionalt, bidra. Påmeldingsfrist er 10. februar.rsk-vest.no/om-oss/konferanser/lederkonferansen2022/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 uke siden

Absolutt siste frist å besvare undersøkelse knyttet til kompetanseløftet innenfor spesialpedagogikk og inkluderende praksis.Vi oppfordrer alle ansatte i Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Hammerfest og Alta som arbeider i barnehage, SFO, skole, PPT, skolehelsetjenesten/helsestasjon og barnevern om å gjennomføre undersøkelsen som ble sendt ut i november 2021. Absolutt siste frist er innen utgangen av fredag 28. januar 2022. Hvis du mangler lenken til undersøkelsen, send e-post til oyvrog@alta.kommune.no så vil du få den tilsendt på nytt. Vi ber om at flest mulig innen oppvekstsektoren deler dette innlegget ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 uker siden

Dysleksi-vennlig skole - lærere og skoleledere i Nordkapp, Måsøy, Loppa, Hasvik, Hammerfest og Alta:Etter at vi hadde et større kurs høsten 2021, som fikk svært gode tilbakemeldinger, så arrangerer vi dette igjen - digitalt, slik at enda flere kan få kompetanse på området. Målgruppe er lærere 1. - 10. trinn og ledere. Foredragsholder er Vidar Waaler.Kurset holdes 17. februar 2022 kl. 1300 - 1600 på Zoom, og de påmeldte vil få tilsendt lenke. Vi ber dere melde dere på elektronisk innen 7. februar på denne lenken: rsk-vest.no/min-side/?kursId=917 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 uker siden

Trygt og godt barnehage- og skolemiljø:Udir har nå ferdigstilt kompetansepakken for både barnehage og skole. Det innebærer at kompetansepakken er komplett med 6 moduler både i barnehage og skole. Du finner dem her (krever innlogging):bibsys.instructure.com/search/all_courses?design=udir ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 uker siden

Oppdaterte retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Vest-RSK Vest-FinnmarkI samarbeid med koordinatorer for lokalt gitt eksamen 10. trinn, har vi igjen oppdatert retningslinjene i tråd med endringer og justeringer fra Udir.Justeringene er språklig vask, samt tydeliggjøring av forskjellene mellom muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen. Du finner retningslinjene her: ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

Kurs og konferanser