Regionalt samarbeidskontor
for barnehage og skole

Aktuelt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Lærende nettverk av barnehager (rekomp) og skoler (dekomp) i Vest-Finnmark:
Det er nå etablert nettverk av alle barnehager og skoler i Vest-Finnmark. Styret i RSK Vest-Finnmark har valgt å ha minimal geografisk spredning på nettverkene, fordi dette vil gjøre samarbeidet bedre rustet for jevnlige samlinger. Dette vil også være i tråd med smittevernreglene knyttet til koronasituasjonen.

Nettverkene kan søke om midler for gjennomføring samt invitere UiT, som utviklingspartner, inn på samlingene. 

Her finner du mer informasjon om nettverkene samt søknadsskjema: https://rsk-vest.no/testside/nettverk/

22 timer siden

Lærende nettverk av barnehager (rekomp) og skoler (dekomp) i Vest-Finnmark:
Det er nå etablert nettverk av alle barnehager og skoler i Vest-Finnmark. Styret i RSK Vest-Finnmark har valgt å ha minimal geografisk spredning på nettverkene, fordi dette vil gjøre samarbeidet bedre rustet for jevnlige samlinger. Dette vil også være i tråd med smittevernreglene knyttet til koronasituasjonen.

Nettverkene kan søke om midler for gjennomføring samt invitere UiT, som utviklingspartner, inn på samlingene.

Her finner du mer informasjon om nettverkene samt søknadsskjema: rsk-vest.no/testside/nettverk/
... Les merLes mindre

Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager:

80 prosent av kommunene sier at de klarte å ta seg av de sårbare barna i barnehagene under nedstengingen i mars. Barnehagene mener de har håndtert situasjonen bra og er i stor grad fornøyd med myndighetenes håndtering. 
Hovedfunn:
- Kommunene fornøyde med nasjonale myndigheter.
- Smittevernveilederen fungerer godt.
- Koronasituasjonen har slitt på de barnehageansatte.
Les mer her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/handtering-og-konsekvenser-av-koronautbruddet-for-barn-og-barnehager/

1 dag siden

Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager:

80 prosent av kommunene sier at de klarte å ta seg av de sårbare barna i barnehagene under nedstengingen i mars. Barnehagene mener de har håndtert situasjonen bra og er i stor grad fornøyd med myndighetenes håndtering.
Hovedfunn:
- Kommunene fornøyde med nasjonale myndigheter.
- Smittevernveilederen fungerer godt.
- Koronasituasjonen har slitt på de barnehageansatte.
Les mer her: www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/handtering-og-konsekvenser-av-koronautbrud...
... Les merLes mindre

Ny i nord - webinar - kvalitet i veiledning i barnehage og skole:
Ny i nord/UiT inviterer til webinar som en arena for nyutdannede, veiledere, ledere og eiere der man kan møtes for å få informasjon om nasjonal ordning for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole, samt diskutere ordninger for veiledning på egen arbeidsplass/i egen kommune.

Tirsdag 2. mars 2021, kl 13.00-15.30 (på zoom).

Målgruppe: Alle nyutdannede, veiledere, ledere og eiere i region Finnmark i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Hvis pågangen blir stor kan vi gjennomføre flere møter samme dag.

Innhold: Webinaret organiseres som et dialogseminar der vi tilbyr:
*Innlegg fra praksisfeltet (fra skole og barnehage)
*Innlegg fra fagfeltet (særlig vekt på prinsipper og forpliktelser for veiledning)
*Diskusjon i plenum og mindre digitale grupperom

Påmelding innen 15. februar gjøres her: https://nettskjema.no/a/179214#/page/1

3 dager siden

Ny i nord - webinar - kvalitet i veiledning i barnehage og skole:
Ny i nord/UiT inviterer til webinar som en arena for nyutdannede, veiledere, ledere og eiere der man kan møtes for å få informasjon om nasjonal ordning for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole, samt diskutere ordninger for veiledning på egen arbeidsplass/i egen kommune.

Tirsdag 2. mars 2021, kl 13.00-15.30 (på zoom).

Målgruppe: Alle nyutdannede, veiledere, ledere og eiere i region Finnmark i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Hvis pågangen blir stor kan vi gjennomføre flere møter samme dag.

Innhold: Webinaret organiseres som et dialogseminar der vi tilbyr:
*Innlegg fra praksisfeltet (fra skole og barnehage)
*Innlegg fra fagfeltet (særlig vekt på prinsipper og forpliktelser for veiledning)
*Diskusjon i plenum og mindre digitale grupperom

Påmelding innen 15. februar gjøres her: nettskjema.no/a/179214#/page/1
... Les merLes mindre

Programmeringskurset i Hammefest 28. januar utsettes igjen!
Kurset utsettes iht. til de gjeldende smittevernsreglene. Vi kommer tilbake med ny dato så snart det åpnes for å arrangere dette igjen.

1 uke siden

Programmeringskurset i Hammefest 28. januar utsettes igjen!
Kurset utsettes iht. til de gjeldende smittevernsreglene. Vi kommer tilbake med ny dato så snart det åpnes for å arrangere dette igjen.
... Les merLes mindre

Lokalt gitt eksamen i Vest-Finnmark - retningslinjer:
Retningslinjene gjelder for kommunene Alta, Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik og er vedtatt av styret i RSK Vest-Finnmark. Retningslinjene må sees i sammenheng med årlig tidsplan for gjennomføring av lokalt gitt eksamen i kommunene. 

Muntlig eksamen avholdes etter følgende plan:
Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik i uke 22 eller 24 og Alta i uke 23. Her kan det bli årlige justeringer.

Kommunen har ansvaret for alle lokale eksamener i grunnskolen. Retningslinjene er forpliktende for kommunen som skoleeier, for den enkelte skole og for faglærere og sensorer som medvirker til å gjennomføre lokalt gitt muntlig eksamen ved skolene.
Retningslinjene kan du lese/hente ut her: https://rsk-vest.no/skole/eksamen/

1 uke siden

Lokalt gitt eksamen i Vest-Finnmark - retningslinjer:
Retningslinjene gjelder for kommunene Alta, Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik og er vedtatt av styret i RSK Vest-Finnmark. Retningslinjene må sees i sammenheng med årlig tidsplan for gjennomføring av lokalt gitt eksamen i kommunene.

Muntlig eksamen avholdes etter følgende plan:
Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik i uke 22 eller 24 og Alta i uke 23. Her kan det bli årlige justeringer.

Kommunen har ansvaret for alle lokale eksamener i grunnskolen. Retningslinjene er forpliktende for kommunen som skoleeier, for den enkelte skole og for faglærere og sensorer som medvirker til å gjennomføre lokalt gitt muntlig eksamen ved skolene.
Retningslinjene kan du lese/hente ut her: rsk-vest.no/skole/eksamen/
... Les merLes mindre

Kurs for skolebibliotekarer utsettes!
Kurset skulle etter planen holdes 12. februar. På grunn av smittevern utsettes dette kurset til tidlig høst (slutten av august, begynnelsen av september). Ny innkalling vil bli sendt ut.

1 uke siden

Kurs for skolebibliotekarer utsettes!
Kurset skulle etter planen holdes 12. februar. På grunn av smittevern utsettes dette kurset til tidlig høst (slutten av august, begynnelsen av september). Ny innkalling vil bli sendt ut.
... Les merLes mindre

Se flere saker......

Kurs og konferanser