Regionalt samarbeidskontor
Vest-Finnmark

Aktuelt

1 uke siden

Dialogsamling for lokalt gitt eksamen for grunnskolen i Finnmark:13. februar 2024 arrangerer RSK dialogsamling for lokalt gitt eksamen for 10. trinn i Finnmark. Målgruppe er sensorer, faglærere, aktuelle skoleledere og skoleeiere ved grunnskolene i Finnmark. Alle rektorer skal ha fått invitasjonen. Det bes om at rektor sender invitasjonen videre til aktuelle på egen enhet, og at disse selv melder seg på. Frist for påmelding er 20. januar. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 uker siden

Konferanse: Implementering av rammeplan i barnehagen – hvordan har det gått?8. februar 2024 inviterer Utdanningsdirektoratet til konferanse om hvordan rammeplan for barnehagen er tatt i bruk. Sted er Bergen men man kan også delta digitalt. Konferansen er gratis. Påmeldingen til konferansen åpner 11. desember og kan da gjøres her: www.udir.no/tall-og-forskning/evaluering-av-rammeplanen-for-barnehagen/konferanse-implementering-... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Veier til fagbrev!RSKene og Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til digitalt informasjonsmøte tirsdag 07.11.23 kl. 18:00-19:00, der de som ønsker å ta fagbrev oppfordres til å møte. Målgruppa for møtet er primært de som har noen års erfaring, og som allerede jobber i barnehage og/eller skole/SFO.Stikkord for informasjonsmøtet:*Forskjellige veier til Fagbrev *Hvordan søke om videregående opplæring for voksne*Hvordan laste opp dokumentasjon*Oppmelding til eksamen* Når kan du melde deg opp til Fagprøven* EventueltVKI- avdeling for voksenopplæring, karriere og integrering i Troms og Finnmark fylkeskommune ved spesialrådgiver Hilde Arvola, vil gi informasjon om mulige veier til Fagbrev, og i tillegg vil hun svare på spørsmål fra deltakerne.Møtet holdes 7. november kl.1800, og vi håper så mange som mulig kan delta.For mer informasjon om Fagbrev, ordninger, innsøking og oppmelding til eksamen: www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/fagbrev-som-voksen/Møt opp 5 minutter før i det digitale møterommet:teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDg2M2YyYmYtNzAxNC00OGQxLTg0OTMtYzZiMzlmYzFlZWVi%4... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Dette er Arbeidstilsynets seks punkter for å forebygge vold i skolen:– Det er ikke alle hendelser som kan forebygges eller fjernes helt. Det er likevel viktig at de ansatte ikke står alene med utfordringen, sier Ingri Litleskare i Arbeidstilsynet.De seks rådene er:1. Det første skoleeier må gjøre er å anerkjenne vold og trusler som et arbeidsmiljøproblem. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidstakere skal beskyttes så langt det er mulig mot vold, trusler og uheldige belastninger på arbeidsplassen. Å anerkjenne utfordringen innebærer også å anerkjenne arbeidsgiveransvaret som hviler på kommunen/fylkeskommunen – det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljøet er forsvarlig både fysisk og psykisk. 2. Det er viktig at kommunen/fylkeskommunen sørger for at skolene har verktøyene og ressursene som trengs for å jobbe systematisk med å kartlegge og risikovurdere utfordringer med vold og trusler på den enkelte skole. Skoleeier må sørge for nødvendig bistand til den enkelte skole. Det må legges til rette for regelmessige aktiviteter, resultater og rapportering på området. Skoleeier må også tilrettelegge for at den enkelte skole har tilstrekkelige rammer for å kunne bruke bedriftshelsetjenesten som bidragsyter i dette arbeidet. Etterspør regelmessig hvilke resultater kartlegging, risikovurdering og tiltak har hatt. 3. Loven krever at de skoleansatte får nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen. Skoleeier må legge til rette for gjennomføring av nødvendig opplæring og øvelse, og kontinuerlig bistå skoleledelsen i å vurdere hvilken type opplæring og øvelse de skoleansatte har behov for. 4. Sørg for gode rutiner knyttet til avvik og avvikshåndtering. Skoleeier må følge med på at alle avviksmeldinger håndteres på en god måte. Ansatte som er utsatt for vold eller trusler på jobb skal følges opp, både med tanke på fysisk og psykisk helse. For at ikke oppfølgingen skal være tilfeldig eller personavhengig må rektorer/skoleledere få opplæring i hvordan dette skal gjøres i henhold til kommunens rutine og forventninger. 5. Mange skoleledere/rektorer opplever at de står alene med krevende vurderinger og avgjørelser knyttet til vold eller trusler – men også om andre arbeidsmiljøforhold som har betydning i skolen. Sørg for å tilby nødvendig og tilpasset støtte der det er nødvendig, for eksempel ved bruk at kyndig bistand fra bedriftshelsetjenesten.6. Snakk om grenseganger mellom kravene som stilles i opplæringsloven og arbeidsmiljøloven, og sørg for at de ansatte kjenner til at lovverkene er likestilte. www.utdanningsnytt.no/arbeidstilsynet-trusler-vold/dette-er-arbeidstilsynets-seks-punkter-for-a-f... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Hva kan du spare ved å arbeide i oppvekstsektoren i Vest-Finnmark?'Akkurat nå er det 30 ledige stillinger innen oppvekstfeltet i Vest-Finnmark. For en barnehagelærer eller en grunnskolelærer er det store beløp å spare ved å arbeide i Hasvik, Måsøy, Loppa, Nordkapp, Hammerfest eller Alta.Se mulige eksempel her: rsk-vest.no/jobbsoker ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Kurs - lekens betydning i opplæringen, med fokus på nyere hjerneforskning:Mellom 80 og 90 ansatte fra barnehage, småtrinnet i skolen og støttesystemet i Vest-Finnmark var onsdag 18. oktober på kurs der fokuset var å knytte det praktiske arbeidet i barnehage og skole til nyere hjerneforskning. Grete Helle og Tom Rune Fløgstad fra Ringer i vann var foredragsholdere. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

-Må følge opp den psykiske helsen til barn med lærevanskerBarn som har lærevansker, er mer utsatt for å ha mentale helseproblemer enn sine jevnaldrende, viser ny forskning. Les mer her: forskning.no/barn-og-ungdom-forebyggende-helse-partner/skolen-ma-folge-opp-den-psykiske-helsen-ti... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Lekens betydning i opplæringen - med fokus på å knytte det praktiske arbeidet i barnehage og skole til nyere hjerneforskning:Onsdag 18. oktober arrangerer RSK Vest-Finnmark kurs med Grete Hjelle og Tom Rune Fløgstad, som er forfattere av bøkene "Alt henger sammen" og "Alt jeg kan". Målgruppe er ansatte i barnehage, skole og støttesystem.Vi har begrenset antall plasser og mange er allerede påmeldt. For de resterende plassene er det "først til mølla" inntil det er fullt. Påmelding gjøres her: rsk-vest.no/min-side/?kursId=931Programskisse: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/09/Utkast-program-lekens-betydning-Alta-18.-oktober-2023.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Seminaret i pedagogisk analyse i gang i Alta med ledere i barnehage og skole i Vest-Finnmark. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

De to nærmeste kursarrangementene i RSK Vest-Finnmark:1. RSK Vest-Finnmark arrangerer kurs for lærere der tema er dyskalkuli og dysleksi på Scandic Alta 31. august..Påmelding gjøres elektronisk innen 24. august her rsk-vest.no/min-side/?kursId=928. Vi godtar ikkepåmelding etter 24. august. Påmeldingen er bindende og ved forfalluten gyldig grunn etter påmelding, vil den enkelte få krav på dekning av dagpakke.Se invitasjon og program: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/08/Kurs-i-dysleksi-og-dyskalkuli-.-Alta-31.-august-2023-infor...2. RSK Vest-Finnmark inviterer til seminar i pedagogisk analyse. Tema vil være videre innføring i pedagogisk analyse og knytte videre arbeid til kompetansepakkene som ledelsene i barnehagene og skolene kan bringe videre til utvalgte ansatte. Innledere vil være Knut Olav Nordseth og Aina Kjernli Karlsen fra SEPU/Høgskolen Innlandet. Påmelding gjøres elektronisk innen 28. august her rsk-vest.no/min-side/?kursId=930. Påmeldingen er bindende og ved forfall uten gyldig grunn etter påmelding, vil den enkelte få krav på dekning av dagpakke.Se invitasjon og program: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/08/Seminar-i-pedagogisk-analyse-Alta-14.-september-2023.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

Dyskalkuli – dysleksi – for lærere i Vest-Finnmark – 31. august 2023:RSK Vest-Finnmark arrangerer kurs for lærere der tema er dyskalkuli og dysleksi. Første del av kurset omhandler innføring og tips og triks i forhold til dysleksi og tilpasning i undervisningen, mens andre del omhandler dyskalkuli. Kurstemaene er delt med lunsj på hotellet. Kurset holdes på Scandic i Alta. Kursholder er Vidar Lothe Waaler fra Dysleksi Norge. Waaler arbeider primært med sertifiseringsprosjektet Dysleksivennlig skole. Han foretar utredninger i forbindelse med lese- og skrivevansker og han holder kurs og foredrag om teamene dyskalkuli og dysleksi. Han er også utvikler av nettsiden dysleksivennlig.noPåmelding gjøres elektronisk innen 24. august her: rsk-vest.no/min-side/?kursId=928 Vi godtar ikke påmelding etter 24. august. Påmeldingen er bindende og ved forfall uten gyldig grunn etter påmelding, vil den enkelte få krav på dekning av dagpakke. Praktisk informasjon;RSK Vest-Finnmark dekker kurs og bespisning for alle. Vi vil også dekke overnatting for deltakere fra Hasvik og Gunnarnes. Alle som er utenbys fra, bes om å samkjøre. Regning sendes EHF; 9908:944 588 132, merk «kurs dysleksi 2023». Det forutsettes samkjøring, 4 i hver bil. kontakt RSK Vest-Finnmark hvis du har andre spørsmål:Øyvind RognliMobil: 91689195E-post: oyvind.rognli@alta.kommune.no ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

6 måneder siden

Nyhetsbrev fra RSK Vest-Finnmark for sommeren 2023. Merk tilbudene om fagkurs og fristene for påmelding. Merk muligheten for å søke tilretteleggingsmidler for barnehageansatte, frist 1. august.Merk muligheten for å søke tilskudd for å få refundert reise- og oppholdsutgifter for lærere som tok videreutdanning inneværende skoleår, frist 1. juli. På vegne av styret i RSK Vest-Finnmark ønskes det god sommer til alle.rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/06/NYHETSBREV-FRA-RSK-VEST-FINNMARK-juni-2023.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

Kurs og konferanser