Regionalt samarbeidskontor
Vest-Finnmark

Aktuelt

1 måned siden

Tverrfaglig lederkonferanse i Vest-Finnmark er i gang på Scandic Alta. www.rsk-vest.no/lederkonferanse2024 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Anbefalinger om mobilbruk i skolen:Udir anbefaler å strengt regulere elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker, gjennom ordensreglementet. Denne veilederen viser hvordan dette kan gjøres.Veilederen finner du her: www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/anbefalinger-for-mobilbruk-og-smartklokker-i-s... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Tverrfaglig lederkonferanse 2024:Pr. nå er det vel 80 påmeldte til konferansen som arrangeres fredag 22. mars 2024. Det er plass til noen flere. Hvis du er i målgruppen er påmeldingsfristen 26. februar. Se program og foreløpig deltakerliste her: rsk-vest.no/lederkonferanse2024/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Orienteringsmøte for nye og gamle studenter:UiT og RSKene arrangerte 13. februar informasjonsmøte rettet mot nye studenter og studenter som kanskje ønsker å fullføre sin avbrutte lærer- eller barnehagelærerutdanning. Prorektor ved UiT Bente Haug åpnet møtet. UiT (Mariann Andersen, Silje Solheim Karlsen og Camilla Brækken orienterte om innholdet i utdanningene og krav til opptak samt mulighetene for praksis nært hjemsted. Leder for oppvekst og kultur i Alta kommune/styreleder RSK Vest-Finnmark Bjørn Pedersen orienterte om mulighetene for jobb i kommunene og Øyvind Rognli fra RSK orienterte om samarbeidsmulighetene som er etablert blant alle kommunene i Finnmark, i øst, midt og Vest-Finnmark. Anne-Karin Forsberg og Solbjørg W. Hillestrøm orienterte om mulighetene for jobb i de private barnehagene i Finnmark. I tillegg orienterte to studenter fra barnehagelærerutdanningen og lærerutdanningen om hvordan det er å studere ved UiT campus Alta. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Undersøkelse blant nyutdannede pedagoger i Hasvik, Måsøy, Loppa, Nordkapp, Hammerfest og Alta:Alle nytilsatte pedagoger i barnehager og skoler (ansatt fra juli 2021 og senere) skal ha mottatt en undersøkelse fra sin styrer eller rektor på sin arbeidsplass. Hensikten med undersøkelsen er å få svar på hvordan kommunene kan legge enda bedre til rette for at nytilsatte pedagoger i regionen ønsker å bli værende i sin stilling og i regionen. Hvis du ikke har mottatt undersøkelsen, og du er nytilsatt pedagog i regionen, send en e-post til oyvrog@alta.kommune.no så vil du få den tilsendt direkte på e-post. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Vi minner om denne på mandag 12. februar kl. 1700.(du kan også delta via Teams)Klikk "Skal" hvis du kommer, for da vet vi i forhold til pizza og drikke. www.facebook.com/events/945634977137388/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22left_rail%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=trueMer info finner du her: uit.no/tavla/artikkel/836487/apent_informasjonsmote_om_laererutdanningene_ved_u ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

YO - messa 2024:På den populære YO-messa som arrangeres i Alta i dag, 24. januar, er det engasjerte folk som prater med ungdom i forhold til barnehagelærer- og læreryrket. Her ser dere repr. fra Alta kommune, Anne Brynhild Hykkerud, Linda Parken og lærer på Elvebakken skole, Ida Christin Hermansen. Fordelene er mange for de som velger læreryrket i Finnmark. Her ser dere noen av dem. rsk-vest.no/jobbsoker ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

Kurs og konferanser