Regionalt samarbeidskontor
Vest-Finnmark

Aktuelt

4 dager siden

Lekens betydning i opplæringen - med fokus på å knytte det praktiske arbeidet i barnehage og skole til nyere hjerneforskning:Onsdag 18. oktober arrangerer RSK Vest-Finnmark kurs med Grete Hjelle og Tom Rune Fløgstad, som er forfattere av bøkene "Alt henger sammen" og "Alt jeg kan". Målgruppe er ansatte i barnehage, skole og støttesystem.Vi har begrenset antall plasser og mange er allerede påmeldt. For de resterende plassene er det "først til mølla" inntil det er fullt. Påmelding gjøres her: rsk-vest.no/min-side/?kursId=931Programskisse: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/09/Utkast-program-lekens-betydning-Alta-18.-oktober-2023.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 uke siden

Seminaret i pedagogisk analyse i gang i Alta med ledere i barnehage og skole i Vest-Finnmark. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

De to nærmeste kursarrangementene i RSK Vest-Finnmark:1. RSK Vest-Finnmark arrangerer kurs for lærere der tema er dyskalkuli og dysleksi på Scandic Alta 31. august..Påmelding gjøres elektronisk innen 24. august her rsk-vest.no/min-side/?kursId=928. Vi godtar ikkepåmelding etter 24. august. Påmeldingen er bindende og ved forfalluten gyldig grunn etter påmelding, vil den enkelte få krav på dekning av dagpakke.Se invitasjon og program: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/08/Kurs-i-dysleksi-og-dyskalkuli-.-Alta-31.-august-2023-infor...2. RSK Vest-Finnmark inviterer til seminar i pedagogisk analyse. Tema vil være videre innføring i pedagogisk analyse og knytte videre arbeid til kompetansepakkene som ledelsene i barnehagene og skolene kan bringe videre til utvalgte ansatte. Innledere vil være Knut Olav Nordseth og Aina Kjernli Karlsen fra SEPU/Høgskolen Innlandet. Påmelding gjøres elektronisk innen 28. august her rsk-vest.no/min-side/?kursId=930. Påmeldingen er bindende og ved forfall uten gyldig grunn etter påmelding, vil den enkelte få krav på dekning av dagpakke.Se invitasjon og program: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/08/Seminar-i-pedagogisk-analyse-Alta-14.-september-2023.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Dyskalkuli – dysleksi – for lærere i Vest-Finnmark – 31. august 2023:RSK Vest-Finnmark arrangerer kurs for lærere der tema er dyskalkuli og dysleksi. Første del av kurset omhandler innføring og tips og triks i forhold til dysleksi og tilpasning i undervisningen, mens andre del omhandler dyskalkuli. Kurstemaene er delt med lunsj på hotellet. Kurset holdes på Scandic i Alta. Kursholder er Vidar Lothe Waaler fra Dysleksi Norge. Waaler arbeider primært med sertifiseringsprosjektet Dysleksivennlig skole. Han foretar utredninger i forbindelse med lese- og skrivevansker og han holder kurs og foredrag om teamene dyskalkuli og dysleksi. Han er også utvikler av nettsiden dysleksivennlig.noPåmelding gjøres elektronisk innen 24. august her: rsk-vest.no/min-side/?kursId=928 Vi godtar ikke påmelding etter 24. august. Påmeldingen er bindende og ved forfall uten gyldig grunn etter påmelding, vil den enkelte få krav på dekning av dagpakke. Praktisk informasjon;RSK Vest-Finnmark dekker kurs og bespisning for alle. Vi vil også dekke overnatting for deltakere fra Hasvik og Gunnarnes. Alle som er utenbys fra, bes om å samkjøre. Regning sendes EHF; 9908:944 588 132, merk «kurs dysleksi 2023». Det forutsettes samkjøring, 4 i hver bil. kontakt RSK Vest-Finnmark hvis du har andre spørsmål:Øyvind RognliMobil: 91689195E-post: oyvind.rognli@alta.kommune.no ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Nyhetsbrev fra RSK Vest-Finnmark for sommeren 2023. Merk tilbudene om fagkurs og fristene for påmelding. Merk muligheten for å søke tilretteleggingsmidler for barnehageansatte, frist 1. august.Merk muligheten for å søke tilskudd for å få refundert reise- og oppholdsutgifter for lærere som tok videreutdanning inneværende skoleår, frist 1. juli. På vegne av styret i RSK Vest-Finnmark ønskes det god sommer til alle.rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/06/NYHETSBREV-FRA-RSK-VEST-FINNMARK-juni-2023.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

5 måneder siden

Nettverkene kan søke støtte til kompetanseutviklende tiltak:Nettverkene av barnehager og skoler i RSK Vest-Finnmark kan søke midler til kompetanseutviklende tiltak for 2023. Man kan søke inntil kr. 20 000 pr tiltak pr år. Det forutsettes at man samarbeider med lokal UH, UiT eller annet UH-miljø. Vi anbefaler også samarbeid med PPT, helsestasjon og/eller barnevern. Søknadsfrist er 25. mai. Styret i RSK Vest-Finnmark vil på sitt møte 1.-2. juni behandle innkomne søknader. Søknadsskjema:forms.office.com/e/iBxgEe0WBkSe oversikt over alle våre nettverk:rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/05/Nettverkene-av-skoler-og-barnehager-2023-Vest-Finnmark.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

5 måneder siden

Gratis SFO:Inneværende år har første klasse hatt gratis halvdagsplass (12 timer) i SFO. Intensjonen i ordningen har vært å gi flere tilgang til SFO. Tall i desember viste at dette har virket. 92% av førsteklassingene benyttet SFO i 2022 mot 83% i 2021. Det har i tillegg vært en økt deltagelse i 2-4 klasse.4.april var frist for å levere innspill på høring om 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn. Det kom 130 svar på høringen. Les alle svarene her www.udir.no/om-udir/hoyringar/#2496 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

6 måneder siden

Alta kommune kartlegger hvorfor barnehageansatte slutter:For å jobbe enda mer målrettet med rekruttering og å beholde ansatte, så ønsker Alta kommune å vite hvorfor tidligere ansatte i barnehagene har slutta.Det er en kjent ufordring, over hele landet, at det mangler personell i barnehagene. I løpet av de siste årene har også mange valgt å forlate yrket. Slik har det også vært i Alta kommune. For å kunne jobbe enda mer målrettet med rekruttering, og kanskje enda viktigere, å beholde ansatte, så spør kommunen nå de som har slutta om årsak. Så langt har nærmere 200 tidligere ansatte svart på undersøkelsen. Ta del i undersøkelsen hvis du er et av de som har valgt å ikke jobbe i barnehagene i Alta. Lenke til undersøkelsen på kommunens nettside:www.alta.kommune.no/alta-kommune-kartlegger-hvorfor-barnehageansatte-slutter.6592595-543670.html ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

6 måneder siden

120 ledere fra oppvekstsektoren i Vest-Finnmark var samlet i Hammerfest over to dager der fokus var knyttet til "Rom for alle, blikk for den enkelte", lærende nettverk, system for tverrfaglige nettverk og juridiske muligheter og begrensninger i tverrfaglig arbeid/nettverk. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

6 måneder siden

Kompetansetilbud for barnehageassistenter og ansatte:Barnehageassistenter og andre ansatte i barnehagen utgjør en viktig ressurs som bidrar til å styrke kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det finnes ulike kompetansetiltak og karriereveier for barnehageassistenter og andre ansatte i barnehagen. Se oversikt her:www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetansetilbud-for-barnehageassist...Vest-Finnmark: Alle ufaglærte assistenter i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, omsorgsboliger og andre relevante stillingsgrupper i Vest-Finnmark som kan tenke seg å ta fagbrev kan ta kontakt med OPUS ved Alta videregående skole for å få mer informasjon om fagbrevet. Fullført fagutdanning har flere fordeler for den enkelte, og bidrar til dyktige og stabile ansatte på arbeidsplassene. Se mer her: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/02/Fagbrev-i-ungdoms-og-ungdomsarbeiderfaget-alta-vgs.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

7 måneder siden

Lederkonferansen 2023 - Laget rundt barn og unge!Lederkonferansen i Vest-Finnmark arrangeres i år i Hammerfest. Rundt 130 påmeldte ledere fra hele regionen møtes til nyttige dager på Arktisk kultursenter i Hammerfest 20.-21. mars. Programmet ser du her: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/03/LEDERKONFERANSEN-2023-HAMMERFEST-20.-21.-MARS-2023-PROGRAM... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

7 måneder siden

Husk! Søknadsfrist videreutdanning 2023:1. mars er frist for å søke om videreutdanning for barnehagelærere, lærere, yrkesfaglærere, styrere og skoleledere.Dette gjelder disse ordningene:videreutdanning for barnehagelærere;www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/videreutdanning for lærere;www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/rektorutdanningen;www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/styrerutdanningen;www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/styrerutdanning/utdannings- og rekrutteringsstipend;www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/utdannings--og-rekrutteringsstipend/Merk: For utdannings- og rekrutteringstipendet har skoleeierne søknadsfrist 15. mars.Og her er oversikten over det som UiT tilbyr i vår region. uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp?fbclid=IwAR2bfPR0eL9YH_irPhOZkVnOFZK9Nubum1ZsztmKZePMADbWnBG... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

Kurs og konferanser