Regionalt samarbeidskontor
for barnehage og skole

Aktuelt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Tilskudd til skoleturer til konsentrasjonsleire og minnesteder etter andre verdenskrig:
Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til turer for ungdom til tidligere konsentrasjonsleirer etter andre verdenskrig. For skoleåret 2020 /2021 er det satt av 15,5 millioner kroner. Målgruppen er ungdom på 8. – 10. trinn. Les mer hvordan man søker her: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-andre/tilskudd-til-skoleturer-i-forbindelse-med-handlingsplan-mot-antisemittisme/

1 måned siden

Tilskudd til skoleturer til konsentrasjonsleire og minnesteder etter andre verdenskrig:
Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til turer for ungdom til tidligere konsentrasjonsleirer etter andre verdenskrig. For skoleåret 2020 /2021 er det satt av 15,5 millioner kroner. Målgruppen er ungdom på 8. – 10. trinn. Les mer hvordan man søker her: www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-andre/tilskudd-til-...
... Les merLes mindre

Spørsmål til Skole-Norge:
Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets  spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020.
Rapport: https://www.udir.no/contentassets/683e2521289a4bf7ad7f7fbb481115d6/sporsmal-til-skole-norge-var-2020.pdf

1 måned siden

Spørsmål til Skole-Norge:
Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020.
Rapport: www.udir.no/contentassets/683e2521289a4bf7ad7f7fbb481115d6/sporsmal-til-skole-norge-var-2020.pdf
... Les merLes mindre

Snumetoden for tøffe klasser:
Hva skal skolen gjøre når en klasse har kommet ut av kontroll? Snumetoden kan få den på rett kjøl. Denne metoden er utviklet av forskere og er prøvd ut i mange slike saker med godt resultat. Metoden går blant annet ut på at læreren får hjelp til å kartlegge elevene og gjeninnføre gode rutiner i klasserommet. https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/klasseledelse/klasseledelse-og-laringsmiljo/snuoperasjon-for-toffe-klasser-article116349-22036.html

1 måned siden

Snumetoden for tøffe klasser:
Hva skal skolen gjøre når en klasse har kommet ut av kontroll? Snumetoden kan få den på rett kjøl. Denne metoden er utviklet av forskere og er prøvd ut i mange slike saker med godt resultat. Metoden går blant annet ut på at læreren får hjelp til å kartlegge elevene og gjeninnføre gode rutiner i klasserommet. laringsmiljosenteret.uis.no/skole/klasseledelse/klasseledelse-og-laringsmiljo/snuoperasjon-for-to...
... Les merLes mindre

Digitalt kurs - Ny pedagognorm:
RSK Vest-Finnmark arrangerer digitalt kurs - Ny pedagognorm - for medlemsbarnehagene i Vest-Finnmark. Tema vil blant annet være ped.ledernes utfordringer og muligheter knyttet til ny pedagognorm, barnehagefaglig kompetanse, planlegging, dokumentasjon, med fokus på praktisk kunnskap samt rolleavklaringer mellom styrer – ped.leder – barnehagelærer.
Praktisk: 
Målgruppe: En styrer og en pedagogisk leder fra hver barnehage. Disse må sitte sammen (refleksjonsoppgaver underveis). 
Velg dato: Enten 17. eller 18. september. Kurslengde hel dag, 5 timer samt etterarbeid.
Kurset arrangeres i samarbeid med BRO/AOF.
Påmelding må gjøres elektronisk på nettsiden til RSK Vest-Finnmark: https://rsk-vest.no/kursoversikt/  NB! Pass på at du har riktig registrert e-postadresse på Min Side i kursmodulen til RSK. Dette fordi lenke til det digitale kurset kun vil sendes til påmeldte.

1 måned siden

Digitalt kurs - Ny pedagognorm:
RSK Vest-Finnmark arrangerer digitalt kurs - Ny pedagognorm - for medlemsbarnehagene i Vest-Finnmark. Tema vil blant annet være ped.ledernes utfordringer og muligheter knyttet til ny pedagognorm, barnehagefaglig kompetanse, planlegging, dokumentasjon, med fokus på praktisk kunnskap samt rolleavklaringer mellom styrer – ped.leder – barnehagelærer.
Praktisk:
Målgruppe: En styrer og en pedagogisk leder fra hver barnehage. Disse må sitte sammen (refleksjonsoppgaver underveis).
Velg dato: Enten 17. eller 18. september. Kurslengde hel dag, 5 timer samt etterarbeid.
Kurset arrangeres i samarbeid med BRO/AOF.
Påmelding må gjøres elektronisk på nettsiden til RSK Vest-Finnmark: rsk-vest.no/kursoversikt/ NB! Pass på at du har riktig registrert e-postadresse på "Min Side" i kursmodulen til RSK. Dette fordi lenke til det digitale kurset kun vil sendes til påmeldte.
... Les merLes mindre

Økonomiske midler til barnehagebasert kompetanseutvikling:
Barnehager i Vest-Finnmark (eller nettverk av disse) kan nå søke kommunal barnehageeier om midler for å gjennomføre lokale barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene må være i tråd med satsingsområdet som den enkelte kommune har valgt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte kommuner velger å arrangere dette samlet for alle barnehager ved at alle er invitert med.
Midler kan brukes til bevertning, lokale, innleie av ekstern innleder m.m.
https://rsk-vest.no/barnehage/rekomp/

1 måned siden

Økonomiske midler til barnehagebasert kompetanseutvikling:
Barnehager i Vest-Finnmark (eller nettverk av disse) kan nå søke kommunal barnehageeier om midler for å gjennomføre lokale barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene må være i tråd med satsingsområdet som den enkelte kommune har valgt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte kommuner velger å arrangere dette samlet for alle barnehager ved at alle er invitert med.
Midler kan brukes til bevertning, lokale, innleie av ekstern innleder m.m.
rsk-vest.no/barnehage/rekomp/
... Les merLes mindre

Økonomiske midler til skolebasert kompetanseutvikling:
Skoler i Vest-Finnmark (eller nettverk av disse) kan nå søke kommunal skoleeier om midler for å gjennomføre lokale skolebaserte kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene må være i tråd med satsingsområdet som den enkelte kommune har valgt. Inneværende periode er fagfornyelsen og de nye læreplanene helt sentral. 
Midler kan brukes til bevertning, lokale, innleie av ekstern innleder m.m. https://rsk-vest.no/skole/dekomp/

1 måned siden

Økonomiske midler til skolebasert kompetanseutvikling:
Skoler i Vest-Finnmark (eller nettverk av disse) kan nå søke kommunal skoleeier om midler for å gjennomføre lokale skolebaserte kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene må være i tråd med satsingsområdet som den enkelte kommune har valgt. Inneværende periode er fagfornyelsen og de nye læreplanene helt sentral.
Midler kan brukes til bevertning, lokale, innleie av ekstern innleder m.m. rsk-vest.no/skole/dekomp/
... Les merLes mindre

Kurs og konferanser