Aktuelt

2 måneder siden

Forlenget søknadsfrist veiledningsemner:UiT, Campus Alta tilbyr for kommende studieår videreutdanning i veiledning for lærere i skole og barnehage. Dette er viktig kompetanse for å kunne gi studenter og nyutdannede lærere i barnehage og skole god kvalitet på den veiledningen de har krav på. Søknadsfrist har vært 1. juni, men på grunn av lave søkertall på spesielt Ped – 6336 (del 2) er det besluttet å utvide søknadsfristen til 15. august. DEL OG SPRE!PED-6335 | UiT: uit.no/utdanning/emner/emne/722464/ped-6335PED-6336 | UiT:uit.no/utdanning/emner/emne/722463/ped-6336 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Da er ny rammeplan for SFO publisert:SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Rammeplan for SFO gjelder fra 1. august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.Du finner rammeplanen og støttemateriell her:www.udir.no/utdanningslopet/sfo/Og vi minner om digital konferanse om rammeplanen 12. august kl. 09 - 14. Meld deg på her: www.udir.no/utdanningslopet/sfo/digital-konferanse-om-rammeplanen-for-sfo/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Rekruttering av barnehagelærere:RSK Vest-Finnmark startet i vår et arbeid knyttet til politisk påvirkningsarbeid for å heve rekrutteringen av barnehagelærere og pedagogiske ledere til barnehagene i Finnmark. Med i arbeidet har vi fått RSK Øst-Finnmark og RSK Midt-Finnmark. I første omgang var det politisk påvirkning mot Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmark Rådet. De politiske rådene behandlet saken og de var svært positiv til å forsøke å påvirke. De har utarbeidet et brev som er sendt til kunnskapsminister Guri Melby og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Hele brevet kan leses her: rsk-vest.no/barnehage/rekruttering/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Utsatt programmeringskurs utsatt igjen:Programmeringskurset skulle etter planen vært arrangert i Hammerfest 27. mai. På grunn av smittesituasjonen er vi nødt til å utsette dette kurset. Deltakerne er informert, og vi vil komme tilbake med ny dato. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Ledige stillinger i Loppa kommune:Loppa kommune har lyst ut ledige stillinger i skolen, med søknadsfrist 2. juni. Du finner oversikten her: rsk-vest.no/jobbsoker/loppa/?fbclid=IwAR0EeftAQApY3qgrlf3S6k1gvUt6U5uz-TYkuiGz2jVbf-VejOUoV10tWCo ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

Kurs og konferanser