Regionalt samarbeidskontor
for barnehage og skole

Aktuelt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Digitalt kurs - Ny pedagognorm:
RSK Vest-Finnmark arrangerer digitalt kurs - Ny pedagognorm - for medlemsbarnehagene i Vest-Finnmark. Tema vil blant annet være ped.ledernes utfordringer og muligheter knyttet til ny pedagognorm, barnehagefaglig kompetanse, planlegging, dokumentasjon, med fokus på praktisk kunnskap samt rolleavklaringer mellom styrer – ped.leder – barnehagelærer.
Praktisk: 
Målgruppe: En styrer og en pedagogisk leder fra hver barnehage. Disse må sitte sammen (refleksjonsoppgaver underveis). 
Velg dato: Enten 17. eller 18. september. Kurslengde hel dag, 5 timer samt etterarbeid.
Kurset arrangeres i samarbeid med BRO/AOF.
Påmelding må gjøres elektronisk på nettsiden til RSK Vest-Finnmark: https://rsk-vest.no/kursoversikt/  NB! Pass på at du har riktig registrert e-postadresse på Min Side i kursmodulen til RSK. Dette fordi lenke til det digitale kurset kun vil sendes til påmeldte.

1 dag siden

Digitalt kurs - Ny pedagognorm:
RSK Vest-Finnmark arrangerer digitalt kurs - Ny pedagognorm - for medlemsbarnehagene i Vest-Finnmark. Tema vil blant annet være ped.ledernes utfordringer og muligheter knyttet til ny pedagognorm, barnehagefaglig kompetanse, planlegging, dokumentasjon, med fokus på praktisk kunnskap samt rolleavklaringer mellom styrer – ped.leder – barnehagelærer.
Praktisk:
Målgruppe: En styrer og en pedagogisk leder fra hver barnehage. Disse må sitte sammen (refleksjonsoppgaver underveis).
Velg dato: Enten 17. eller 18. september. Kurslengde hel dag, 5 timer samt etterarbeid.
Kurset arrangeres i samarbeid med BRO/AOF.
Påmelding må gjøres elektronisk på nettsiden til RSK Vest-Finnmark: rsk-vest.no/kursoversikt/ NB! Pass på at du har riktig registrert e-postadresse på "Min Side" i kursmodulen til RSK. Dette fordi lenke til det digitale kurset kun vil sendes til påmeldte.
... Les merLes mindre

Økonomiske midler til barnehagebasert kompetanseutvikling:
Barnehager i Vest-Finnmark (eller nettverk av disse) kan nå søke kommunal barnehageeier om midler for å gjennomføre lokale barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene må være i tråd med satsingsområdet som den enkelte kommune har valgt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte kommuner velger å arrangere dette samlet for alle barnehager ved at alle er invitert med.
Midler kan brukes til bevertning, lokale, innleie av ekstern innleder m.m.
https://rsk-vest.no/barnehage/rekomp/

6 dager siden

Økonomiske midler til barnehagebasert kompetanseutvikling:
Barnehager i Vest-Finnmark (eller nettverk av disse) kan nå søke kommunal barnehageeier om midler for å gjennomføre lokale barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene må være i tråd med satsingsområdet som den enkelte kommune har valgt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte kommuner velger å arrangere dette samlet for alle barnehager ved at alle er invitert med.
Midler kan brukes til bevertning, lokale, innleie av ekstern innleder m.m.
rsk-vest.no/barnehage/rekomp/
... Les merLes mindre

Økonomiske midler til skolebasert kompetanseutvikling:
Skoler i Vest-Finnmark (eller nettverk av disse) kan nå søke kommunal skoleeier om midler for å gjennomføre lokale skolebaserte kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene må være i tråd med satsingsområdet som den enkelte kommune har valgt. Inneværende periode er fagfornyelsen og de nye læreplanene helt sentral. 
Midler kan brukes til bevertning, lokale, innleie av ekstern innleder m.m. https://rsk-vest.no/skole/dekomp/

6 dager siden

Økonomiske midler til skolebasert kompetanseutvikling:
Skoler i Vest-Finnmark (eller nettverk av disse) kan nå søke kommunal skoleeier om midler for å gjennomføre lokale skolebaserte kompetanseutviklingstiltak. Tiltakene må være i tråd med satsingsområdet som den enkelte kommune har valgt. Inneværende periode er fagfornyelsen og de nye læreplanene helt sentral.
Midler kan brukes til bevertning, lokale, innleie av ekstern innleder m.m. rsk-vest.no/skole/dekomp/
... Les merLes mindre

Ny test kan avsløre dysleksi hos førskolebarn:
Testen kan avdekke om et barn har tegn på dysleksi før de begynner på skolen. Nå skal den testes på barn i førskolealder.

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/ny-test-kan-avslore-dysleksi-hos-forskolebarn-1.1733048

2 uker siden

Ny test kan avsløre dysleksi hos førskolebarn:
Testen kan avdekke om et barn har tegn på dysleksi før de begynner på skolen. Nå skal den testes på barn i førskolealder.

www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/ny-test-kan-avslore-dysleksi-hos-forskolebarn-1.1733048
... Les merLes mindre

Nyhetsbrev fra RSK Vest-Finnmark juni 2020.
Her finner du et kort nyhetsbrev fra RSK Vest-Finnmark. 
Det inneholder litt om hva som har foregått våren 2020 og litt om hva som kommer høst 2020. http://rsk-vest.no/wp-content/uploads/2020/06/NYHETSBREV-FRA-RSK-VEST-FINNMARK-juni-2020.pdf
http://rsk-vest.no/om-oss/protokoller-og-presentasjoner/

2 uker siden

Nyhetsbrev fra RSK Vest-Finnmark juni 2020.
Her finner du et kort nyhetsbrev fra RSK Vest-Finnmark.
Det inneholder litt om hva som har foregått våren 2020 og litt om hva som kommer høst 2020. rsk-vest.no/wp-content/uploads/2020/06/NYHETSBREV-FRA-RSK-VEST-FINNMARK-juni-2020.pdf
rsk-vest.no/om-oss/protokoller-og-presentasjoner/
... Les merLes mindre

Kompetansepakke for elever med stort læringspotensial:
Denne kompetansepakken skal hjelpe lærere i skolen og ansatte i PPT å øke kompetansen for elever med stort læringspotensial. Kompetansepakken ønsker å bidra til økt anerkjennelse av elevgruppen, gi kunnskaper om hvordan vi kan identifisere dem og se hvilket handlingsrom skolen har for å tilrettelegge opplæringen for elevene på en god måte.
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kompetansepakke-om-elever-med-stort-laringspotensial/

2 uker siden

Kompetansepakke for elever med stort læringspotensial:
Denne kompetansepakken skal hjelpe lærere i skolen og ansatte i PPT å øke kompetansen for elever med stort læringspotensial. Kompetansepakken ønsker å bidra til økt anerkjennelse av elevgruppen, gi kunnskaper om hvordan vi kan identifisere dem og se hvilket handlingsrom skolen har for å tilrettelegge opplæringen for elevene på en god måte.
www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/kompetansepakke-om-elever-med-stort-la...
... Les merLes mindre

Kurs og konferanser