Regionalt samarbeidskontor
Vest-Finnmark

Aktuelt

5 dager siden

Inkludering, livsmestring og læring blant barn og unge i barnehage og skole i Vest-Finnmark: Styret i RSK Vest-Finnmark har utarbeidet og vedtatt ny langsiktig plan der sammenfallende strategier og bedre ressursutnyttelse for regionen står sentralt. Visjonen er at kommunene i RSK Vest-Finnmark møtes og arbeider sammen om felles utvikling av våre barnehager, skoler og støttesystem. Målet er en videreutvikling av laget rundt barnet/de unge med hovedfokus på:INKLUDERING, LIVSMESTRING OG LÆRING!rsk-vest.no/om-oss/felles-plan-for-kvalitetsutvikling/?preview_id=43&preview_nonce=ff3020ed47&_th... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 uker siden

Psykisk uhelse og atferdsutfordringer i barnehage og skole:Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis går i gang i Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik nå i 2022-2023. På bakgrunn av kartlegging av behov i disse kommunene, vil tema for året være psykisk uhelse og atferdsutfordringer i barnehage og skole. PPT-ansatte, barnevernsansatte, helsesykepleiere og alle ansatte i barnehage, skole og SFO er målgruppe for kompetanseløftet. Året starter med digital dialogsamling 20. september. Første store fagdag er 4. oktober.Se hele årsplanen slik den foreligger nå. rsk-vest.no/wp-content/uploads/2022/09/Arsplan-kompetanseloftet-2022-2023-Nordkapp-Masoy-Loppa-Ha...Mer mer her: rsk-vest.no/kompetanseloftet/?preview_id=2599&preview_nonce=5721a52103&_thumbnail_id=-1&preview=true ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 uker siden

Stine Sofie-stiftelsen besøkte Alta:Mandag og tirsdag var stiftelsen i Alta, hvor de hadde foredrag for alle elever i grunnskolen. I tillegg hadde stiftelsen møte med kommunens politiske og administrative ledelse samt politi.Nå går turen videre i Finnmark, der Hammerfest besøkes 12.-13. september og Nordkapp/Honningsvåg 14. september. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis: Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik går i gang med kompetanseløftet kommende år. Ansatte i barnehage. skole, SFO, PPT, helsesykepleie og barnevern vil utvikle sin kompetanse gjennom to store fagdager, dialogsamlinger og veiledninger. Tema er psykisk helse med underliggende emner. Første dialogsamling er 20. september (digital), mens første store fagdag er 4. oktober. Fagdagen arrangeres på UiT campus Alta. Neste store fagdag vil være 20. februar 2023, også den på UiT campus Alta.Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis gjennomføres av UiT Norges arktiske universitet og RSK Vest-Finnmark i partnerskap. Dette i tett samarbeid med kommunene og arbeidsplassene i regionen. Arbeidsplassene vil også selv utvikle sin kompetanse gjennom nettverks- og arbeidsplassbasert kompetanseutvikling. Foreløpig plan for året: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2022/08/Kompetanseloftet-2022-2023-Nordkapp-Masoy-Loppa-Hasvik.pdf (det tas forbehold om justeringer) ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Foredrag/folkemøte med Ada Sofie Austegard i Finnmark:I september kommer Stine Sofies Stiftelse og generalsekretær, Ada Sofie Austegard, til Finnmark. De besøker Alta i vest til Kirkenes i øst, og holder foredrag i de store byene. Foredraget er gratis men med begrensede plasser. Meld deg på nå for å sikre deg plass.Alta 5. september Meld deg på her: www.checkin.no/event/46188/foredrag-i-altaHammerfest 12. september Meld deg på herwww.checkin.no/event/46667/foredrag-i-hammerfestHonningsvåg 14. september Meld deg på herwww.checkin.no/event/46671/foredrag-i-honningsvagOm foredraget:I dette foredraget med Ada Sofie Austegard deler hun sin historie. Det er 22 år siden Stine Sofie ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand, og Ada Sofie startet Stine Sofies Stiftelse. I dette foredraget forteller hun om tapet av datteren, opprettelsen av Stine Sofies Stiftelse, arbeidet for en barndom uten vold og overgrep og veien frem til i dag, over 20 år senere.Jeg kan ikke gjøre noe mer for Stine Sofie, men vi kan gjøre så uendelig mye for de barna som overlever volden. - Ada Sofie Austegardwww.stinesofiesstiftelse.no/aktuelt/foredrag-med-ada-sofie-austegard-i-finnmark?fbclid=IwAR3nKaXa... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Minner om:Kurs i dyskalkuli - fortsatt noen ledige plasser.RSK Vest-Finnmark arrangerer digitalt kurs i dyskalkuli - torsdag 1. september og torsdag 15. september, kl. 1400 - 1600 begge dager. Alle som melder seg på, deltar begge dagene. Dagene bygger på hverandre, og vil også inneholde litt mellomarbeid mellom dagene. Dyskalkuli knyttes til vedvarende og varige vansker i matematikkfaget. Dette kan håndteres med tilpasset opplæring.For påmelding (maks 100 plasser):rsk-vest.no/min-side/?kursId=921 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Har din barnehage ansatte som skal ta barnehagelærerutdanning eller videreutdanning i samisk språk i 2022/23?Statsforvalteren i Troms og Finnmark har 1 295 000 kroner til tildeling.Samarbeidsforumene i Troms og Finnmark har prioritert følgende studier som barnehageeiere i Troms og Finnmark kan søke om lokale tilretteleggingsmidler i 2022/2023:1. ABLU og samlingsbasert barnehagelærerutdanning2. Videreutdanning i samisk språk3. Fagskoleutdanning - Barn med særskilte behovBarnehageeier kan søke om inntil 70 000 kroner for ansatte som tar utdanning.Utbetaling av midlene er høstsemesteret 2022 og vårsemesteret 2023.Midlene er knyttet til den enkelte ansatte, og skal derfor tildeles den barnehagen den ansatte jobber i.Her kan du lese mer om lokale tilretteleggingsmidler.Søknadsskjema. skjema.no/SF/confirmprivacylogin?shortname=tlm_bhg&returnUrl=https%3A%2F%2Fskjema.no%2FSF%2Ftlm_b... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Nyansatt koordinator for kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis 👍😊:Lisa-Eilén Nordseth har startet i en prosjektstilling i RSK Vest-Finnmark knyttet til kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Lisa er barnehagelærer i bunn, med master i spesialpedagogikk. I tillegg har hun tilleggsutdanning innen veiledning, språkvansker, dysleksi og sosiale- og emosjonelle vansker. Hun jobber også 50 % på UiT som universitetslektor innenfor pedagogikk. Kontortid i RSK Vest-Finnmark vil bli torsdag og fredag og annenhver onsdag. E-post til Lisa i RSK Vest-Finnmark er lisnor@alta.kommune.no ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Stine Sofies stiftelse besøker skolene i Alta, Hammerfest og Honningsvåg høsten 2022:I september 2022 vil Stine Sofies stiftelse besøke grunnskolene i Alta, Hammerfest og Honningsvåg (de øvrige kommunene vil besøkes i runde 2). Hovedmålet er å lære barn og unge i Vest-Finnmark om vold og overgrep. Alta 5.-6. september - alle skolene kommer til kultursalen, UiT.Hammerfest 12.-13. september - alle skolene kommer til AKS.Nordkapp: Honningsvåg skole 14. september. På alle disse stedene vil det også bli folkemøte det alle er velkommen. Stiftelsen vil også ha møter politikerne, politi og støtteapparatene i kommunene. Bakgrunn: Hvert år utsettes 2 av 10 barn for fysisk vold, mens 1 av 8 opplever psykisk vold. I tillegg er mange barn vitne til vold i hjemmet sitt. Konsekvensene er store - både i barndommen og senere i livet. Det å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få betydelige konsekvenser på tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet. Forskning viser at mennesker som har hatt traumatiske opplevelser i barndommen har større omfang av fysiske og psykiske utfordringer gjennom barne-, ungdoms- og voksenlivet, sammenlignet med mennesker som ikke har slike erfaringer. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Lærerkurs – Arbeidslivsfag:Nordnorsk vitensenter og Ungt entreprenørskap går sammen for å gi arbeidslivsfag et realt løft! Målet vårt er å skape en arena for nettverksbygging, gi dere lærere metoder og verktøy for å skape et kreativt klima i klasserommet, og rom for erfaringsdeling. Vi håper vi kan bidra med masse inspirasjon for skoleåret 2022-2023! Lærerkurs – ArbeidslivsfagAlta: Når: 8.september 2022 kl. 09.30-15.00Hvor: Nordnorsk vitensenter (Gulbygget) - AltaPåmelding: Konferansen er gratis å delta på, men krever påmelding via dette nettskjemaet: airtable.com/shrDTQbnLCVSZ0xNf Påmeldingsfrist: 19. august Dette kurset er for deg som underviser eller ønsker å undervise i arbeidslivsfag. Vi ser på hvilke muligheter som ligger i fagfornyelsen, hvordan du kan gjøre undervisningen mer skapende og kreativt for elevene, og vi gir deg konkrete verktøy og metoder du kan ta i bruk for å skape et kreativt klima i klasserommet. Velkommen til inspirerende, lærerik og morsom dag!Program for dagen:• 09.00 Registrering og kaffe• 09.30 Velkommen• 09.40 Fagfornøyelse• 10.00 Klimaverksted• 11.00 Boblemodellen og kreativ metode• 11.30 Lunsj• 12.00 Stjerner i sikte• 12.10 Faser i elevbedrift• 12.30 Vurdering og verktøy• 13.30 Hvordan ta det tilbake til skolen?• 14.30 Oppsummering av dagen• 15.00 Takk for i dag• 15.00 – 16.30 Filmvisning "Most likely to succeed". (for de som ønsker) ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

FAGDAG 4. OKTOBER KOMPETANSELØFTET:Alle ansatte i PPT, helsesykepleie, barnevern, barnehage og skole i Måsøy, Loppa, Hasvik og Nordkapp innkalles til fagdag 4. oktober. Fagdagen arrangeres på UiT campus Alta. Elektronisk påmelding innen 11. september.Innkallingen finner dere her: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2022/06/Forste-fagdag-kompetanseloftet-4.-oktober-2022-Masoy-Nordk... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

Kurs og konferanser