Regionalt samarbeidskontor
Vest-Finnmark

Aktuelt

4 uker siden

Nettverkene kan søke støtte til kompetanseutviklende tiltak:Nettverkene av barnehager og skoler i RSK Vest-Finnmark kan søke midler til kompetanseutviklende tiltak for 2023. Man kan søke inntil kr. 20 000 pr tiltak pr år. Det forutsettes at man samarbeider med lokal UH, UiT eller annet UH-miljø. Vi anbefaler også samarbeid med PPT, helsestasjon og/eller barnevern. Søknadsfrist er 25. mai. Styret i RSK Vest-Finnmark vil på sitt møte 1.-2. juni behandle innkomne søknader. Søknadsskjema:forms.office.com/e/iBxgEe0WBkSe oversikt over alle våre nettverk:rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/05/Nettverkene-av-skoler-og-barnehager-2023-Vest-Finnmark.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Gratis SFO:Inneværende år har første klasse hatt gratis halvdagsplass (12 timer) i SFO. Intensjonen i ordningen har vært å gi flere tilgang til SFO. Tall i desember viste at dette har virket. 92% av førsteklassingene benyttet SFO i 2022 mot 83% i 2021. Det har i tillegg vært en økt deltagelse i 2-4 klasse.4.april var frist for å levere innspill på høring om 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn. Det kom 130 svar på høringen. Les alle svarene her www.udir.no/om-udir/hoyringar/#2496 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Alta kommune kartlegger hvorfor barnehageansatte slutter:For å jobbe enda mer målrettet med rekruttering og å beholde ansatte, så ønsker Alta kommune å vite hvorfor tidligere ansatte i barnehagene har slutta.Det er en kjent ufordring, over hele landet, at det mangler personell i barnehagene. I løpet av de siste årene har også mange valgt å forlate yrket. Slik har det også vært i Alta kommune. For å kunne jobbe enda mer målrettet med rekruttering, og kanskje enda viktigere, å beholde ansatte, så spør kommunen nå de som har slutta om årsak. Så langt har nærmere 200 tidligere ansatte svart på undersøkelsen. Ta del i undersøkelsen hvis du er et av de som har valgt å ikke jobbe i barnehagene i Alta. Lenke til undersøkelsen på kommunens nettside:www.alta.kommune.no/alta-kommune-kartlegger-hvorfor-barnehageansatte-slutter.6592595-543670.html ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

120 ledere fra oppvekstsektoren i Vest-Finnmark var samlet i Hammerfest over to dager der fokus var knyttet til "Rom for alle, blikk for den enkelte", lærende nettverk, system for tverrfaglige nettverk og juridiske muligheter og begrensninger i tverrfaglig arbeid/nettverk. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Kompetansetilbud for barnehageassistenter og ansatte:Barnehageassistenter og andre ansatte i barnehagen utgjør en viktig ressurs som bidrar til å styrke kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det finnes ulike kompetansetiltak og karriereveier for barnehageassistenter og andre ansatte i barnehagen. Se oversikt her:www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/lokal-kompetanseutvikling/kompetansetilbud-for-barnehageassist...Vest-Finnmark: Alle ufaglærte assistenter i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, omsorgsboliger og andre relevante stillingsgrupper i Vest-Finnmark som kan tenke seg å ta fagbrev kan ta kontakt med OPUS ved Alta videregående skole for å få mer informasjon om fagbrevet. Fullført fagutdanning har flere fordeler for den enkelte, og bidrar til dyktige og stabile ansatte på arbeidsplassene. Se mer her: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/02/Fagbrev-i-ungdoms-og-ungdomsarbeiderfaget-alta-vgs.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Lederkonferansen 2023 - Laget rundt barn og unge!Lederkonferansen i Vest-Finnmark arrangeres i år i Hammerfest. Rundt 130 påmeldte ledere fra hele regionen møtes til nyttige dager på Arktisk kultursenter i Hammerfest 20.-21. mars. Programmet ser du her: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/03/LEDERKONFERANSEN-2023-HAMMERFEST-20.-21.-MARS-2023-PROGRAM... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Husk! Søknadsfrist videreutdanning 2023:1. mars er frist for å søke om videreutdanning for barnehagelærere, lærere, yrkesfaglærere, styrere og skoleledere.Dette gjelder disse ordningene:videreutdanning for barnehagelærere;www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/videreutdanning for lærere;www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/rektorutdanningen;www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/rektor/styrerutdanningen;www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/styrerutdanning/utdannings- og rekrutteringsstipend;www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/utdannings--og-rekrutteringsstipend/Merk: For utdannings- og rekrutteringstipendet har skoleeierne søknadsfrist 15. mars.Og her er oversikten over det som UiT tilbyr i vår region. uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp?fbclid=IwAR2bfPR0eL9YH_irPhOZkVnOFZK9Nubum1ZsztmKZePMADbWnBG... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Mange kandidater til stede for å høre om utdanningsmulighetene:Mange kandidater var til stede for å høre om mulighetene for å begynne på barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningene ved UiT campus Alta. Viserektor Bente Haug og ordfører i Alta Monica Nielsen åpnet seminaret, som ble holdt tirsdag kveld den 13. februar. Bjørn Pedersen og Nina Sørensen ved oppvekstkontoret i Alta orienterte om jobbmulighetene i barnehage og skole. I tillegg til de tilstedeværende, var det også kandidater fra de andre kommunene i Finnmark som fulgte seminaret digitalt. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget:Våre kommuner trenger flere barne- og ungdomsarbeidere. OPUS Alta er voksenopplæringsavdelingen ved Alta vgs. Alle ufaglærte assistenter i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, omsorgsboliger og andre relevante stillingsgrupper i Vest-Finnmark som kan tenke seg å ta fagbrev kan ta kontakt med OPUS for å få mer informasjon om fagbrevet. Fullført fagutdanning har flere fordeler for den enkelte, og bidrar til dyktige og stabile ansatte på arbeidsplassene. Se mer her: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/02/Fagbrev-i-ungdoms-og-ungdomsarbeiderfaget-alta-vgs.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

Kompetanseløftet i spesialpedagogikk:Barnehagelærere, lærere og ansatte i støttesystemet i Loppa, Måsøy, Nordkapp og Hasvik deltar på fagsamling 20. februar.(skulle det være noen her som ikke har fått innkalling og lenke, send e-post til RSK Vest-Finnmark)Her har vi fått mange gode innledere knyttet til tema:- Den vanskelige samtalen barnehage/skole- hjem- samarbeid.- Hvordan møte og inkludere barn som utfordrer?- Læringsmiljø og inkluderende praksis i barnehage og skole.- Traumatiserende livsbelastninger, hvordan vurdere og håndtere.- Orientering fra Nordkapp kommune i forhold til deres tverrfaglige samarbeid. PROGRAMMET: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2023/02/Program-fagdag-20.-februar-2023-kompetanseloftet-Nordkapp-... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

Mastermodul i matematikkvansker:UiT campus Alta vil tilby et samlingsbasert masteremne i matematikkvansker med oppstart høst 2023. Emnet vil være samlingsbasert, med Alta som samlingssted.10 studiepoeng, masteremne, som altså kan tas som enkeltemne. Søknadsfrist vil være 1. juni. "Emnet gir en innføring i temaet matematikkvansker og hvordan opplæringen i matematikk kan tilpasses barn og unges læringspotensial. Gjennom emnet får du innsikt i læringsutfordringer innenfor matematikk, forståelsesmåter og årsaksforhold, risikofaktorer, kartlegging samt ulike former for tiltak. Emnet vil omhandle læringsutfordringer i matematikk for ulike elevgrupper (f.eks. elever i matematikkvansker og elever med stort læringspotensial). Du får også kunnskap om hvordan matematikkglede kan fremmes og hvordan negativ utvikling for barn og unge kan forebygges".Mer info vil komme. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

Kurs og konferanser