Regionalt samarbeidskontor
for barnehage og skole

Aktuelt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Nyheter

Dialogbaserte nettseminar - UiT og lærere i Vest-Finnmark skoleåret 2020/21:
Nå har påmeldingene begynt å strømme på. Vi utsetter allikevel påmeldingsfristen til mandag 26. oktober kl. 1200.

Emnene som holdes er;
1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Les mer her: http://rsk-vest.no/skole/dekomp/utviklingsseminar/

1 dag siden

Dialogbaserte nettseminar - UiT og lærere i Vest-Finnmark skoleåret 2020/21:
Nå har påmeldingene begynt å strømme på. Vi utsetter allikevel påmeldingsfristen til mandag 26. oktober kl. 1200.

Emnene som holdes er;
1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Les mer her: rsk-vest.no/skole/dekomp/utviklingsseminar/
... Les merLes mindre

Bøker i barnehagen, hvorfor det?
Hvilken funksjon kan bøker ha i barnehagens hverdag og for barna? Og hva er gode arbeidsmåter og effektene av barnelitteratur? Hør episode 55 av podkasten Lærerrommets episode her: https://utdanningsforskning.no/artikler/larerrommet-boker-i-barnehagen-hvorfor-det/

3 dager siden

Bøker i barnehagen, hvorfor det?
Hvilken funksjon kan bøker ha i barnehagens hverdag og for barna? Og hva er gode arbeidsmåter og effektene av barnelitteratur? Hør episode 55 av podkasten Lærerrommets episode her: utdanningsforskning.no/artikler/larerrommet-boker-i-barnehagen-hvorfor-det/
... Les merLes mindre

TRAS - håndbok og skjema:
RSK Vest-Finnmark har ennå noen få håndbøker og skjema for utdeling til barnehagene. Send e-post til oyvrog@alta.kommune.no hvis barnehagen din ikke har dette, så vil det sendes inntil det er tomt.
Digitale skjema finner du her: http://spesialpedagog.no/

2 uker siden

TRAS - håndbok og skjema:
RSK Vest-Finnmark har ennå noen få håndbøker og skjema for utdeling til barnehagene. Send e-post til oyvrog@alta.kommune.no hvis barnehagen din ikke har dette, så vil det sendes inntil det er tomt.
Digitale skjema finner du her: spesialpedagog.no/
... Les merLes mindre

Webinarer om opplæring via digitale plattformer - for lærere og skoleledere:
Opplæring via digitale plattformer er mer aktuelt enn tidligere på grunn av korononapandemien. Høsten 2020 inviterer Udir lærere og skoleledere til webinarer om ulike temaer knyttet til dette. Tilbudet er gratis og hvert webinar tar inntil 1000 deltakere. Husk å melde deg på. 
14. oktober: Gode videomøter for å inkludere alle elever
19. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra ungdomstrinnet
21. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra barnetrinnet
28. oktober: Omvendt undervisning som metode
11. november: Digital mobbing og arbeid for en trygg digital hverdag

Det gjøres ikke opptak av webinarene. Spre gjerne budskapet i kollegiet!
Les mer og meld deg på her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/webinarer-om-opplaring-via-digitale-plattformer/

2 uker siden

Webinarer om opplæring via digitale plattformer - for lærere og skoleledere:
Opplæring via digitale plattformer er mer aktuelt enn tidligere på grunn av korononapandemien. Høsten 2020 inviterer Udir lærere og skoleledere til webinarer om ulike temaer knyttet til dette. Tilbudet er gratis og hvert webinar tar inntil 1000 deltakere. Husk å melde deg på.
14. oktober: Gode videomøter for å inkludere alle elever
19. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra ungdomstrinnet
21. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra barnetrinnet
28. oktober: Omvendt undervisning som metode
11. november: Digital mobbing og arbeid for en trygg digital hverdag

Det gjøres ikke opptak av webinarene. Spre gjerne budskapet i kollegiet!
Les mer og meld deg på her: www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/webinarer-om-opplaring-via...
... Les merLes mindre

Fagdag dekomp for lærere og ledere i Troms og Finnmark
Torsdag 29. oktober, kl. 09.00-14.30:
Det er satt opp et program med totalt 15 økter hvorav det vil være 3 sesjoner med 5 parallelle økter. 
Les mer her:
https://uit.no/tavla/artikkel/700995/webinar_fagdag_for_laerere_og_skoleledere_innfo

2 uker siden

Fagdag dekomp for lærere og ledere i Troms og Finnmark
Torsdag 29. oktober, kl. 09.00-14.30:
Det er satt opp et program med totalt 15 økter hvorav det vil være 3 sesjoner med 5 parallelle økter.
Les mer her:
uit.no/tavla/artikkel/700995/webinar_fagdag_for_laerere_og_skoleledere_innfo
... Les merLes mindre

Nettbaserte utviklingsseminar for lærere i regionen:
Seminarene vil ha ulike tematikker som er relevante for skolene i regionen.  Seminarene gjennomføres som dialogbaserte seminarer som krever aktiv deltakelse fra de påmeldte. Det gjennomføres 3 – 4 nettmøter i løpet av året, og i tilknytning til disse vil det være for - og etterarbeid. Eksempler på dette kan være lesing av fagtekster eller utprøving av didaktiske opplegg. Målsetningen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling på skolene i regionen. 

Tema for de nettbaserte utviklingsseminarene:
1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Det er kort påmeldingsfrist, 22. oktober. Les mer om satsingen og meld deg på: http://rsk-vest.no/skole/dekomp/utviklingsseminar/

3 uker siden

Nettbaserte utviklingsseminar for lærere i regionen:
Seminarene vil ha ulike tematikker som er relevante for skolene i regionen. Seminarene gjennomføres som dialogbaserte seminarer som krever aktiv deltakelse fra de påmeldte. Det gjennomføres 3 – 4 nettmøter i løpet av året, og i tilknytning til disse vil det være for - og etterarbeid. Eksempler på dette kan være lesing av fagtekster eller utprøving av didaktiske opplegg. Målsetningen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling på skolene i regionen.

Tema for de nettbaserte utviklingsseminarene:
1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Det er kort påmeldingsfrist, 22. oktober. Les mer om satsingen og meld deg på: rsk-vest.no/skole/dekomp/utviklingsseminar/
... Les merLes mindre

Last flere saker

Kurs og konferanser