Aktuelt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Nyheter

TRAS - håndbok og skjema:
RSK Vest-Finnmark har ennå noen få håndbøker og skjema for utdeling til barnehagene. Send e-post til oyvrog@alta.kommune.no hvis barnehagen din ikke har dette, så vil det sendes inntil det er tomt.
Digitale skjema finner du her: http://spesialpedagog.no/

1 uke siden

TRAS - håndbok og skjema:
RSK Vest-Finnmark har ennå noen få håndbøker og skjema for utdeling til barnehagene. Send e-post til oyvrog@alta.kommune.no hvis barnehagen din ikke har dette, så vil det sendes inntil det er tomt.
Digitale skjema finner du her: spesialpedagog.no/
... Les merLes mindre

Webinarer om opplæring via digitale plattformer - for lærere og skoleledere:
Opplæring via digitale plattformer er mer aktuelt enn tidligere på grunn av korononapandemien. Høsten 2020 inviterer Udir lærere og skoleledere til webinarer om ulike temaer knyttet til dette. Tilbudet er gratis og hvert webinar tar inntil 1000 deltakere. Husk å melde deg på. 
14. oktober: Gode videomøter for å inkludere alle elever
19. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra ungdomstrinnet
21. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra barnetrinnet
28. oktober: Omvendt undervisning som metode
11. november: Digital mobbing og arbeid for en trygg digital hverdag

Det gjøres ikke opptak av webinarene. Spre gjerne budskapet i kollegiet!
Les mer og meld deg på her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/webinarer-om-opplaring-via-digitale-plattformer/

1 uke siden

Webinarer om opplæring via digitale plattformer - for lærere og skoleledere:
Opplæring via digitale plattformer er mer aktuelt enn tidligere på grunn av korononapandemien. Høsten 2020 inviterer Udir lærere og skoleledere til webinarer om ulike temaer knyttet til dette. Tilbudet er gratis og hvert webinar tar inntil 1000 deltakere. Husk å melde deg på.
14. oktober: Gode videomøter for å inkludere alle elever
19. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra ungdomstrinnet
21. oktober: Hybrid undervisning – erfaringer fra barnetrinnet
28. oktober: Omvendt undervisning som metode
11. november: Digital mobbing og arbeid for en trygg digital hverdag

Det gjøres ikke opptak av webinarene. Spre gjerne budskapet i kollegiet!
Les mer og meld deg på her: www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/webinarer-om-opplaring-via...
... Les merLes mindre

Fagdag dekomp for lærere og ledere i Troms og Finnmark
Torsdag 29. oktober, kl. 09.00-14.30:
Det er satt opp et program med totalt 15 økter hvorav det vil være 3 sesjoner med 5 parallelle økter. 
Les mer her:
https://uit.no/tavla/artikkel/700995/webinar_fagdag_for_laerere_og_skoleledere_innfo

2 uker siden

Fagdag dekomp for lærere og ledere i Troms og Finnmark
Torsdag 29. oktober, kl. 09.00-14.30:
Det er satt opp et program med totalt 15 økter hvorav det vil være 3 sesjoner med 5 parallelle økter.
Les mer her:
uit.no/tavla/artikkel/700995/webinar_fagdag_for_laerere_og_skoleledere_innfo
... Les merLes mindre

Nettbaserte utviklingsseminar for lærere i regionen:
Seminarene vil ha ulike tematikker som er relevante for skolene i regionen.  Seminarene gjennomføres som dialogbaserte seminarer som krever aktiv deltakelse fra de påmeldte. Det gjennomføres 3 – 4 nettmøter i løpet av året, og i tilknytning til disse vil det være for - og etterarbeid. Eksempler på dette kan være lesing av fagtekster eller utprøving av didaktiske opplegg. Målsetningen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling på skolene i regionen. 

Tema for de nettbaserte utviklingsseminarene:
1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Det er kort påmeldingsfrist, 22. oktober. Les mer om satsingen og meld deg på: http://rsk-vest.no/skole/dekomp/utviklingsseminar/

3 uker siden

Nettbaserte utviklingsseminar for lærere i regionen:
Seminarene vil ha ulike tematikker som er relevante for skolene i regionen. Seminarene gjennomføres som dialogbaserte seminarer som krever aktiv deltakelse fra de påmeldte. Det gjennomføres 3 – 4 nettmøter i løpet av året, og i tilknytning til disse vil det være for - og etterarbeid. Eksempler på dette kan være lesing av fagtekster eller utprøving av didaktiske opplegg. Målsetningen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling på skolene i regionen.

Tema for de nettbaserte utviklingsseminarene:
1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Det er kort påmeldingsfrist, 22. oktober. Les mer om satsingen og meld deg på: rsk-vest.no/skole/dekomp/utviklingsseminar/
... Les merLes mindre

Dekomp i Måsøy, Loppa, Hasvik, Nordkapp, Hammerfest og Alta:

Nettbaserte utviklingsseminar:
Med utgangspunkt i partnerskapsavtalen mellom RSK Vest-Finnmark og UiT, tar ILP, campus Alta, initiativ til nettbaserte utviklingsseminarer skoleåret 2020/21. Seminarene vil ha ulike tematikker som er relevante både for skole og lærerutdanning. De gjennomføres ikke som tradisjonelle kursrekker, men som dialogbaserte seminarer som krever aktiv deltakelse fra de påmeldte. Det gjennomføres 3 – 4 nettmøter i løpet av året, og i tilknytning til disse vil det være for -og etterarbeid. Eksempler på dette kan være lesing av fagtekster eller utprøving av didaktiske opplegg. Målsetningen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling både for skolens personale og personalet ved lærerutdanningen. I forkant av seminaret får de påmeldte tilsendt lenke til nettmøte på e-post.

Tema for de nettbaserte utviklingsseminarene:

1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Påmelding gjøres til RSK Vest-Finnmark innen 22. oktober. Husk at det er begrenset antall plasser. Målgruppe er nevnt i hver enkelt bolk. Minimum 2 fra hver skole der dette er nevnt, maks 2 fra hver skole (hvis det blir flere påmeldte enn tilgjengelige plasser) på alle seminarrekkene. Det er i utgangspunktet «først til mølla», men vi forsøker å få en spredning slik at alle kommuner er representert.
Det er svært viktig at du er registrert med riktig e-post på «MinSide» på RSK. Sjekk derfor dine personlige data før du melder deg på. 

NB! De som deltar på den første samlingen av utviklingsseminarene, vil også delta på de påfølgende utover skoleåret 2020-21. For mer informasjon og påmelding; http://rsk-vest.no/skole/dekomp/utviklingsseminar/

3 uker siden

Dekomp i Måsøy, Loppa, Hasvik, Nordkapp, Hammerfest og Alta:

Nettbaserte utviklingsseminar:
Med utgangspunkt i partnerskapsavtalen mellom RSK Vest-Finnmark og UiT, tar ILP, campus Alta, initiativ til nettbaserte utviklingsseminarer skoleåret 2020/21. Seminarene vil ha ulike tematikker som er relevante både for skole og lærerutdanning. De gjennomføres ikke som tradisjonelle kursrekker, men som dialogbaserte seminarer som krever aktiv deltakelse fra de påmeldte. Det gjennomføres 3 – 4 nettmøter i løpet av året, og i tilknytning til disse vil det være for -og etterarbeid. Eksempler på dette kan være lesing av fagtekster eller utprøving av didaktiske opplegg. Målsetningen er at samarbeidet skal bidra til kunnskapsutvikling både for skolens personale og personalet ved lærerutdanningen. I forkant av seminaret får de påmeldte tilsendt lenke til nettmøte på e-post.

Tema for de nettbaserte utviklingsseminarene:

1. Matematikk i det utvidete klasserommet (alternativ læringsarena/uteskole)
2. Tilpasset opplæring – minoritetsspråklige elever (hvilken plass har minoritetsspråklige i Fagfornyelsen/overordnet del?)
3. Fagfornyelsen i samfunnsfag
4. Klasseledelse gjennom samarbeidslæring
5. Dybdelæring gjennom praktisk aktivitet og refleksjon
6. Dybdelæring i norsk

Påmelding gjøres til RSK Vest-Finnmark innen 22. oktober. Husk at det er begrenset antall plasser. Målgruppe er nevnt i hver enkelt bolk. Minimum 2 fra hver skole der dette er nevnt, maks 2 fra hver skole (hvis det blir flere påmeldte enn tilgjengelige plasser) på alle seminarrekkene. Det er i utgangspunktet «først til mølla», men vi forsøker å få en spredning slik at alle kommuner er representert.
Det er svært viktig at du er registrert med riktig e-post på «MinSide» på RSK. Sjekk derfor dine personlige data før du melder deg på.

NB! De som deltar på den første samlingen av utviklingsseminarene, vil også delta på de påfølgende utover skoleåret 2020-21. For mer informasjon og påmelding; rsk-vest.no/skole/dekomp/utviklingsseminar/
... Les merLes mindre

Digitale kompetansepakker!
RSK Vest-Finnmark har utviklet noen kompetansepakker. I tillegg har noen av våre samarbeidspartnere gjort det samme. Dette er kompetansepakker som kan brukes av den enkelte skole og barnehage ut fra egne behov, og som støtte i utviklingsarbeidet. 

«Deling er den nye måten å lære på!» Mulighetene er mange!

Denne nettsiden inneholder en oversikt over de mest sentrale kompetansepakkene som er utviklet. 

Disse pakkene må sees på som et supplement for mulig bruk på egen enhet.

I tillegg førte covid 19 til at vi måtte tenke nytt. Det betyr at man ikke kan samles fysisk i den grad som man gjorde tidligere. I tillegg vil det være en risiko for nedstengning. Da kan digitale kompetansepakker benyttes som alternativ.
http://rsk-vest.no/digital

3 uker siden

Digitale kompetansepakker!
RSK Vest-Finnmark har utviklet noen kompetansepakker. I tillegg har noen av våre samarbeidspartnere gjort det samme. Dette er kompetansepakker som kan brukes av den enkelte skole og barnehage ut fra egne behov, og som støtte i utviklingsarbeidet.

«Deling er den nye måten å lære på!» Mulighetene er mange!

Denne nettsiden inneholder en oversikt over de mest sentrale kompetansepakkene som er utviklet.

Disse pakkene må sees på som et supplement for mulig bruk på egen enhet.

I tillegg førte covid 19 til at vi måtte tenke nytt. Det betyr at man ikke kan samles fysisk i den grad som man gjorde tidligere. I tillegg vil det være en risiko for nedstengning. Da kan digitale kompetansepakker benyttes som alternativ.
rsk-vest.no/digital
... Les merLes mindre

Naturfagkonferansen 2020 - digital via zoom:
Tidspunkt er 12.-15. oktober - påmeldingsfrist er 7. oktober. Man kan velge fritt hva man ønsker å delta på, og det er delt i ulike sesjoner merket med B, U for barnetrinn og ungdomstrinn. Spre gjerne budskapet til naturfagslærerne!
https://www.naturfagsenteret.no/c1519043/side/vis.html?tid=2283516

3 uker siden

Naturfagkonferansen 2020 - digital via zoom:
Tidspunkt er 12.-15. oktober - påmeldingsfrist er 7. oktober. Man kan velge fritt hva man ønsker å delta på, og det er delt i ulike sesjoner merket med "B", "U" for barnetrinn og ungdomstrinn. Spre gjerne budskapet til naturfagslærerne!
www.naturfagsenteret.no/c1519043/side/vis.html?tid=2283516
... Les merLes mindre

Podcast - inkluderende læringsmiljø - fra UiT campus Alta:
Bokserien «Inkluderende læringsmiljø» er bakgrunnen for sju podkaster som produseres ved UiT i Alta. De to første episodene er allerede klare og de fem neste vil bli publisert ukentlig fra neste uke. https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=701377&fbclid=IwAR3Iv5nyW2n_8rFmSJjMY9pBStMw53Tpz7fM8nw_n9baqWMqWR7LvpJBijo

4 uker siden

Podcast - inkluderende læringsmiljø - fra UiT campus Alta:
Bokserien «Inkluderende læringsmiljø» er bakgrunnen for sju podkaster som produseres ved UiT i Alta. De to første episodene er allerede klare og de fem neste vil bli publisert ukentlig fra neste uke. uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=701377&fbclid=IwAR3Iv5nyW2n_8rFmSJjMY9pBStMw53Tpz7fM8nw_n9b...
... Les merLes mindre

Kommenter på Facebook

Så spennende!!

Elevene har rett til å få opplæring, selv om de er hjemme:
Elever som er forkjølet, hoster eller har milde luftveissymptomer, må være hjemme fra skolen. Disse elevene har fremdeles rett til opplæring selv om de må være hjemme. Denne høsten må elever som er forkjølet, hoster eller har milde luftveissymptomer, være hjemme fra skolen. Det betyr at det i perioder kan være mange elever som er borte fra skolen. I tillegg vil noen elever ha korte fravær i flere omganger. Disse elevene har fremdeles rett til opplæring selv om de må være hjemme. Skolene og lærerne står i en krevende situasjon med mye fravær både blant lærere og elever. Skolen må derfor organisere opplæringen slik den er hensiktsmessig og forsvarlig ut fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold.
Les mer på Udir: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/

4 uker siden

Elevene har rett til å få opplæring, selv om de er hjemme:
Elever som er forkjølet, hoster eller har milde luftveissymptomer, må være hjemme fra skolen. Disse elevene har fremdeles rett til opplæring selv om de må være hjemme. Denne høsten må elever som er forkjølet, hoster eller har milde luftveissymptomer, være hjemme fra skolen. Det betyr at det i perioder kan være mange elever som er borte fra skolen. I tillegg vil noen elever ha korte fravær i flere omganger. Disse elevene har fremdeles rett til opplæring selv om de må være hjemme. Skolene og lærerne står i en krevende situasjon med mye fravær både blant lærere og elever. Skolen må derfor organisere opplæringen slik den er hensiktsmessig og forsvarlig ut fra hvor mange lærere skolen har tilgjengelig, antallet elever, elevenes alder og forutsetninger, tilgangen på læremidler, digitale ressurser og annet utstyr og elevenes hjemmeforhold.
Les mer på Udir: www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-...
... Les merLes mindre

Se meg tidlig - tverrfaglig innsats for barn og unge:
Alta kommune har utviklet en handlingsveileder og en kompetansepakke knyttet til tidlig innsats. Se meg tidlig er et resultat av et utviklingsarbeid over tid. Dette er nå systematisert og samlet i en nettressurs og i en handlingsveileder, https://alta.bedreinnsats.no/ og i en tilhørerende kompetansepakke http://rsk-vest.no/semegtidlig/. I tillegg samarbeider Alta og Hammerfest kommune i forhold til å utvikle en app for barn og unge i kommunene.

4 uker siden

"Se meg tidlig" - tverrfaglig innsats for barn og unge:
Alta kommune har utviklet en handlingsveileder og en kompetansepakke knyttet til tidlig innsats. "Se meg tidlig" er et resultat av et utviklingsarbeid over tid. Dette er nå systematisert og samlet i en nettressurs og i en handlingsveileder, alta.bedreinnsats.no/ og i en tilhørerende kompetansepakke rsk-vest.no/semegtidlig/. I tillegg samarbeider Alta og Hammerfest kommune i forhold til å utvikle en app for barn og unge i kommunene.
... Les merLes mindre

6o lærere på programmeringskurs:
I går og i dag startet rekken av programmeringskurs i Vest-Finnmark. Lærere fra hele regionen deltok i Hammerfest 15. september og i Alta 16. september. Dette kurset er første del av i alt 4 kurs i løpet av høsten 2020. Kurset arrangeres av RSK Vest-Finnmark i samarbeid med Nord-Norsk Vitensenter.

1 måned siden

6o lærere på programmeringskurs:
I går og i dag startet rekken av programmeringskurs i Vest-Finnmark. Lærere fra hele regionen deltok i Hammerfest 15. september og i Alta 16. september. Dette kurset er første del av i alt 4 kurs i løpet av høsten 2020. Kurset arrangeres av RSK Vest-Finnmark i samarbeid med Nord-Norsk Vitensenter.
... Les merLes mindre

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge
Helsedirektoratet inviterer til webinar om nasjonal faglig retningslinje Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge 21. september 2020, kl 1500 - 1600.
Tid og sted:
• Webinaret streames
• Tid: Mandag 21. september kl. 15.00 – 16.00
• Ingen påmelding og det er gratis å delta
• Opptak av webinaret vil bli publisert i etterkant
Webinaret kan følges her:
https://vimeo.com/453587443/58f34c7902

1 måned siden

"Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge"
Helsedirektoratet inviterer til webinar om nasjonal faglig retningslinje "Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge" 21. september 2020, kl 1500 - 1600.
Tid og sted:
• Webinaret streames
• Tid: Mandag 21. september kl. 15.00 – 16.00
• Ingen påmelding og det er gratis å delta
• Opptak av webinaret vil bli publisert i etterkant
Webinaret kan følges her:
vimeo.com/453587443/58f34c7902
... Les merLes mindre

Hva er den optimale lykke?
Hvem opplever angst i skolen, spør professor i spesialpedagogikk, Mirjam Harkestad Olsen. Hun foreleser nå i lavvoen ved UiT i Alta og dette kan følges på stream. 
Hva er utfordringene i skolen i dag og på hvilket nivå skal man legge undervisningen. 
Følg streamingen her: 
https://www.altaposten.no/aptv/sending/2020/09/15/Direkte-Er-skolen-inkluderende-22664610.ece?cx_front_click=recs_front&cx_front_click_place=0&cx_front_click_articles=1

1 måned siden

Hva er den optimale lykke?
Hvem opplever angst i skolen, spør professor i spesialpedagogikk, Mirjam Harkestad Olsen. Hun foreleser nå i lavvoen ved UiT i Alta og dette kan følges på stream.
Hva er utfordringene i skolen i dag og på hvilket nivå skal man legge undervisningen.
Følg streamingen her:
www.altaposten.no/aptv/sending/2020/09/15/Direkte-Er-skolen-inkluderende-22664610.ece?cx_front_cl...
... Les merLes mindre

Fagdag for lærere og skoleledere torsdag 29. oktober - sett av dagen: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark arrangerer fagseminar torsdag 29. oktober 2020. Det blir gjennomført som webseminar for lærere og skoleledere med det nye læreplanverket som tema. Dette vil være et heldagsseminar med parallelle sesjoner som man kan velge å melde seg på på bakgrunn av egne behov. 

Fagdagen er del av desentralisert ordning (Dekomp).  
 
UiT Norges arktiske universitet, Samisk høyskole, Norges teknisk-naturvitenskaplig universitet – NTNU og Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) - Høgskolen i Innlandet, samarbeider om det faglige innholdet etter oppdrag fra samarbeidsforumet for Dekomp Troms og Finnmark. Det legges opp til et webinar med variert innhold etter innspill vi har fått fra kommunene i vår region.
Invitasjon vil komme, så foreløpig er det melding om å sette av dagen.

1 måned siden

Fagdag for lærere og skoleledere torsdag 29. oktober - sett av dagen:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark arrangerer fagseminar torsdag 29. oktober 2020. Det blir gjennomført som webseminar for lærere og skoleledere med det nye læreplanverket som tema. Dette vil være et heldagsseminar med parallelle sesjoner som man kan velge å melde seg på på bakgrunn av egne behov.

Fagdagen er del av desentralisert ordning (Dekomp).

UiT Norges arktiske universitet, Samisk høyskole, Norges teknisk-naturvitenskaplig universitet – NTNU og Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) - Høgskolen i Innlandet, samarbeider om det faglige innholdet etter oppdrag fra samarbeidsforumet for Dekomp Troms og Finnmark. Det legges opp til et webinar med variert innhold etter innspill vi har fått fra kommunene i vår region.
Invitasjon vil komme, så foreløpig er det melding om å sette av dagen.
... Les merLes mindre

Digital kompetansepakke i TRAS:
RSK Vest-Finnmark har i samarbeid med Statped Nord utviklet en digital kompetansepakke i TRAS - Tidlig Identifisering av Språkutvikling. Vi er straks klare for å rulle ut kurset, slik at barnehagene (og lærere på småtrinnet) kan gjennomføre kurset på egen enhet når det måtte passe den enkelte barnehage (skole) best (eks. under læringsdagen). 
Kursets varighet er ca. en arbeidsdag, avhengig av hvor mye tid man bruker på refleksjonsoppgavene. 
Styrerne vil få tilsendt kompansepakken via e-post.

2 måneder siden

Digital kompetansepakke i TRAS:
RSK Vest-Finnmark har i samarbeid med Statped Nord utviklet en digital kompetansepakke i TRAS - Tidlig Identifisering av Språkutvikling. Vi er straks klare for å rulle ut kurset, slik at barnehagene (og lærere på småtrinnet) kan gjennomføre kurset på egen enhet når det måtte passe den enkelte barnehage (skole) best (eks. under læringsdagen).
Kursets varighet er ca. en arbeidsdag, avhengig av hvor mye tid man bruker på refleksjonsoppgavene.
Styrerne vil få tilsendt kompansepakken via e-post.
... Les merLes mindre

Fortsatt ledig plass den ene dagen - på digitalt kurs - Ny pedagognorm i barnehagen:
Vi har fortsatt ledig plass den ene dagen, 18. september. 
Vi har derfor forlenget fristen for påmelding til 7. september for påmelding, men vær raskt ute. 
Tema vil blant annet være ped.ledernes utfordringer og muligheter knyttet til ny pedagognorm, barnehagefaglig kompetanse, planlegging, dokumentasjon, med fokus på praktisk kunnskap samt rolleavklaringer mellom styrer – ped.leder – barnehagelærer.
Praktisk:
Målgruppe: En styrer og en pedagogisk leder fra hver barnehage. Disse må sitte sammen (refleksjonsoppgaver underveis).
Velg dato: 18. september. Kurslengde hel dag, (kl. 0900 - 1500).
Kurset arrangeres i samarbeid med BRO/AOF. Innleder er Cathrine Ask.
Påmelding må gjøres elektronisk på nettsiden til RSK Vest-Finnmark: rsk-vest.no/kursoversikt/ NB! Pass på at du har riktig registrert e-postadresse på Min Side i kursmodulen til RSK. Dette fordi lenke til det digitale kurset kun vil sendes til påmeldte.

2 måneder siden

Fortsatt ledig plass den ene dagen - på digitalt kurs - Ny pedagognorm i barnehagen:
Vi har fortsatt ledig plass den ene dagen, 18. september.
Vi har derfor forlenget fristen for påmelding til 7. september for påmelding, men vær raskt ute.
Tema vil blant annet være ped.ledernes utfordringer og muligheter knyttet til ny pedagognorm, barnehagefaglig kompetanse, planlegging, dokumentasjon, med fokus på praktisk kunnskap samt rolleavklaringer mellom styrer – ped.leder – barnehagelærer.
Praktisk:
Målgruppe: En styrer og en pedagogisk leder fra hver barnehage. Disse må sitte sammen (refleksjonsoppgaver underveis).
Velg dato: 18. september. Kurslengde hel dag, (kl. 0900 - 1500).
Kurset arrangeres i samarbeid med BRO/AOF. Innleder er Cathrine Ask.
Påmelding må gjøres elektronisk på nettsiden til RSK Vest-Finnmark: rsk-vest.no/kursoversikt/ NB! Pass på at du har riktig registrert e-postadresse på "Min Side" i kursmodulen til RSK. Dette fordi lenke til det digitale kurset kun vil sendes til påmeldte.
... Les merLes mindre

Nye læreplaner - for deg som vil dele erfaringer med andre:
Utdanningsdirektoratet har opprettet en facebook-gruppe som pr. nå har ca. 20 000 medlemmer. Her er det masse nyttig kunnskapsdeling knyttet til de nye læreplanene. Facebook-siden er delt inn i emneområder, (eks. Læreplanvisning og planleggingsverktøy, tverrfaglig tema, dybdelæring, skoleeiers arbeid m.m.) som gjør at det er enkelt å manøvrere inne på siden. https://www.facebook.com/groups/lareplaner

2 måneder siden

Nye læreplaner - for deg som vil dele erfaringer med andre:
Utdanningsdirektoratet har opprettet en facebook-gruppe som pr. nå har ca. 20 000 medlemmer. Her er det masse nyttig kunnskapsdeling knyttet til de nye læreplanene. Facebook-siden er delt inn i emneområder, (eks. Læreplanvisning og planleggingsverktøy, tverrfaglig tema, dybdelæring, skoleeiers arbeid m.m.) som gjør at det er enkelt å manøvrere inne på siden. www.facebook.com/groups/lareplaner
... Les merLes mindre

Pressekonferanse for barn om korona - del gjerne til barnehager og skoler:
Sommeren er over, skolen er i gang og korona-pandemien preger fortsatt livene våre. For å svare på nye spørsmål om korona-utviklingen, holder regjeringen en ny pressekonferanse for barn.
Tidspunkt: Torsdag 3. september kl. 09.00.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-for-barn-om-korona/id2737382/

2 måneder siden

Pressekonferanse for barn om korona - del gjerne til barnehager og skoler:
Sommeren er over, skolen er i gang og korona-pandemien preger fortsatt livene våre. For å svare på nye spørsmål om korona-utviklingen, holder regjeringen en ny pressekonferanse for barn.
Tidspunkt: Torsdag 3. september kl. 09.00.
www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-for-barn-om-korona/id2737382/
... Les merLes mindre

Lokale tilretteleggingsmidler barnehage for studieåret 2020/2021:
Søknadsfrist 30. august.
Utdanningsdirektoratet har, som et ledd i arbeidet med iverksetting og oppfølging av strategien Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022 gitt Samarbeidsforumet for regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene i Troms og Finnmark (Rekomp) fullmakt til å fordele tilretteleggingsmidler for lokale prioriteringer i 2020/2021. Dette kommer i tillegg til tilretteleggingsmidler de ansatte kan søke på via utdanningsdirektoratets søkeportal.
Samarbeidsforumene i Troms og Finnmark har prioritert følgende studier som det kan søkes om lokale tilretteleggingsmidler til i 2020/2021:
1. ABLU og samlingsbasert barnehagelærerutdanning
2. Videreutdanning i Samisk språk
3. Fagskoleutdanning – Barn med særskilte behov
Søknad og søknadsfrist
Barnehageeier søker tilretteleggingsmidler elektronisk på vegne av sine ansatte.
Søknadsskjema vil dere finne på Fylkesmannen i Troms og Finnmark sin nettside:
Skjema «Tilretteleggingsmidler for barnehage – lokale prioriteringer»
Søknadsfristen er satt til 30. august 2020.
Kontaktperson hos Fylkesmannen er Vibeke Gjendemsjø – epost fmtrvgj@fylkesmannen.no
Lokale tilretteleggingsmidler for studieåret 2019 2020

2 måneder siden

Lokale tilretteleggingsmidler barnehage for studieåret 2020/2021:
Søknadsfrist 30. august.
Utdanningsdirektoratet har, som et ledd i arbeidet med iverksetting og oppfølging av strategien Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022 gitt Samarbeidsforumet for regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene i Troms og Finnmark (Rekomp) fullmakt til å fordele tilretteleggingsmidler for lokale prioriteringer i 2020/2021. Dette kommer i tillegg til tilretteleggingsmidler de ansatte kan søke på via utdanningsdirektoratets søkeportal.
Samarbeidsforumene i Troms og Finnmark har prioritert følgende studier som det kan søkes om lokale tilretteleggingsmidler til i 2020/2021:
1. ABLU og samlingsbasert barnehagelærerutdanning
2. Videreutdanning i Samisk språk
3. Fagskoleutdanning – Barn med særskilte behov
Søknad og søknadsfrist
Barnehageeier søker tilretteleggingsmidler elektronisk på vegne av sine ansatte.
Søknadsskjema vil dere finne på Fylkesmannen i Troms og Finnmark sin nettside:
Skjema «Tilretteleggingsmidler for barnehage – lokale prioriteringer»
Søknadsfristen er satt til 30. august 2020.
Kontaktperson hos Fylkesmannen er Vibeke Gjendemsjø – epost fmtrvgj@fylkesmannen.no
Lokale tilretteleggingsmidler for studieåret 2019 2020
... Les merLes mindre

Mat og måltider i barnehagen - nasjonal faglig retningslinje:
Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen erstatter IS-1484: «Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen» fra 2007. Revidering av retningslinjer for mat og måltider i barnehagen er et av oppfølgingspunktene til tiltaket om å fremme gode mat- og måltidsvaner i barnehagen i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) (2). https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen

2 måneder siden

Mat og måltider i barnehagen - nasjonal faglig retningslinje:
Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen erstatter IS-1484: «Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen» fra 2007. Revidering av retningslinjer for mat og måltider i barnehagen er et av oppfølgingspunktene til tiltaket om å fremme gode mat- og måltidsvaner i barnehagen i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) (2). www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen
... Les merLes mindre

Kommenter på Facebook

Gått gjennom i dag

Last flere saker