Aktuelt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Lærende nettverk av barnehager (rekomp) og skoler (dekomp) i Vest-Finnmark:
Det er nå etablert nettverk av alle barnehager og skoler i Vest-Finnmark. Styret i RSK Vest-Finnmark har valgt å ha minimal geografisk spredning på nettverkene, fordi dette vil gjøre samarbeidet bedre rustet for jevnlige samlinger. Dette vil også være i tråd med smittevernreglene knyttet til koronasituasjonen.

Nettverkene kan søke om midler for gjennomføring samt invitere UiT, som utviklingspartner, inn på samlingene. 

Her finner du mer informasjon om nettverkene samt søknadsskjema: https://rsk-vest.no/testside/nettverk/

22 timer siden

Lærende nettverk av barnehager (rekomp) og skoler (dekomp) i Vest-Finnmark:
Det er nå etablert nettverk av alle barnehager og skoler i Vest-Finnmark. Styret i RSK Vest-Finnmark har valgt å ha minimal geografisk spredning på nettverkene, fordi dette vil gjøre samarbeidet bedre rustet for jevnlige samlinger. Dette vil også være i tråd med smittevernreglene knyttet til koronasituasjonen.

Nettverkene kan søke om midler for gjennomføring samt invitere UiT, som utviklingspartner, inn på samlingene.

Her finner du mer informasjon om nettverkene samt søknadsskjema: rsk-vest.no/testside/nettverk/
... Les merLes mindre

Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager:

80 prosent av kommunene sier at de klarte å ta seg av de sårbare barna i barnehagene under nedstengingen i mars. Barnehagene mener de har håndtert situasjonen bra og er i stor grad fornøyd med myndighetenes håndtering. 
Hovedfunn:
- Kommunene fornøyde med nasjonale myndigheter.
- Smittevernveilederen fungerer godt.
- Koronasituasjonen har slitt på de barnehageansatte.
Les mer her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/handtering-og-konsekvenser-av-koronautbruddet-for-barn-og-barnehager/

1 dag siden

Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager:

80 prosent av kommunene sier at de klarte å ta seg av de sårbare barna i barnehagene under nedstengingen i mars. Barnehagene mener de har håndtert situasjonen bra og er i stor grad fornøyd med myndighetenes håndtering.
Hovedfunn:
- Kommunene fornøyde med nasjonale myndigheter.
- Smittevernveilederen fungerer godt.
- Koronasituasjonen har slitt på de barnehageansatte.
Les mer her: www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/handtering-og-konsekvenser-av-koronautbrud...
... Les merLes mindre

Ny i nord - webinar - kvalitet i veiledning i barnehage og skole:
Ny i nord/UiT inviterer til webinar som en arena for nyutdannede, veiledere, ledere og eiere der man kan møtes for å få informasjon om nasjonal ordning for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole, samt diskutere ordninger for veiledning på egen arbeidsplass/i egen kommune.

Tirsdag 2. mars 2021, kl 13.00-15.30 (på zoom).

Målgruppe: Alle nyutdannede, veiledere, ledere og eiere i region Finnmark i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Hvis pågangen blir stor kan vi gjennomføre flere møter samme dag.

Innhold: Webinaret organiseres som et dialogseminar der vi tilbyr:
*Innlegg fra praksisfeltet (fra skole og barnehage)
*Innlegg fra fagfeltet (særlig vekt på prinsipper og forpliktelser for veiledning)
*Diskusjon i plenum og mindre digitale grupperom

Påmelding innen 15. februar gjøres her: https://nettskjema.no/a/179214#/page/1

3 dager siden

Ny i nord - webinar - kvalitet i veiledning i barnehage og skole:
Ny i nord/UiT inviterer til webinar som en arena for nyutdannede, veiledere, ledere og eiere der man kan møtes for å få informasjon om nasjonal ordning for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole, samt diskutere ordninger for veiledning på egen arbeidsplass/i egen kommune.

Tirsdag 2. mars 2021, kl 13.00-15.30 (på zoom).

Målgruppe: Alle nyutdannede, veiledere, ledere og eiere i region Finnmark i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Hvis pågangen blir stor kan vi gjennomføre flere møter samme dag.

Innhold: Webinaret organiseres som et dialogseminar der vi tilbyr:
*Innlegg fra praksisfeltet (fra skole og barnehage)
*Innlegg fra fagfeltet (særlig vekt på prinsipper og forpliktelser for veiledning)
*Diskusjon i plenum og mindre digitale grupperom

Påmelding innen 15. februar gjøres her: nettskjema.no/a/179214#/page/1
... Les merLes mindre

Programmeringskurset i Hammefest 28. januar utsettes igjen!
Kurset utsettes iht. til de gjeldende smittevernsreglene. Vi kommer tilbake med ny dato så snart det åpnes for å arrangere dette igjen.

1 uke siden

Programmeringskurset i Hammefest 28. januar utsettes igjen!
Kurset utsettes iht. til de gjeldende smittevernsreglene. Vi kommer tilbake med ny dato så snart det åpnes for å arrangere dette igjen.
... Les merLes mindre

Lokalt gitt eksamen i Vest-Finnmark - retningslinjer:
Retningslinjene gjelder for kommunene Alta, Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik og er vedtatt av styret i RSK Vest-Finnmark. Retningslinjene må sees i sammenheng med årlig tidsplan for gjennomføring av lokalt gitt eksamen i kommunene. 

Muntlig eksamen avholdes etter følgende plan:
Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik i uke 22 eller 24 og Alta i uke 23. Her kan det bli årlige justeringer.

Kommunen har ansvaret for alle lokale eksamener i grunnskolen. Retningslinjene er forpliktende for kommunen som skoleeier, for den enkelte skole og for faglærere og sensorer som medvirker til å gjennomføre lokalt gitt muntlig eksamen ved skolene.
Retningslinjene kan du lese/hente ut her: https://rsk-vest.no/skole/eksamen/

1 uke siden

Lokalt gitt eksamen i Vest-Finnmark - retningslinjer:
Retningslinjene gjelder for kommunene Alta, Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik og er vedtatt av styret i RSK Vest-Finnmark. Retningslinjene må sees i sammenheng med årlig tidsplan for gjennomføring av lokalt gitt eksamen i kommunene.

Muntlig eksamen avholdes etter følgende plan:
Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik i uke 22 eller 24 og Alta i uke 23. Her kan det bli årlige justeringer.

Kommunen har ansvaret for alle lokale eksamener i grunnskolen. Retningslinjene er forpliktende for kommunen som skoleeier, for den enkelte skole og for faglærere og sensorer som medvirker til å gjennomføre lokalt gitt muntlig eksamen ved skolene.
Retningslinjene kan du lese/hente ut her: rsk-vest.no/skole/eksamen/
... Les merLes mindre

Kurs for skolebibliotekarer utsettes!
Kurset skulle etter planen holdes 12. februar. På grunn av smittevern utsettes dette kurset til tidlig høst (slutten av august, begynnelsen av september). Ny innkalling vil bli sendt ut.

1 uke siden

Kurs for skolebibliotekarer utsettes!
Kurset skulle etter planen holdes 12. februar. På grunn av smittevern utsettes dette kurset til tidlig høst (slutten av august, begynnelsen av september). Ny innkalling vil bli sendt ut.
... Les merLes mindre

Endringer i barnehageloven fra 1. januar 2021:
Dette er de sentrale endringene i loven:
- De ansatte i barnehagene handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.
- Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med og melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.
- Barnehagen får ansvar for å utarbeide en skriftlig plan med egnede tiltak
- Alle barnehageeiere skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter.
- Kommunen skal likebehandle kommunale og private barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.
- Utdanningsdirektoratets skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager

Statsforvalteren i Troms og Finnmark hadde på slutten av 2020 et digitalt seminar i forhold til endringene. Disse kan du eller hele kollegiet se opptak av ved å gå til denne lenken:
https://www.fylkesmannen.no/nb/troms-finnmark/konferanse/2020/11/informasjonsmote-om-nytt-regelverk-i-barnehageloven/

2 uker siden

Endringer i barnehageloven fra 1. januar 2021:
Dette er de sentrale endringene i loven:
- De ansatte i barnehagene handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.
- Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med og melde fra til barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.
- Barnehagen får ansvar for å utarbeide en skriftlig plan med egnede tiltak
- Alle barnehageeiere skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter.
- Kommunen skal likebehandle kommunale og private barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.
- Utdanningsdirektoratets skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager

Statsforvalteren i Troms og Finnmark hadde på slutten av 2020 et digitalt seminar i forhold til endringene. Disse kan du eller hele kollegiet se opptak av ved å gå til denne lenken:
www.fylkesmannen.no/nb/troms-finnmark/konferanse/2020/11/informasjonsmote-om-nytt-regelverk-i-bar...
... Les merLes mindre

Kurs og samlinger i RSK-regi framover:
Programmeringskursets siste del holdes digitalt for deltakerne fra Alta og Loppa. Denne holdes 19. januar kl. 12 - 15. Lenke er sendt ut til deltakerne. 
Programmeringskursets 3. del i Hammerfest holdes 28. januar på Scandic Hammerfest. Det foretas fortløpende vurdering hvorvidt man kan arrangere dette fysisk innenfor gjeldende smittevernregler.
Samling for skolebibliotekarer arrangeres som en fysisk samling 12. februar. Det tas fortløpende vurdering hvorvidt man kan arrangere dette som en fysisk samling. Lenke til påmelding:
https://rsk-vest.no/min-side/?kursId=905
Digitalt kurs i Conexus Engage - arrangeres 16. eller 17. mars (velg den dagen som passer best for deg.
16. mars: https://rsk-vest.no/min-side/?kursId=903
17. mars: https://rsk-vest.no/min-side/?kursId=904
Skolelederkonferansen og styrerkonferansen i mars holdes digitalt.

2 uker siden

Kurs og samlinger i RSK-regi framover:
Programmeringskursets siste del holdes digitalt for deltakerne fra Alta og Loppa. Denne holdes 19. januar kl. 12 - 15. Lenke er sendt ut til deltakerne.
Programmeringskursets 3. del i Hammerfest holdes 28. januar på Scandic Hammerfest. Det foretas fortløpende vurdering hvorvidt man kan arrangere dette fysisk innenfor gjeldende smittevernregler.
Samling for skolebibliotekarer arrangeres som en fysisk samling 12. februar. Det tas fortløpende vurdering hvorvidt man kan arrangere dette som en fysisk samling. Lenke til påmelding:
rsk-vest.no/min-side/?kursId=905
Digitalt kurs i Conexus Engage - arrangeres 16. eller 17. mars (velg den dagen som passer best for deg.
16. mars: rsk-vest.no/min-side/?kursId=903
17. mars: rsk-vest.no/min-side/?kursId=904
Skolelederkonferansen og styrerkonferansen i mars holdes digitalt.
... Les merLes mindre

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. 

Kommuner med mye smitte bør vurdere om barnehager og barneskoler også skal gå over til rødt nivå. Det er lokale helsemyndigheter som avgjør om barnehager og barneskoler skal gå over til rødt nivå. Dette bør skje i samråd med lokale utdanningsmyndigheter.

Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021, og foreløpig fram til mandag 18.januar.
Nytt fra nyttår 2021 - https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-fra-nyttar-2021/
03.01.2021
Informasjon om koronatiltak i skolen - https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/
03.01.2021
Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge? - https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smitteverntiltak-for-barnehager-og-skoler/
03.01.2021
Beredskapsplan for barnehageeiere - https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/beredskapsplan-for-barnehageeiere/
03.01.2021

3 uker siden

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået.

Kommuner med mye smitte bør vurdere om barnehager og barneskoler også skal gå over til rødt nivå. Det er lokale helsemyndigheter som avgjør om barnehager og barneskoler skal gå over til rødt nivå. Dette bør skje i samråd med lokale utdanningsmyndigheter.

Tiltaket gjelder fra mandag 4. januar 2021, og foreløpig fram til mandag 18.januar.
Nytt fra nyttår 2021 - www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-fra-nyttar-2021/
03.01.2021
Informasjon om koronatiltak i skolen - www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/
03.01.2021
Hvilke smitteverntiltak skal skoler følge? - www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevern...
03.01.2021
Beredskapsplan for barnehageeiere - www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/beredskaps...
03.01.2021
... Les merLes mindre

Nyhetsbrev fra RSK Vest-Finnmark desember 2020:
I nyhetsbrevet kan du lese om kurs som kommer våren 2021, nytt fra styret og våre samarbeidspartnere og annen relevant informasjon. Styret i RSK Vest-Finnmark ønsker alle en god jul og et godt nytt år.
http://rsk-vest.no/wp-content/uploads/2020/12/NYHETSBREV-FRA-RSK-VEST-FINNMARK-des.-2020.pdf

1 måned siden

Nyhetsbrev fra RSK Vest-Finnmark desember 2020:
I nyhetsbrevet kan du lese om kurs som kommer våren 2021, nytt fra styret og våre samarbeidspartnere og annen relevant informasjon. Styret i RSK Vest-Finnmark ønsker alle en god jul og et godt nytt år.
rsk-vest.no/wp-content/uploads/2020/12/NYHETSBREV-FRA-RSK-VEST-FINNMARK-des.-2020.pdf
... Les merLes mindre

Utdanningsspeilet 2020:
Utdanningsspeilet er Utdanningsdirektoratets årlige oppsummering av statistikk og forskning om barnehage og grunnopplæring i Norge. I årets utgave ser Udir nærmere på hvordan koronautbruddet preget barnehager, skoler og fagopplæring – og hvordan undervisningen i en heldigitalisert skole fungerte.
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/utdanningsspeilet-2020/#

2 måneder siden

Utdanningsspeilet 2020:
Utdanningsspeilet er Utdanningsdirektoratets årlige oppsummering av statistikk og forskning om barnehage og grunnopplæring i Norge. I årets utgave ser Udir nærmere på hvordan koronautbruddet preget barnehager, skoler og fagopplæring – og hvordan undervisningen i en heldigitalisert skole fungerte.
www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/utdanningsspeilet-2020/#
... Les merLes mindre

God samarbeidskultur i norske barnehager:
Ansatte i norske barnehager samarbeider oftere enn barnehageansatte i andre land. Samarbeid og faglig utvikling henger sammen. Det viser OECD-undersøkelse.
Hovedfunn:
- Samarbeid og faglig utvikling henger sammen
- Norge har profesjonalisert styrer-rollen
- Styreren har en nøkkelrolle i kvalitetsutviklingen og arbeidsmiljøet
- Ansatte er trygge på viktige kjerneoppgaver
Les mer: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/god_samarbeidskultur/

2 måneder siden

God samarbeidskultur i norske barnehager:
Ansatte i norske barnehager samarbeider oftere enn barnehageansatte i andre land. Samarbeid og faglig utvikling henger sammen. Det viser OECD-undersøkelse.
Hovedfunn:
- Samarbeid og faglig utvikling henger sammen
- Norge har profesjonalisert styrer-rollen
- Styreren har en nøkkelrolle i kvalitetsutviklingen og arbeidsmiljøet
- Ansatte er trygge på viktige kjerneoppgaver
Les mer: www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/god_samarbeidskultur/
... Les merLes mindre

Leirskolemuligheter i Vest-Finnmark (Nordkapp, Hasvik, Loppa, Måsøy, Alta og Hammerfest):
Det er lovpålagt at kommunene skal tilby tur med tre sammenhengende overnattinger for elever på barnetrinnet. Det er litt ulikt i kommunene om dette gjennomføres for 6. eller 7. trinn.
De tilbud som vi har oversikt over, og som er benyttet av kommunene i vår region, er: Stabbursnes, Seiland og Skaidi. Noen har også brukt Haraldvollen i indre Troms. 
Kommunene kan be om tilbud fra de ulike aktørene. Man kan også velge å samarbeide på tvers av kommunene. 
Oversikten over tilbud i vår region finner du på RSK sine nettsider: 
https://rsk-vest.no/skole/leirskole-vest-finnmark/
Foto: Lars Krempig

2 måneder siden

Leirskolemuligheter i Vest-Finnmark (Nordkapp, Hasvik, Loppa, Måsøy, Alta og Hammerfest):
Det er lovpålagt at kommunene skal tilby tur med tre sammenhengende overnattinger for elever på barnetrinnet. Det er litt ulikt i kommunene om dette gjennomføres for 6. eller 7. trinn.
De tilbud som vi har oversikt over, og som er benyttet av kommunene i vår region, er: Stabbursnes, Seiland og Skaidi. Noen har også brukt Haraldvollen i indre Troms.
Kommunene kan be om tilbud fra de ulike aktørene. Man kan også velge å samarbeide på tvers av kommunene.
Oversikten over tilbud i vår region finner du på RSK sine nettsider:
rsk-vest.no/skole/leirskole-vest-finnmark/
Foto: Lars Krempig
... Les merLes mindre

UiT får 800 000 til å utdanne ukvalifiserte lærere:
Regjeringen gir flere ukvalifiserte lærere muligheten til å fullføre sin påbegynte lærerutdanning. Gjennom en egen ordning får lærerne tilbud om et skreddersydd studieopplegg ved seks utdanningsinstitusjoner.
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=710277

2 måneder siden

UiT får 800 000 til å utdanne ukvalifiserte lærere:
Regjeringen gir flere ukvalifiserte lærere muligheten til å fullføre sin påbegynte lærerutdanning. Gjennom en egen ordning får lærerne tilbud om et skreddersydd studieopplegg ved seks utdanningsinstitusjoner.
uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=710277
... Les merLes mindre

Endret skolerute i Vest-Finnmark?
Styret i RSK Vest-Finnmark anbefaler at kommunene i regionen justerer sine skoleruter. Tanken bak er å få samkjørt skolerute med videregående skole samt et mulig behov for å bruke dette som et rekrutteringstiltak.

Dette er uansett opp til den enkelte kommune å vedta dette gjennom egne interne høringsrunder og vedtak, men anbefalingen fra RSK-styret er at høstferie og planleggingsdagene på høsten samkjøres.

Det som er ønskelig fra styrets side, er: 
Hel uke høstferie for skolene (lærere og elever) i uke 40.
Plandagene som tidligere har vært de to første dagene i høstferien, flyttes til midten av november:
2021/2022: 15.-16. november.
2022/2023: 14.-15. november.

2 måneder siden

Endret skolerute i Vest-Finnmark?
Styret i RSK Vest-Finnmark anbefaler at kommunene i regionen justerer sine skoleruter. Tanken bak er å få samkjørt skolerute med videregående skole samt et mulig behov for å bruke dette som et rekrutteringstiltak.

Dette er uansett opp til den enkelte kommune å vedta dette gjennom egne interne høringsrunder og vedtak, men anbefalingen fra RSK-styret er at høstferie og planleggingsdagene på høsten samkjøres.

Det som er ønskelig fra styrets side, er:
Hel uke høstferie for skolene (lærere og elever) i uke 40.
Plandagene som tidligere har vært de to første dagene i høstferien, flyttes til midten av november:
2021/2022: 15.-16. november.
2022/2023: 14.-15. november.
... Les merLes mindre

Kommenter på Facebook

Kathrine Sundmoen Krogh

Alle barnehager og grunnskoler i nettverk:
Styret i RSK Vest-Finnmark har vedtatt at alle barnehager og skoler i regionen skal inngå i nettverk. Nettverkene vil gjennom søknad få tilgang til midler for å gjennomføre barnehage- og skolebaserte kompetanseutvikling. Kommuner med bare en skole eller en barnehage vil bli definert som et eget nettverk. Ordningen vil opprettes allerede inneværende skole/barnehageår, og kommunene og RSK Vest-Finnmark vil orientere ut om dette når alt er på plass.

2 måneder siden

Alle barnehager og grunnskoler i nettverk:
Styret i RSK Vest-Finnmark har vedtatt at alle barnehager og skoler i regionen skal inngå i nettverk. Nettverkene vil gjennom søknad få tilgang til midler for å gjennomføre barnehage- og skolebaserte kompetanseutvikling. Kommuner med bare en skole eller en barnehage vil bli definert som et eget nettverk. Ordningen vil opprettes allerede inneværende skole/barnehageår, og kommunene og RSK Vest-Finnmark vil orientere ut om dette når alt er på plass.
... Les merLes mindre

Programmering - 3. samling:
Hovedtema på tredje samling i Alta var BlocksCad, 3D-printing og presentasjoner fra den enkelte skole knyttet til mellomarbeid. Skoler i Alta og Loppa deltok.

Tilsvarende samling i Hammerfest ble utsatt til i januar.

2 måneder siden

Programmering - 3. samling:
Hovedtema på tredje samling i Alta var BlocksCad, 3D-printing og presentasjoner fra den enkelte skole knyttet til mellomarbeid. Skoler i Alta og Loppa deltok.

Tilsvarende samling i Hammerfest ble utsatt til i januar.
... Les merLes mindre

Kommenter på Facebook

Tonje Selbekk 😊

Didaktisk vurderingsverktøy av bildebok-apper:
Forskerne i VEBB-prosjektet er godt kjent med at det kan være vanskelig å finne gode digitale bøker til lesing i barnehagen. I samarbeid med barnehagelærerne har de utviklet vurderingsverktøyet VEBB. Ved å svare på noen enkle spørsmål, kan man finne ut om boken egner seg til samtalebasert lesing i barnehagen. Verktøyet finner du her: http://vebb.uis.no/

2 måneder siden

Didaktisk vurderingsverktøy av bildebok-apper:
Forskerne i VEBB-prosjektet er godt kjent med at det kan være vanskelig å finne gode digitale bøker til lesing i barnehagen. I samarbeid med barnehagelærerne har de utviklet vurderingsverktøyet VEBB. Ved å svare på noen enkle spørsmål, kan man finne ut om boken egner seg til samtalebasert lesing i barnehagen. Verktøyet finner du her: vebb.uis.no/
... Les merLes mindre

Plan for nettbrettlesing i barnehagen:
Når målet er samtalebasert lesing, er det én metode som ser ut til å virke best.
Nettbrett har i økende grad funnet veien inn i norske barnehager, og Rammeplanen legger føringer for at barnehagen skal ha en digital praksis. Med nettbrettene kommer også digitale bildebøker for barn – såkalte bildebok-apper.

De fleste norske barnehagelærere har en lesepraksis som er utviklet rundt papirbøker. Hva kan det ha å si for lesestunden når papirboken byttes ut med en bildebok-app? 

Les mer på nettsiden til lesesenteret: https://www.uis.no/nb/lag-en-plan-nettbrettlesing-i-barnehagen-0

2 måneder siden

Plan for nettbrettlesing i barnehagen:
Når målet er samtalebasert lesing, er det én metode som ser ut til å virke best.
Nettbrett har i økende grad funnet veien inn i norske barnehager, og Rammeplanen legger føringer for at barnehagen skal ha en digital praksis. Med nettbrettene kommer også digitale bildebøker for barn – såkalte bildebok-apper.

De fleste norske barnehagelærere har en lesepraksis som er utviklet rundt papirbøker. Hva kan det ha å si for lesestunden når papirboken byttes ut med en bildebok-app?

Les mer på nettsiden til lesesenteret: www.uis.no/nb/lag-en-plan-nettbrettlesing-i-barnehagen-0
... Les merLes mindre

Psykososialt miljø i barnehagen:
Veileder som er oppdatert etter ny rammeplan. Veilederen har refleksjonsoppgaver tilknyttet hvert kapittel. 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/

2 måneder siden

Psykososialt miljø i barnehagen:
Veileder som er oppdatert etter ny rammeplan. Veilederen har refleksjonsoppgaver tilknyttet hvert kapittel.
www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/
... Les merLes mindre

Se flere saker......