Aktuelt

2 uker siden

Konferanse: Matematikk + språk = inkluderende fellesskap i barnehagen:Matematikksenteret og Skrivesenteret ved NTNU inviterer til regional konferanse i Alta. Med praktiske eksempler og forskningsbasert kunnskap viser vi hvordan arbeid med matematikk og språk skaper inkluderende fellesskap i barnehagen.Rammeplanens fire grunnpilarer fremhever at barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg, danning, lek og læring. En sentral målsetting i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis handler om at alle barn skal ha likeverdige muligheter for deltakelse og allsidig utvikling.Målgruppen for konferansene er alle ansatte i barnehagen, barnehageeiere/ansvarlige i kommunen og fylkeskommuner, ansatte i PPT, spesialpedagoger, Statsforvalteren. Konferansen kan også være aktuell for lærere i begynneropplæringen og studenter.Konferanseavgift: 400,-.Påmeldingsfrist: 20. juni (men begrenset med plass, så vær tidlig ute).Påmelding gjøres her: skrivesenteret.no/kurs/matematikk-sprak-inkluderende-fellesskap-i-barnehagen-alta/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Stine Sofies stiftelse besøker skolene i Alta, Hammerfest og Honningsvåg høsten 2022:I september 2022 vil Stine Sofies stiftelse besøke de aller fleste grunnskolene i Alta, Hammerfest og Honningsvåg. De øvrige kommunene i vår region vil få besøk i neste runde (2023).Hovedmålet er å lære barn og unge i Vest-Finnmark om vold og overgrep. Det planlegges at skolene i Alta besøkes 5.-6. september, skolene i Hammerfest 12.-13. september og Honningsvåg skole 14. september. Bakgrunn: Hvert år utsettes 2 av 10 barn for fysisk vold, mens 1 av 8 opplever psykisk vold. I tillegg er mange barn vitne til vold hjemme. Konsekvensene er store - både i barndommen og senere i livet. Konsekvensene av å bli utsatt for vold eller overgrep som barn kan få betydelige konsekvenser på tidspunktet volden utføres, men også gjennom resten av livet. Forskning viser at mennesker som har hatt traumatiske opplevelser i barndommen har større omfang av fysiske og psykiske utfordringer gjennom barne-, ungdoms- og voksenlivet, sammenlignet med mennesker som ikke har slike erfaringer ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Lærere/ledere i barnehage og skole; sett av dagen - 2 mai 2022:Vår utviklingspartner UiT gjennomfører et seminar der fokus/tema er hvordan barnehager og skoler kan forberede seg i møte med barn og unge i en krisesituasjon. Fokus vil være på å utveksle praktiske erfaringer knyttet til å motta flykninger, barn og unge i barnehage og skole. Det vil være mulig å følge seminaret digitalt. Påmelding og endelig program vil sendes ut så raskt det foreligger. Fra UiT:"Vi er alle sterkt berørt av invasjonen av Ukraina. Det norske samfunnet er i gang med et utrolig viktig arbeid hvor vi tar imot og skal inkludere mennesker som har flyktet fra det som for kort tid siden var en trygg hverdag. Barnehager og skoler vil få mange nye barn og elever som kan ha skremmende opplevelser i forbindelse med krig og flukt, og skal forberede, organisere og legge til rette, både faglig og sosialt. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ønsker å støtte barnehagene og skolene i denne prosessen og arrangerer ett ettdagsseminar med vekt på diskusjon av hvordan man kan kan forberede seg, møte barn og unge på en god måte og utveksle praktiske erfaringer. Hensikten er å gi støtte i forberedelser til å møte barn og unge med flyktningbakgrunn. Vi planlegger for at det skal være mulig å følge seminaret digitalt." ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

En god barndom varer hele livet:Konferanse for alle tilknyttet barnehagesektoren, 21. juni 2022 i Tromsø. Tema er Inkluderende barnehagemiljø. Det er ingen konferanseavgift, men det kreves påmelding uansett om du vil delta på konferansen i Tromsø eller følge den på stream. Du kan melde deg på ved å følge denne lenken nettskjema.no/a/bhgkonferanse21juni#/page/1. Påmeldingsfrist 14. juni. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Standpunktvurdering våren 2022:Denne våren ble som kjent eksamen avlyst. En avlysning av eksamen gir mer tid til opplæring og til å arbeide med grunnlaget for standpunktvurdering.På 10. trinn skal det i år fastsettes standpunktkarakter etter nye læreplaner. Samtidig har pandemien ført til at mange lærere ikke har fått jobbet så mye i profesjonsfellesskapet som ellers.I dette webinaret forsøker Udir å støtte arbeidet med å sette vårens standpunktkarakterer ved å tydeliggjøre og minne om rammene som gjelder. Filmen viser blant hva som ligger i de nye læreplanene og hvilke støtteressurser som er tilgjengelig.Opptaket av webinaret, som varer 1,5 time, finner du her: vimeo.com/event/1947861/videos/689186559/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Kurs dyskalkuli:RSK Vest-Finnmark arrangerer digitalt kurs i dyskalkuli - torsdag 1. september og torsdag 15. september, kl. 1400 - 1600 begge dager. Alle som melder seg på, deltar begge dagene. Det vil bli anledning til veiledning mellom kursdagene. Dyskalkuli knyttes til vedvarende vansker i matematikkfaget, som ikke går over, men som kan håndteres med tilpasset opplæring.For påmelding (maks 100 plasser):rsk-vest.no/min-side/?kursId=921 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Digitalt traumekurs - Stø kurs (oppdatert 2021):Kurset er utviklet gjennom et samarbeid mellom RVTS og Helsekompetanse. For mange vil kanskje et oppfriskningskurs på området være aktuelt i disse dager. Kurset er gratis og er først og fremst rettet mot ansatte i spesialisthelsetjenesten, men kan nok også gjennomføres av ansatte i barnehage, skole og støttesystem. Spesielt kan "kursrommet felles" være aktuelt - der det blant annet er et egen kapittel knyttet til arbeid med flyktninger. Fellesdelen tar ca. 12 timer å gjennomføre, inkl. arbeid med spørsmålene. kurs.helsekompetanse.no/traumebehandling/heia ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Da er vi i gang med dag to av lederkonferansen, der starten er presentasjon av resultat av kartleggingen som ble gjennomført høsten 2021, deretter «fremtidens barnehage», «fremtidens skole», muligheter for samarbeid mellom små kommuner, PP-tjenesten - «en sentral støttespiller» og gruppediskusjoner. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Lederkonfeansen 2022 - laget rund barn og unge, er i gang på Scandic i Alta. Herlig at så mange kan møtes igjen!🤩 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

INVITASJON til nyutdannede, veiledere, ledere og eiere i barnehager, grunnskoler og videregående opplæring I Norge har vi nasjonale rammer med prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole (KD2018). UiT v/ Ny i nord tilbyr en arena for dialog, informasjon og støtte i dette arbeidet:DIALOGSEMINAR -«Kvalitet i veiledning for nyutdannede lærere i skole og barnehage» Alta, mandag 14.mars 2022. Kl. 09.00 – 13.00 Lokale: UiT, campus AltaBruk Påmeldingsskjema for å registrere din påmelding. Frist 1. mars 2022. nettskjema.no/a/250982#/page/1 Dette dialogseminaret er rettet mot nyutdannede, veiledere (eller kommende veiledere), ledere eller eiere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Fokus er veiledningsordninger på eiernivå eller på den enkelte arbeidsplass. På programmet er innlegg fra fagfeltet, innlegg om praksis fra skole/barnehage på lokalt og/eller eier-nivå, samt dialog i plenum og i grupper. Dialoggruppene organiseres ut ifra om du tilhører barnehage, grunnskole eller videregående opplæring. Mer detaljert program med informasjon om lokale sendes ut til påmeldte deltakere.Ny i nord dekker reise og eventuell overnatting om nødvendig for deltakere utenbys fra. Vi tilbyr kaffe og lunsj til alle deltakere.Ta gjerne kontakt; inger.m.hansen@uit.no om du har noen spørsmål i forbindelse med påmelding. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Videreutdanning i barnehage og skole 2022:Fristen for å søke på videreutdanning i studieåret 2022/2023 er som vanlig 1. mars. Studiekatalog og informasjon om søknadsprosessen finner du på Udir sine nettsider.www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Kjære jobbsøker, opplev Finnmark!Arbeider og bor du i Vest-Finnmark-regionen (Måsøy, Loppa, Hasvik, Nordkapp, Hammerfest, Alta) vil du få slettet 10%, inntil 25 000 kr, av ditt studielån, hvert år. Dette gjelder for alle stillinger. Arbeider du i tillegg som grunnskolelærer, vil du kunne få avskrevet ytterligere kr. 20 000, altså inntil kr. 45 000 av studielånet ditt, hvert år. Du blir kvitt studielånet ditt raskt, samtidig som du sitter igjen med unike opplevelser fra landets mest spennende region. Sjekk alle de fantastiske mulighetene her: rsk-vest.no/jobbsoker/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

NTNU inviterer til webinar om medvirkning i skolen:Webinar for deg som er opptatt av medvirkning i skolen! Her får du både innblikk i nyere forskning og praktiske tips til hvordan din skole kan håndtere dette brennaktuelle temaet.Tid: 08.03.22 kl. 14.00-15.00 Pris: GratisMeld deg på her: ntnu.zoom.us/.../register/WN_StssvUSjTFOXCRH4Zv7X2 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Kurs - dysleksivennlig skole:350 lærere fra hele Vest-Finnmark deltok på digitalt kurs 17. februar. Deltakerne vil få tilsendt presentasjonen som ble brukt under kurset. Fordi mange gode spørsmål ble stilt i chatten, vil også kopi av denne sendes. Foreleser var Vidar Waaler fra Dysleksi Norge. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Lærere som underviser i naturfag og kunst og håndverk:Teknologiundervisning gjennom skaping - arrangeres av Vitensenteret for lærere i grunnskolen i Hasvik, Loppa, Alta, Måsøy, Nordkapp og Hammerfest. Det er maks 30 plasser på hvert kurs, og dermed "først til mølla" som praksis.Alta 3.-4. mai Newtonrommet - påmelding rsk-vest.no/min-side/?kursId=919 - frist 3. aprilHammerfest 5.-6. mai Newtonrommet - påmelding rsk-vest.no/min-side/?kursId=920 - frist 5. aprilKurset er en smakebit på Skaperskolens (se skaperskolen.no/didaktiske) plattform for teknologiundervisning, og lærerne får kursing i 3 ulike undervisningsopplegg, samt verktøy og metoder for å lykkes med skaperverkstedundervisning i skolen. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Eksamen i grunnskolen avlyst:Kunnskapsminister valgte i dag å avlyse eksamen i grunnskolen og i videregående skole. Dette etter blant annet råd fra Utdanningsdirektoratet. Les mer her:www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-avlyse-eksamen/id2900677/RSK Vest-Finnmark avlyser dialogsamlingen som var planlagt 16. februar. Denne settes opp på nytt i februar 2023. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Styrere, rektorer, ledere i PPT, barnevern, helsestasjon, eiere, samarbeidspartnere ved UIT - i Vest-Finnmark:Meld dere på den tverrfaglige konferansen der tema er "Laget rundt barn og unge". Hva vil være behovet og tema for kompetanseutviklingen blant ansatte i oppvekstsektoren i regionen? Hvordan skal vi bli det beste laget rundt våre barn og unge? Dette og mer vil du kunne gi innspill, og få svar på, under konferansen. Scandic Alta 21.-22. mars 2022.Meld deg på konferansen her (se program og påmelding):rsk-vest.no/om-oss/konferanser/lederkonferansen2022/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

Videreutdanning i veiledning for lærere i barnehage og skole:Kommende studieår kan UiT tilby videreutdanning i veiledning for lærere i barnehage og skole gjennom Kompetanse for kvalitet også i Alta. Studiet er på 30 studiepoeng og går over to semestre. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng, med en grunnmodul som består av en teoretisk og praktisk innføring i veiledning og en valgfri fordypningsmodul. Det første emnet (PED-6341) tilbys både ved Campus Alta og Campus Tromsø. UiT har 15 studieplasser tilgjengelig i Alta. Etter jul skal man velge mellom to fordypninger. Den ene fordypningen er en spesialisering inn mot veiledning av studenter og nyutdannede (PED-6342). Dette emnet går kun ved campus Alta. Den andre fordypningen er en spesialisering inn mot profesjonsveiledning av kollegaer (PED-6343). Dette emnet går kun ved campus Tromsø. Dersom søker tidligere har gjennomført del 1 av veiledningsutdanning, vil det være mulig å søke om få denne godkjent som grunnmodul. Du søker opptak via www.udir.no/videreutdanning i perioden 1. februar til 1. mars. For nærmere informasjon: Se lenken: uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp#v-pills-753258 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

Lederkonferansen 2022:Laget rundt barn og ungeRSK Vest-Finnmark – lederkonferanse 202221. – 22. mars Scandic Hotell AltaLederkonferansen har som hovedtema utviklingen av «laget rundt barn og unge» med utgangspunkt i kompetanseløftet, tverrfaglig samarbeid, analyse av kompetansekartleggingen i Vest-Finnmark (høst 2021) og vurdering av tiltaksfasen. Med oss på konferansen har vi noen av de mest framtredende forskerne på området, og i tillegg vil alle samarbeidsaktørene for denne satsingen lokalt/regionalt, bidra. Påmeldingsfrist er 10. februar.rsk-vest.no/om-oss/konferanser/lederkonferansen2022/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

Absolutt siste frist å besvare undersøkelse knyttet til kompetanseløftet innenfor spesialpedagogikk og inkluderende praksis.Vi oppfordrer alle ansatte i Loppa, Hasvik, Måsøy, Nordkapp, Hammerfest og Alta som arbeider i barnehage, SFO, skole, PPT, skolehelsetjenesten/helsestasjon og barnevern om å gjennomføre undersøkelsen som ble sendt ut i november 2021. Absolutt siste frist er innen utgangen av fredag 28. januar 2022. Hvis du mangler lenken til undersøkelsen, send e-post til oyvrog@alta.kommune.no så vil du få den tilsendt på nytt. Vi ber om at flest mulig innen oppvekstsektoren deler dette innlegget ... Les merLes mindre
Åpne i facebook