Aktuelt

2 uker siden

Kompetansepakker i barnehage, SFO og skole:Det er utarbeidet kompetansepakker knyttet til trygt og godt miljø i barnehage (3 moduler er ferdig), SFO (7 moduler) og skole (2 moduler er ferdig). Disse er tilgjengelig på Udir sin kompetanseportal (krever Feide-innlogging) bibsys.instructure.com/search/all_courses?design=udir Kompetansepakkene passer godt til å arbeide barnehage-, SFO- og skolebasert. Og man kan ta i bruk ulike verktøy for å variere form og uttrykk slik at det oppleves relevant, praksisnært, variert og motiverende. RSK har laget en oversikt her: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2021/09/Ulike-metoder-verktoy-for-barnehage-og-skolebasert-kompeta... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 uker siden

Vil gjøre dataprogrammering i skolen lett for alle:Nå som dataprogrammering er på full fart inn i norsk skole, må vi holde tunga rett i munnen for hvordan vi gjør det, sier forsker. Det må ikke bli for komplisert, og måten programmeringen bakes inn i skolefagene på må gi mening for elevene.Les artikkelen: utdanningsforskning.no/artikler/2021/vil-gjore-dataprogrammering-i-skolen-lett-for-alle/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 uker siden

Lederkonferansen 2022 åpen for påmelding:Lederkonferanse med tema "laget rundt barnet/eleven" med utgangspunkt i kompetanseløftet, oppvekst-reformen, tverrfaglig samarbeid, analyse av kompetansekartleggingen i Vest-Finnmark, vurdering av tjenestene m.m.Elektronisk påmelding: rsk-vest.no/min-side/?kursId=916Målgruppe: Styrere, rektorer, avdelingsledere i støttesystemene, eiere, oppvekstadministrasjon. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 uker siden

Verktøy og metoder for barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling:RSK har utarbeidet en oversikt over refleksjons-, inspirasjons-, aksjons-, delings- og evalueringsmetoder som kan være til inspirasjon for bruk i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling (og til lærende møter). rsk-vest.no/wp-content/uploads/2021/09/Ulike-metoder-verktoy-for-barnehage-og-skolebasert-kompeta... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 uker siden

Læringsdager høst 2021De aller fleste læringsdager i barnehage og skole vil bli gjennomført i den enkelte barnehage (medlem) og på den enkelte skole (barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling). RSK Vest-Finnmark vil i år som i fjor dekke inntil kr. 100 pr pers pr. dag til lunsj der hvor dette arrangeres på den enkelte enhet. Alle skal ha mottatt informasjon i forhold til faktura. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Ny kompetansepakke klar!Tidligere er det produsert kompetansepakke knyttet til trygt og godt barnehagemiljø. Nå er pakken også produsert for skole, hvor 2 av i alt 7 moduler er klar. Senere i høst kommer de resterende.Du finner kompetansepakken her:Trygt og godt skolemiljø bibsys.instructure.com/courses/573(krever innlogging). ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Kurs: Dysleksi - hva nå? Kurset holdes i Alta 4. november, og er et samarbeidskurs mellom Dysleksi Alta og RSK Vest-Finnmark. Dato: Torsdag 4. november Tid: Kl. 0900 – 1230. Målgruppe: Lærere, skoleledere, eiere, PPT og øvrige i støttesystemet + alle som er interessert, i Vest-Finnmark. Sted: Scandic Hotell - sal Vest-FinnmarkElektronisk påmelding: rsk-vest.no/min-side/?kursId=915 innen 28. oktober Servering: Kaffe/te (ikke lunsj). Arrangør: Dysleksi Alta i samarbeid med RSK Vest-Finnmark.Tema: Hva skal vi se etter? Viktig å vite før diagnose. Hvordan finner vi elevene? Hvorfor er det noen vi aldri finner? Hvilke grep skal vi ta opp mot dyslektikerne vi har oppdaget? Hvordan sikre like vilkår med tanke på opplæring?Foredragsholder er Vidar Waaler, som arbeider som spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.Mer info finner du her: rsk-vest.no/wp-content/uploads/2021/10/Dysleksi-hva-na-Alta-4.-november-2021-2.pdf ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

1 måned siden

Utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» :En dokumentasjon om vold og overgrep mot barn. Gjennom klær, dukker, bøker og andre gjenstander som har tilhørt små utsatte barn fortelles historier om lengsel etter beskyttelse. Alt som fortelles er sant og bringer tilskuerne så nær utsatte som det er mulig. Foredrag av Marius Bråteland: Foredraget er basert på egne erfaringer knyttet til det å vokse opp i et utrygt hjem. I foredraget legges det vekt på hvor vanskelig det er å oppdage barn/unge som har det vanskelig og hvordan man skal klare å se og gjøre barn og unge trygge nok til å åpne seg.Alta: 20.-22. september - rådhuset.Hasvik: 23. september - Samfunnshuset - Hasvik.Øksfjord: 24. september - Høgtun skole. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

"Hvis klær kunne fortelle" Det blir en turne med utstilling og foredrag til alle kommunene i Vest-Finnmark i løpet av september måned. Utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» er en dokumentasjon om vold og overgrep mot barn. Gjennom klær, dukker, bøker og andre gjenstander som har tilhørt små utsatte barn fortelles historier om lengsel etter beskyttelse. Alt som fortelles er sant og bringer tilskuerne så nær utsatte som det er mulig.Foredrag av Marius Bråteland: Foredraget er basert på egne erfaringer knyttet til det å vokse opp i et utrygt hjem. I foredraget legges det vekt på hvor vanskelig det er å oppdage barn/unge som har det vanskelig og hvordan man skal klare å se og gjøre barn og unge trygge nok til å åpne seg.Nordkapp: 14. septemberMåsøy: 15. september.Hammerfest: 16.-17. september.Alta: 20.-22. september.Hasvik: 23. september.Loppa: 24. september. Mer informasjon vil sendes fra barnehage/skoleansvarlige i kommunene. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Korona; barnehager og skoler må melde fra til staten!Hvis barnehager eller skoler i regionen går fra grønt til gult eller rødt, må barnehage- og skoleeier melde fra til Statsforvalteren.Skoler må i tillegg melde fra hvis de opplever smitteutbrudd. Rapportering/melding sendes på e-post til sftfpost@statsfprvalteren.no og merke med sak 21/7852 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Norsk ungdom har taklet pandemien bra!Ungdata 2021: Til tross for at pandemien har vært krevende for mange, har det store flertallet av norske tenåringer håndtert pandemien bra.Nå foreligger rapporten som oppsummerer svarene fra de 140.000 ungdommene som har deltatt i Ungdata-undersøkelser i norske kommuner og fylker i 2021. Selv etter å ha levd ett år under en pandemi gir undersøkelsen et bilde av en ungdomsgenerasjon som stort sett har hatt det bra, og som har håndtert utfordringene på en god måte. Les mer: www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/ungdom-har-taklet-pandemien-bra ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Informasjon om koronatiltak i barnehage og skoleBarnehage: Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for barnehager. Denne siden blir fortløpende oppdatert. www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/barnehager...Skole: Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for skoler. Denne siden blir fortløpende oppdatert.https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

Forlenget søknadsfrist veiledningsemner:UiT, Campus Alta tilbyr for kommende studieår videreutdanning i veiledning for lærere i skole og barnehage. Dette er viktig kompetanse for å kunne gi studenter og nyutdannede lærere i barnehage og skole god kvalitet på den veiledningen de har krav på. Søknadsfrist har vært 1. juni, men på grunn av lave søkertall på spesielt Ped – 6336 (del 2) er det besluttet å utvide søknadsfristen til 15. august. DEL OG SPRE!PED-6335 | UiT: uit.no/utdanning/emner/emne/722464/ped-6335PED-6336 | UiT:uit.no/utdanning/emner/emne/722463/ped-6336 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

5 måneder siden

Da er ny rammeplan for SFO publisert:SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Rammeplan for SFO gjelder fra 1. august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.Du finner rammeplanen og støttemateriell her:www.udir.no/utdanningslopet/sfo/Og vi minner om digital konferanse om rammeplanen 12. august kl. 09 - 14. Meld deg på her: www.udir.no/utdanningslopet/sfo/digital-konferanse-om-rammeplanen-for-sfo/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

5 måneder siden

Rekruttering av barnehagelærere:RSK Vest-Finnmark startet i vår et arbeid knyttet til politisk påvirkningsarbeid for å heve rekrutteringen av barnehagelærere og pedagogiske ledere til barnehagene i Finnmark. Med i arbeidet har vi fått RSK Øst-Finnmark og RSK Midt-Finnmark. I første omgang var det politisk påvirkning mot Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmark Rådet. De politiske rådene behandlet saken og de var svært positiv til å forsøke å påvirke. De har utarbeidet et brev som er sendt til kunnskapsminister Guri Melby og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Hele brevet kan leses her: rsk-vest.no/barnehage/rekruttering/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

5 måneder siden

Utsatt programmeringskurs utsatt igjen:Programmeringskurset skulle etter planen vært arrangert i Hammerfest 27. mai. På grunn av smittesituasjonen er vi nødt til å utsette dette kurset. Deltakerne er informert, og vi vil komme tilbake med ny dato. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

5 måneder siden

Ledige stillinger i Loppa kommune:Loppa kommune har lyst ut ledige stillinger i skolen, med søknadsfrist 2. juni. Du finner oversikten her: rsk-vest.no/jobbsoker/loppa/?fbclid=IwAR0EeftAQApY3qgrlf3S6k1gvUt6U5uz-TYkuiGz2jVbf-VejOUoV10tWCo ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

6 måneder siden

Støtte til å ta i bruk ny rammeplan for SFO:Den nye rammeplanen vil gjelde fra skolestart i august 2021. Det kom 591 innspill til utkastet. Sammen med ferdig rammeplan vil det komme støttemateriell. I tillegg vil det komme kompetansepakke til høsten.12. august inviterer Utdanningsdirektoratet SFO-ledere, ansatte, eiere og andre interesserte til et digitalt seminar om rammeplanen. Seminaret er gratis. Husk å melde deg på: www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/digital-konferanse-om-rammeplanen-for-sfo/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

6 måneder siden

Veiledningsemner i Alta for studieåret 2021/2022:Informasjon om to veiledningsemner for lærere i skole og barnehage, som tilbys ved UiT, Campus Alta kommende studieår. Emnene imøtekommer kravet til veiledningskompetanse for praksislærere og veiledere for nyutdannede i skole og barnehage. Søknadsfristen er satt til 1.juni. Det har vært lave søkertall de siste par årene, og det er av stor viktighet at man får utdannet lærere med formell veilederkompetanse til både å veilede studenter og til å veilede nyutdannede i regionen. PED-6335: uit.no/utdanning/emner/emne/671163/ped-6335?ar=2020&semester=HPED-6336: uit.no/utdanning/emner/emne/671162/ped-6336?ar=2020&semester=H ... Les merLes mindre
Åpne i facebook