Aktuelt

2 måneder siden

Forlenget søknadsfrist veiledningsemner:UiT, Campus Alta tilbyr for kommende studieår videreutdanning i veiledning for lærere i skole og barnehage. Dette er viktig kompetanse for å kunne gi studenter og nyutdannede lærere i barnehage og skole god kvalitet på den veiledningen de har krav på. Søknadsfrist har vært 1. juni, men på grunn av lave søkertall på spesielt Ped – 6336 (del 2) er det besluttet å utvide søknadsfristen til 15. august. DEL OG SPRE!PED-6335 | UiT: uit.no/utdanning/emner/emne/722464/ped-6335PED-6336 | UiT:uit.no/utdanning/emner/emne/722463/ped-6336 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Da er ny rammeplan for SFO publisert:SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. Rammeplan for SFO gjelder fra 1. august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til barna over hele landet.Du finner rammeplanen og støttemateriell her:www.udir.no/utdanningslopet/sfo/Og vi minner om digital konferanse om rammeplanen 12. august kl. 09 - 14. Meld deg på her: www.udir.no/utdanningslopet/sfo/digital-konferanse-om-rammeplanen-for-sfo/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Rekruttering av barnehagelærere:RSK Vest-Finnmark startet i vår et arbeid knyttet til politisk påvirkningsarbeid for å heve rekrutteringen av barnehagelærere og pedagogiske ledere til barnehagene i Finnmark. Med i arbeidet har vi fått RSK Øst-Finnmark og RSK Midt-Finnmark. I første omgang var det politisk påvirkning mot Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmark Rådet. De politiske rådene behandlet saken og de var svært positiv til å forsøke å påvirke. De har utarbeidet et brev som er sendt til kunnskapsminister Guri Melby og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Hele brevet kan leses her: rsk-vest.no/barnehage/rekruttering/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

2 måneder siden

Utsatt programmeringskurs utsatt igjen:Programmeringskurset skulle etter planen vært arrangert i Hammerfest 27. mai. På grunn av smittesituasjonen er vi nødt til å utsette dette kurset. Deltakerne er informert, og vi vil komme tilbake med ny dato. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Ledige stillinger i Loppa kommune:Loppa kommune har lyst ut ledige stillinger i skolen, med søknadsfrist 2. juni. Du finner oversikten her: rsk-vest.no/jobbsoker/loppa/?fbclid=IwAR0EeftAQApY3qgrlf3S6k1gvUt6U5uz-TYkuiGz2jVbf-VejOUoV10tWCo ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Støtte til å ta i bruk ny rammeplan for SFO:Den nye rammeplanen vil gjelde fra skolestart i august 2021. Det kom 591 innspill til utkastet. Sammen med ferdig rammeplan vil det komme støttemateriell. I tillegg vil det komme kompetansepakke til høsten.12. august inviterer Utdanningsdirektoratet SFO-ledere, ansatte, eiere og andre interesserte til et digitalt seminar om rammeplanen. Seminaret er gratis. Husk å melde deg på: www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/digital-konferanse-om-rammeplanen-for-sfo/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Veiledningsemner i Alta for studieåret 2021/2022:Informasjon om to veiledningsemner for lærere i skole og barnehage, som tilbys ved UiT, Campus Alta kommende studieår. Emnene imøtekommer kravet til veiledningskompetanse for praksislærere og veiledere for nyutdannede i skole og barnehage. Søknadsfristen er satt til 1.juni. Det har vært lave søkertall de siste par årene, og det er av stor viktighet at man får utdannet lærere med formell veilederkompetanse til både å veilede studenter og til å veilede nyutdannede i regionen. PED-6335: uit.no/utdanning/emner/emne/671163/ped-6335?ar=2020&semester=HPED-6336: uit.no/utdanning/emner/emne/671162/ped-6336?ar=2020&semester=H ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Webinar: Kompetansepakke om barnehagemiljø:Utdanningsdirektoratet utvikler i 2021 en kompetansepakke om trygt og godt barnehagemiljø. De to første modulene skal publiseres i løpet av april, mens hele kompetansepakken skal være ferdig til november. Innholdet utvikles sammen med Høgskolen i Innlandet. I dette webinaret presenteres innholdet i de første modulene i kompetansepakken om barnehagemiljø, samt hvordan kompetansepakken vil se ut i sin helhet.Det er plass til 1000 deltakere.Målgruppe: Barnehageeiere, - ledere og –styrereTid: 7. mai 12:15 – 13:00Sted: ZoomPåmelding gjøres her: udir.zoom.us/meeting/register/u5Itf-uurDkqEtC7WUc6IKZ9iAz4GFlf--Gm ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Webinar om dysleksi:Våren 2021 vil Lingit tilby webinarer til følgende målgrupper: Lærere, foresatte og ikke minst elever. Foredragene er en fin kombinasjon av ulike perspektiv rundt temaet dysleksi. Du kan lære mer om dysleksi og høre om kartlegging, utredning, tilrettelegging, og få gode råd og tips direkte fra personer som selv har dysleksi.Lingit har satt opp seks ulike webinarer denne våren, og hvert av dem er satt opp på to ulike tidspunkter, slik at du kan velge det som passer best for deg.lingit.no/webinar/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Ledige stillinger innenfor oppvekstsektoren i Vest-Finnmark (90):Se oversikt her: rsk-vest.no/jobbsoker/ for mer informasjon. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Nettvett!Siste frist for påmelding er i morgen, fredag. Seminaret arrangeres tirsdag 27. april kl. 1430 - 1615. Påmelding gjøres her: rsk-vest.no/min-side/?kursId=908 Tema vil være: falske nyheter, passord, gaming og bildedeling. Man vil forsøke å gi svar på hvorfor noen lager falske nyheter og hvordan man enkelt kan avsløre nyheter som ikke er sanne. Foredragsholderne vil informere om hvordan man enkelt kan lage et supersterkt passord som er vanskelig for andre å gjette, De vil gi innblikk i barnas gamingverden; hvorfor blir noen avhengig av gaming og når vet man selv at man er avhengig? Til slutt vil de si noe om hva som er viktig å huske på når man legger ut bilder av barn på nett - hva er lov og hva er ikke lov?Alle påmeldte vil få tilsendt møteromslenke mandag ettermiddag. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Hva skjer i en barnehage med digital praksis? Hvordan unngå at barna blir passive?LÆRERROMMET: Hva gjør det med leken når teknologi brukes i barnehagehverdagen? Forsker/førsteamanuensis Vigdis Vangsnes ved Høgskulen Vestlandet, avdeling Stord og pedagogisk leder Ståle Eivind Skagen ved Ilabekken barnehager i Trondheim snakker om digital praksis i podkasten Lærerrommets episode 61.Hør episode 61 av podkasten Lærerrommet direkte her:utdanningsforskning.no/artikler/2021/larerrommet-hva-er-god-bruk-av-teknologi-i-barnehagen/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

3 måneder siden

Samtavla | Talkwall:Et sted å dele samtaler - læreren stiller spørsmål som elevene kan svare på ved å skrive meldinger som kan ordnes og vises på tavla.Samtavla er enkel å komme i gang med, og er fritt tilgjengelig som en webapp på mobiltelefon, nettbrett og vanlig PC/Mac.www.uv.uio.no/iped/forskning/prosjekter/samtavla/ ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

Unge leser mindre. Gjør det noe?Unge leser mindre enn før. Hvorfor er det i så fall et problem? Og hva kan norsklæreren gjøre for å vekke leselysten selv hos motvillige lesere? Det er tema når leseforskerne Anne Mangen og Aslaug Fodstad Gourvennec og forfatter Bjørn Arild Ersland møtes i Læring for livet.www.youtube.com/watch?v=eq4L0AkgPS8 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

Info fra UiT: Er du skoleleder eller leder i barnehage og ønsker å øke din juridiske kompetanse? Juss for ledere er en videreutdanning basert på rammeverket for styrer- og rektorutdanningen. Lederes læring og kompetanseutvikling på det juridiske området står sentralt, og i løpet av studiet skal deltakerne prøve ut kunnskaper i egen organisasjon. Utdanningen er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet, NTNU og Nord universitet.Mer om videreutdanninger for ledere finnes også på Udir sine sider: www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/ledelse/leiing-i-skolen/juss-for-skoleledere/ Studieåret 2021-22 gjennomføres studiet i Tromsø. Studiet er samlingsbasert med 4 samlinger av 2-3 dager. Studiets programside og mer informasjon finner du herwww.nord.no/no/studier/juss-for-lederewww.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/... Velkommen som søker.Søknadsfrist 1.mai. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

Nye veiledere om smittevern i barnehager og skoler:Disse gjelder fra senest 12. april. www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevern... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

4 måneder siden

Barnehagekonferanse i Troms og Finnmark 9. juni:Statsforvalteren arrangerer barnehagekonferanse 9. juni. Vi oppfordrer alle styrere om å sette av dagen. Innkalling vil sendes ut etter påske. ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

5 måneder siden

Barns beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge:Dato: 26. mai 2021 08.30 - 27. mai 2021 12.00Sted: DigitaltArrangør: Statsforvalteren i nord og RVTSMålgruppe: Du som jobber med barn og unge i barnehage, skole, helsetjenester, barnevern og politiMeld deg på her: www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/konferanse/2021/05/barnets-beste-hvordan-kan-vi-jobbe-samm... ... Les merLes mindre
Åpne i facebook

5 måneder siden

Nettvett med Johannes!RSK Vest-Finnmark arrangerer digital konferanse med nettvett som tema. Hvordan skal barnehagelærere, lærere, hjelpetjenestene forholde seg til stadig mer bruk av uheldige nettjenester blant barn og unge. Konferansen er åpen for alle i RSK Vet-RSK Vest-Finnmark.Johannes Slettedal er tidligere programleder i NRK Supernytt. I 2020 ga han ut boken “Nettvett med Johannes”, som inneholder mange tips og råd til barns digitale liv.Hold av tirsdag 27. april kl. 1430 - 1615 - og meld deg på her: rsk-vest.no/min-side/?kursId=908 ... Les merLes mindre
Åpne i facebook