Barnehager i regionen

Det er 50 barnehager i regionen. I Alta er det 26, Hammerfest 16, Nordkapp 3, Loppa 1, Hasvik 3 og i Måsøy er det 1.
Ikke alle private barnehager er medlem i RSK Vest-Finnmark (gjelder de som er uthevet). Arbeid og satsinger knyttet til rekomp gjelder alle barnehager og alle ansatte.