Etter- og videreutdanning

  1. Hjem
  2. /
  3. Barnehage
  4. /
  5. Etter- og videreutdanning

Videreutdanning barnehage > Videreutdanning skole > Videreutdanning ledelse >

De ulike videreutdanningstilbudene tilbys gjennom Udirs studiekatalog og gjennom den enkelte utdanningsinstitusjon. Vi har valgt å fokusere på tilbudene som UiT gir, men gjennom katalogen til Udir får du oversikten over alle videreutdanningstilbud som gis.

Barnehage:

Kommunen som barnehageeier skal behandle søknader for barnehagelærere i kommunale barnehager. For private og statlige barnehager skal styrer i barnehagen behandle søknadene.

Barnehageeier bør ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte. Dersom barnehagen eller kommunen har flere barnehagelærere som har behov for videreutdanning i samme fag, kan utbyttet bli større hvis barnehagelærere fra samme barnehage eller kommune studerer sammen.

Det er satt av midler til at omlag 1000 barnehagelærere kan ta videreutdanning på 30 studiepoeng studieåret 2020/2021.

Det er opprettet studieplasser fordelt på ulike videreutdanningstilbud ved universiter og høgskoler innenfor strategien Kompetanse for fremtidens barnehage.

Se igjennom alle tilbud knyttet til Kompetanse for fremtidens barnehage; Udirs studiekatalog barnehage

Skole:

Søknadsfrist 1. mars – Skoleeiere bør ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte som viser hvordan kompetansekravene skal oppfylles. Dersom skolen eller kommunen har flere lærere som har behov for videreutdanning i samme fag, kan utbyttet bli større hvis lærerne fra skolen eller kommunen studerer sammen.

Udir sin studiekatalog viser alle tilbud over hele landet.

UiT – Norges arktiske universitet:
UiT tilbyr både nettbaserte og samlingsbaserte videreutdanninger i kompetanse for kvalitet.
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring (GLSM) er for barnehagelærere som underviser 1.-4. trinn.
Ellers er kunst og håndverk 1.-10. trinn ny, det samme er tverrfaglige samiske perspektiver i skolen 1.-10. trinn. Også mat og helse 1.-10. trinn er ny av året.
UiT tilbyr rektorutdanning og lederutdanning for styrere i barnehage.

Se hele oversikten fra UiT:
ILP (Institutt for lærerutdanning og pedagogikk) tilbyr følgende videreutdanning for kommende skoleår 2023-2024:
Videreutdanning UiT kfk EVU – 2023-2024

UiT har etablert nye nettsider, som er betydelig mer oversiktlig enn tidligere. For videreutdanning ved ILP er det denne siden som gjelder:
https://uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp

All informasjon finner du på Videreutdanning for lærere

Nord Universitet:
Nord Universitet tilbyr nettbaserte videreutdanninger innen blant annet spesialpedagogikk. Disse kan også lærere fra Finnmark søke på.
I tillegg har de flere andre emner:
Her er Nord universitets tilbud gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» i regi av Utdanningsdirektoratet for 2023/2024.
https://www.nord.no/no/studier/studietilbud/kompetanse-for-kvalitet

Viktige datoer:

1. februar: Åpent for søking via Udirs søknadssystem.
​​​
1. mars: Frist for å søke via Udirs søknadssystem for å bli omfattet stipend- og vikarordningen. Frist for å søke regionale tilbud.
15. mars: Behandlingsfrist for skoleeiere.
30. april: Udir er ferdig med søknadsbehandling.

Annet:
Lærerspesialist
Stipendordning PPU
Stipend for minoritetsspråklige lærere

Ledelse:

Rektorutdanning er et tilbud for skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring.

Rektorutdanningen er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder.

Andre søkere enn rektorer må være skoleledere. Det innebærer å inneha formelle lederstillinger med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, eksempelvis inspektører eller avdelingsledere. Lærere med tilleggsfunksjoner som for eksempel teamledere er derfor ikke en del av målgruppen for rektorutdanningen. Søknadsfristen er 1. mars.

Videreutdanning for skoleledere.
Dette er et tilbud til alle skoleledere som vil utvikle kompetanse innen et avgrenset område. Tilbudet er for skoleledere som har gjennomført rektorutdanningen eller minst tilsvarende.

Lederutdanning for styrere i barnehage
Søknadsfristen til styrerutdanningen er 1. mars. Barnehageeieres frist for å behandle søknader er 15. mars.
Kommunen som barnehageeier skal behandle søknader for styrere i kommunale barnehager. For private og statlige barnehager skal styrer i barnehagen behandle søknadene.

Både styrere/ daglig ledere og assisterende styrere i barnehagen kan søke. Assisterende styrere kan få tilbud hvis det blir ledige studieplasser etter at styrerne har fått plass. Søkeren må være ansatt og arbeide i en barnehage for å delta på studiet.

Barnehageeier bør ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte. Dersom barnehageeier eller kommunen har flere styrere/assisterende styrere som har behov for styrerutdanning, kan utbyttet bli større hvis flere fra samme kommune studerer sammen.