Faglig veiledning i barnehage

  1. Hjem
  2. /
  3. Barnehage
  4. /
  5. Faglig veiledning i barnehage

RSK Vest-Finnmark har i nært samarbeid med Kari Wallem Bøe ved UiT campus Alta oppdatert og reetablert en nettbasert modul for faglig veiledning i barnehage. Modulene kan være til hjelp og støtte for deg som skal være veileder i barnehagen eller for deg som arbeider i barnehage og har lyst å utvikle deg faglig. Modulene passer for hele personalet, men hovedmålgruppen er barnehageassistenter og fagarbeidere. Du vil her finne ti ulike moduler med aktuelle temaer og problemstillinger som vil øke din kompetanse og ditt refleksjonsnivå. Før du starter anbefales det at du leser «lure tips».

Oppdatert januar 2022

LURE TIPS!
Veiledningen inneholder 10 moduler. Hver modul inneholder mål for temaet, faglig inspirasjon, en praktisk oppgave som skal gjennomføres i barnehagen og en refleksjons-/gruppeoppgave knyttet til tematikken med en barnehagelærer som veileder. Noen tema inneholder også en quiz eller lignende knyttet til tematikken, samt tips til videre lesning og/eller linker til relevante nettsteder. Dere velger selv om dere vil følge modulene i den rekkefølgen de er satt opp, eller om dere vil bytte om på rekkefølgen.

GJENNOMFØRING:
Velg en form som passer deres barnehage på hvordan dere ønsker å gjennomføre punktene i veiledningsmodulene. Dette vil nok og henge sammen med hvor mange ansatte det er i barnehagen.
Vi anbefaler at dere deler personalet i grupper og velger en barnehagelærer som har ansvar for hver gruppe. Er barnehagene små kan flere barnehager samarbeide om å danne grupper. Teams/zoom kan brukes til samtaler på tvers av barnehager. En kan også gjennomføre dette på barnehagens personalmøter dersom en har utfordringer med å gjennomføre på dagtid.
Vi anbefaler at dere involverer hele personalgruppen i modulene og at dere bruker de ressursene dere har på huset. Det bør være en barnehagelærer/styrer som har et overordnet ansvar for modulene i den enkelte barnehage.
Det kan være lurt å gå gjennom målformuleringene for hvert tema i gruppe, slik at dere får en felles forståelse av disse.

LAG EN PLAN:
Det kan være klokt å lage en lokalt tilpasset plan for veiledningsmodulene i deres barnehage. Planen bør inneholde hvem som er med i hver gruppe, hvem som er ansvarlig barnehagelærer/veileder, når, hvor og hvordan de ulike delene skal gjennomføres.
Det er viktig at det settes av tid til at deltakerne får lest, gjort de oppgavene og det forarbeidet til gruppeveiledning som er tenkt i modulene. Bruk planleggingstida.

TIDSBRUK:
Veiledningen inneholder 10 tema/moduler. Barnehagen deres velger selv rekkefølge, varighet og antall moduler dere ønsker å gjennomføre. Det anbefales å sette opp en avgrenset tid for gjennomføring av hver modul, for eksempel 1 eller 2 måneder.