«At foreldre bruker god tid i barnehagen er med på å bygge bru mellom hjem og barnehage. Er det flere måter vi kan tilrettelegge for en trygghetsskapende sammenheng mellom hjem og barnehage?»

1. TILVENNING OG TILKNYTNING

OM TEMA
I følge rammeplanen skal barnehagen blant annet legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre samt sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Starten i barnehagen er en svært viktig, men og sårbar periode i barns liv og det er av stor betydning hvordan vi som personale møter barna og foreldrene som starter i barnehagen.


MÅL FOR TEMA

Få innsikt i og reflektere rundt barns grunnleggende behov for trygghet og livsglede og hvordan vi som barnehagepersonale kan identifisere og møte disse behovene for barn som starter i barnehagen.


FORARBEID

Se filmen: Film: Trygg og god barnehagestart (udir.no)

Se filmen fra Læringsmiljøsenteret:
https://youtu.be/u_ljAqk1x80


1. VEILEDNING

Drøft:

  • Hva gjør vi i dag for å legge til rette for en god start i vår barnehage? Har filmen gitt oss ideer om noe vi vil gjøre annerledes?
  • Hvordan kan vi tilrettelegge for forutsigbare barnehagedager i en oppstartsfase, med rutiner og trygge rammer for barnegruppa, der det også er rom for tilpasninger for enkeltbarns behov?
  • At foreldre bruker god tid i barnehagen er med på å bygge bru mellom hjem og barnehage. Er det flere måter vi kan tilrettelegge for en trygghetsskapende sammenheng mellom hjem og barnehage?
  • Gruppen med foreldre er en sammensatt gruppe, som rommer ulike kulturer, erfaringer, forventninger og noen ganger språk. Hvordan kan vi møte alle foreldre slik at vi legger et godt grunnlag for samarbeid?
  • Tenk gjennom hver av de seks «T-ene» Svanaug Lunde nevnte i filmen: trygghet, tilhørighet, tid, tålmodighet, trivsel, tull og tøys. I hvilke av dagligsituasjonene eller aktivitetene i oppstartsfasen tenker vi «T-ene» er godt ivaretatt, og i hvilke situasjoner er det mer krevende?


MELLOMARBEID PRAKTISK OPPGAVE

Observer situasjoner drøftet i første veiledning. Noter ned eksempler som skal brukes i andre veiledning. Noter en case (situasjon eller en relasjon eller lignende) som du ønsker veiledning på. Leveres veileder i gruppa i forkant av veiledning, seinest morgen samme dag som veiledning.


2. VEILEDNING
Gruppa velger ut en eller to case til veiledning og drøfting.


LITTERATURTIPS
Brandtzæg, Torsteinson og Øiestads bok ”Se barnet innenfra” (2013)
Anbefalt film fra norsk psykologforening: Hva er tilknytning?