«Tenk ut en case i forbindelse med foreldresamarbeid som du ønsker veiledning på»

3. SAMARBEID HJEM – BARNEHAGE

OM TEMA
I følge rammeplanen skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1.

MÅL FOR TEMA
Skape noen tanker og forståelse for hva slags ansvar barnehagen har for et godt samarbeidet med barnas hjem og hva man kan gjøre for å legge til rette for dette.

FORARBEID
Les teksten fra udir:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/trivselsveileder/8-Samarbeid-mellom-barnehage-og-hjem/ 
og fra Utdanningsnytt: Råd og tips til hvordan du får et godt foreldresamarbeid (utdanningsnytt.no)

                                                                                                                                                        
1. VEILEDNING
Gå sammen i veiledningsgruppa og drøft casen/spørsmålene i linken: http://vetuva.udir.no/index.php/dialogkort/foreldresamarbeid/

MELLOMARBEID PRAKTISK OPPGAVE
Tenk ut en case i forbindelse med foreldresamarbeid som du ønsker veiledning på. Skriv ned casen og ta den med på neste veiledning.

2. VEILEDNING
Gruppa velger ut en eller to case til veiledning/drøfting.

LITTERATURTIPS
Foreldresamarbeid i barnehagen – Foreldreutvalget for barnehager (foreldreutvalgene.no)