«Hva tenker vi om voksnes deltakelse i barnas lek?»

4. LEK OG LÆRING

OM TEMA
I følge rammeplanen skal leken ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling.

MÅL FOR TEMA
Få innblikk i og forståelse for hva lek kan bety, kunne si noe om forholdet mellom lek og læring og kunne komme med eksempler på hva som kan fremme lek og kreativitet for barn i barnehagealder.

FORARBEID
Les teksten
7. Barns samspill i lek (udir.no)
og se filmen fra Udir:
https://www.facebook.com/Utdanningsdirektoratet/videos/316993805781708/ (krever innlogging facebook, film kan droppes, men teksten leses).

                                                                                                   

1. VEILEDNING
Lag plakat sammen i veiledningsgruppa deres:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/plakat/lek/


Se på disse ulike voksenrollene i lek. Tenk gjennom hvilke(n) du selv kjenner deg igjen i. Hvilken funksjon kan de ulike rollene ha? Er det noen roller som er mer representert enn andre i vår barnehage?

Igangsetter (setter i gang lek)  Lekekamerat (leker sammen med barna på deres premisser)  Parallelleker (starter lek ved siden av der barna leker, for å gi ideer til lek uten å avbryte barna)  Veileder (hjelper barn inn i lek, følger opp der det trengs hjelp)  Tilskuer/observatør (observerer barna, f.eks. språk, motorikk, osv., observerer aktivitet generelt og evaluerer underveis).

MELLOMARBEID PRAKTISK OPPGAVE
Hvordan fremmer vi et inkluderende miljø hvor alle barna kan delta i lek og erfare glede? Hva tenker vi om voksnes deltakelse i barnas lek? Skriv ned noen tanker rundt dette til neste veiledning. (Refleksjonsspørsmål fra udir.no)

2. VEILEDNING
Felles drøfting med utgangspunkt i refleksjonsspørsmålene fra mellomarbeidet.