Rekruttering barnehagelærere

  1. Hjem
  2. /
  3. Barnehage
  4. /
  5. Rekruttering barnehagelærere

RSK Vest-Finnmark startet et arbeid med politisk påvirkningsarbeid knyttet til å heve rekrutteringen av barnehagelærere og pedagogiske ledere til barnehagene i Finnmark. Med i arbeidet har vi fått RSK Øst-Finnmark og RSK Midt-Finnmark. I første omgang var det politisk påvirkning mot Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmark Rådet.

Vi ser stadig økende utfordringer i forhold til å rekruttere barnehagelærere, og spesielt til barnehager i distriktskommunene i regionen. I enkelte kommuner har alle barnehager dispensasjon fra utdanningskravet. Intensjonen med pedagognormen var blant annet å få flere til å ta barnehagelærerutdanning, og deretter søke jobb som pedagog i barnehagene. Men vi ser at vi ikke lykkes helt med dette, og vi forsøker å finne mulige løsninger for å bedre denne utviklingen.

Vest-Finnmark rådet (bestående av ordførere i Hammerfest, Alta, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger) har vedtatt en uttalelse – «Forslag om forsøksordning – særordning for avskrivning av studielån for barnehagelærere i Nord-Troms og Finnmark» som er sendt til Kunnskapsminister Guri Melby, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentanter fra Finnmark og Troms, Troms og Finnmark fylkeskommune og til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

210426 Uttalelse – Forsøksordning – Nedskrivning studielån barnehagelærere