Digital kompetansepakke i TRAS

RSK Vest-Finnmark har i samarbeid med Statped Nord utarbeidet en digital kompetansepakke i TRAS – Tidlig Identifisering av Språkutvikling. Kurset består av digitale presentasjoner om TRAS, filmsnutter, refleksjonsoppgaver og fordypning. Å reflektere sammen med andre gir ofte nye ideer og andre innfallsvinkler. Dette kan være både en oppklarende og forvirrende prosess. Målet til slutt er å sitte igjen med en felles, og en bredere, forståelse av hva TRAS kan være. Vi ønsker derfor at dere arbeider med kursmateriellet sammen på avdelingen din eller på tvers i barnehagen.

Se filmen/presentasjonen: Velkommen til TRAS-kurs.
NB! HUSK Å HA EKSTERNE HØYTALERE MED GOD LYD!

Da er det bare å gå i gang med kurset, og vi ber alle starte med «Presentasjoner og praktisk gjennomføring», og deretter følge kursets oppbygning. Når man er ferdig med alle delene samt fordypingen/etterarbeidet, ber vi alle om å gjennomføre evalueringen som dere finner på kursets siste side.

START: Presentasjoner og praktisk gjennomføring
1. Introduksjon til TRAS
2. De åtte ulike språkområdene i TRAS
3. Observasjon og kartlegging
4. Praktisk bruk av TRAS
5. Hvorfor bruke TRAS?
6. Overgang til skole
Etterarbeid og fordypning
Evaluering

Kurset er utarbeidet av Statped Nord ved Elisabeth Håkenrud, Tone Merethe Kolstad Kvalø, Tone-Lise Roxrud og RSK Vest-Finnmark ved Øyvind Rognli.
Kopiering av materiale fra kurset eller nettsiden for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. © 2020 Statped Nord og RSK Vest-Finnmark.