Forrige
Forsiden
Neste

Del 1 – Introduksjon til TRAS

TRAS – Observasjon av språk i daglig samspill – er et pedagogisk observasjonsverktøy som skal brukes til å observere barns språkutvikling og et verktøy som kan bidra til å kvalitetssikre det språklige arbeidet i barnehagen.  Derfor er det viktig å forstå hva TRAS er og hvordan vi anvender TRAS i hverdagen.

Se filmen/forelesningen – Introduksjon til TRAS (velg fullskjerm og justér lyden):

Boken beskriver altså hvordan skjemaet skal fylles ut (fargebruk, hvem i barnehagen som skal fylle ut skjema, m.m.). Skjemaet skal følge barnet over i skolen. Dette vil bli nærmere beskrevet i del 4.

Refleksjonsoppgave:

Hensikten med å observere barns språk er å se hvor langt de har kommet i utviklingen, for så å møte barna der de er. Målet er at TRAS skal bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse skal få adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen.

Refleksjonsspørsmål:
Hvordan observeres barns språk systematisk på din avdeling?

Neste