Forrige
Forsiden
Neste

Del 2 – De åtte språkområdene i TRAS

TRAS bygger på en faglig forståelsesramme som omtaler åtte ulike språkområder. Disse er delt inn i tre:

Blått område: Samspill, kommunikasjon og oppmerksomhet – er nært knyttet opp mot brukssiden av språket.

Rødt område: Språkforståelse og språklig bevissthet – representerer innholdssiden og bevisstheten om språket.

Grønt område: Uttale, ordproduksjon og setningsproduksjon – omhandler formsiden av språket.

Alle områdene er på ulike måter vevd sammen og utgjør en helhet i barns språkutvikling (TRAS-håndboka, s 10).

Se filmen/presentasjonen: De åtte ulike språkområdene i TRAS:

Se filmen/presentasjonen: Teori om språkutvikling:

Disse områdene kan sees i sammenheng med Bloom & Lahey sin modell:

Se filmen: Milepæler i barns språkutvikling og hva som vi bør være oppmerksomme på:

Neste