Forrige
Forsiden
Neste

DEL 4 – Praktisk bruk av TRAS

Se filmen/forelesningen: Praktisk bruk av TRAS:

Gruppeoppgave: Bruk av TRAS for å kartlegge avdelingens arbeid med språk

Som alle andre kartleggingsverktøy, kan heller ikke TRAS benyttes uavhengig av kunnskap og erfaring hos den som bruker verktøyet. Bruken av TRAS kan bidra til at kvaliteten på det systematiske språklige arbeidet blir bedre og gjøre personalet mer bevisst i forholdet til arbeidet med språk på avdelingen. Erfarne barnehagelærere må dermed også vurdere hvordan de skal forholde seg til observasjonsresultatene sett under ett.

Refleksjonsoppgave:
Vi snakker om hvordan man kan bruke TRAS skjemaet for å kartlegge avdelingens arbeid med språk. Hvordan gjør dere det i deres barnehage?

Når vi ser vår barnegruppes TRAS-skjema under ett. Hva kan resultatene fortelle oss om deres arbeid med språk?

Neste