Forrige
Forsiden
Neste

Del 5: Hvorfor bruke TRAS?

Hvorfor bruke TRAS? Hva er nytteverdien av TRAS og hvordan kan TRAS brukes? Her trekker man også inn noe av kritikken som eksisterer i forhold til bruk av standardiserte program for å forebygge og løse problemer i skole og barnehage.

Se filmen/forelesningen: Hvorfor bruke TRAS?

Refleksjonsoppgave:

På hvilke områder kan TRAS benyttes som verktøy i barnehagen?

Neste