Forrige
Forsiden
Neste

Del 6: Overgang til skole

Overgangen er en stor og viktig prosess og steg for barnet. Kommunene har som oftest utarbeidet gode system for overgangen mellom barnehage og skole. Overgangen kan være sårbar for barna og ekstra sårbar for de barna som trenger ekstra oppfølgning.

Se filmen/forelesningen: Overgang til skolen:

Refleksjonsoppgave:

Hvordan benytter vi oss av informasjonen som TRAS skjemaet gir oss før barnet begynner på skolen?

På hvilken måte bruker vi informasjonen fra TRAS skjemaet når eleven ikke følger forventet utvikling?

Neste