Forrige
Forsiden

Evaluering:

Du har nå gjennomført et digitalt kurs i TRAS. Vi håper du har hatt nytte av kurset, og at dere har samarbeidet i kollegiet over de refleksjonsoppgavene som kurset tok opp.

Vi håper du kan bidra med å gjøre kurset bedre gjennom å gjennomføre en kort evaluering. Evalueringen vil ta ca. 10 minutter.

TIL EVALUERINGEN

Kursbevis:

Nå når du har gjennomført kurset, kan du laste ned kursbeviset her og skrive ditt navn og sende til utskrift.

KURSBEVIS TRAS

Husk at:

Du i etterkant av kurset kan gå inn i de enkelte delene og repetere deler som du fortsatt kanskje er litt usikker på. Da kan du gjerne bruke mobiltelefonen din som du har lett tilgjengelig. Kurset skal være tilpasset de aller fleste plattformene.

WWW.RSK-VEST.NO/TRASDIGITAL

Og igjen må vi påpeke at det ikke er lov å kopiere eller dele elementer av dette kurset til andre enn de som har fått dette tilsendt.

Forsiden

Kurset er utarbeidet av Statped Nord ved Elisabeth Håkenrud, Tone Merethe Kolstad Kvalø, Tone-Lise Roxrud og RSK Vest-Finnmark ved Øyvind Rognli.
Kopiering av materiale fra kurset eller nettsiden for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. © 2020 Statped Nord og RSK Vest-Finnmark.