Forrige
Forsiden
Neste

Kursets varighet (avhengig av hvor mye tid man bruker på refleksjonsoppgavene):
Totalt hel arbeidsdag med pauser.
Praktisk gjennomføring – ca 15 min
Del 1: ca. 20 min
Del 2: ca. 30 min
Del 3: ca. 1 time 20 min
Del 4: ca. 45 min
Del 5: ca. 30 min.
Del 6: ca. 35 min
Fordypning og etterarbeid: Individuelt, ca 30 min.

Skriv ut Digitalt TRAS – praktisk gjennomføring i ett eks. pr gruppe slik at dere har informasjonen foran dere.

Praktisk gjennomføring og presentasjoner:

Kurset er utarbeidet av Statped Nord i samarbeid med RSK Vest-Finnmark. Kurset skal ikke deles med andre, men kun brukes av de barnehagene/skolene som har fått tilsendt lenken. Dette gjelder også enkeltelementer av kurset. Kopiering av materiale fra nettsiden for bruk av andre enn de som gjennomfører kurset, er ikke tillatt uten avtale. Kurset vil kun være tilgjengelig innenfor fastsatte tidspunkt.

TRAS består i utgangspunktet av en fagbok, observasjonsskjema og en DVD.
TRAS er et utviklingssamarbeid mellom Statped, Lesesenteret, Senter for Adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Som forarbeid ber vi deg lese/bla i  fagboka i TRAS.
Det er sannsynlig at din barnehage har denne fagboka. Hvis barnehagen ikke har den, vil RSK Vest-Finnmark kunne kjøpe inn ett eks. til hver barnehage.
Meld i så fall i fra til oyvrog@alta.kommune.no
Lærere på småtrinnet på skolene trenger ikke å gå igjennom fagboka.
TRAS-skjema kan bestilles, eller man kan benytte seg av digitalt skjema (gratis for ett barn, kostnad for flere). Disse finner du her: https://spesialpedagog.no/#/

Praktisk gjennomføring:

Hele kurset kan gjennomføres på ca. 4 timer, avhengig av hvor mye tid man bruker på refleksjonsoppgavene. Man bør sitte i små grupper når kurset gjennomføres, enten avdelingsvis eller på tvers av avdelingene. På skolen bør minst to lærere på småtrinnet gjennomføre kurset i fellesskap. Det er viktig at dere sitter skjermet slik at dere ikke blir forstyrret av andre når kurset gjennomføres. Hvis dere har mulighet til å bruke prosjektor, vil dette være det beste, men det holder også med stasjonær, bærbar PC og Ipad hvis man er få. Etter kurset kan den enkelte også bruke sin mobiltelefon hvis det er ønskelig å repetere enkelte deler av kurset. Husk å ta pauser der dere finner det naturlig.
Barnehageansatte gjennomfører del 1-5.
Skoleansatte gjennomfører del 1, 2, 5 og 6.

Presentasjoner: Man kan velge å skrive ut presentasjonene før man går i gang med del 1. Da kan man notere på lysbildene.
Disse kan hentes ut her:
Del 1 Introduksjon til TRAS
Del 2 De åtte ulike språkområder
Del 3 Observasjon og kartlegging
Del 4 Praktisk bruk av TRAS
Del 5 Hvorfor bruke TRAS
Del 6 Overgang til skole

Alle presentasjonene samlet

Filmene/presentasjonene: Til hver del er det utarbeidet en film av en digital forelesning. Filmene bør settes på «full skjerm» og lyden må justeres slik at alle til stede hører det som blir sagt. Hvis dere bruker projektor, sjekk lyd og bilde før dere starter kurset. Vis fullbilde og skru opp lyden på PC/Ipad og i selve filmene! (enkelte av forelesningene har noe lav lyd, så ha helst en ekstern PC-høyttaler koblet til).

Refleksjonsoppgavene: Det er meningen at man tenker over refleksjonsoppgavene individuelt i et par minutter, deretter diskuteres dette mellom to eller flere (eller hele avdelingen) i så lang tid som dere finner det nødvendig.


Da gjenstår det bare å ønske lykke til med kurset! Med hilsen oss i Statped Nord og i RSK Vest-Finnmark!

Neste