Alta kommune

Alta kommune har i overkant av 20 000 innbyggere, og er den eneste kommunen i Finnmark med årlig vekst i innbyggertall. I Alta får du urban villmark og alt hva Finnmark har å by på. Vi er omgitt av hav og fjell og vidder, samtidig som vi har mange gode restauranter, kulturhus, universitet, et aktivt kulturliv og haugevis av fritidstilbud. Vi er start og mål for det årlige Finnmarksløpet og arrangerer samtidig Borealis vinterfestival som begge er et årlig høydepunkt.

Vi er også vertskap for offroad Finnmark og for flere store idrettsturneringer gjennom året. Vi har egen skiløype som går gjennom byen og i flere mil i begge retninger. I tillegg har vi en rekke offroad fatbikeløyper, løyper for truger, og for de som bare vil ut å gå. Alta er en smeltedigel av folk. Her finner du både samisk og kvensk kultur, i tillegg til russisk, finsk og svensk. Vi har egen flyplass nesten midt i byen, og på et par timer er man i Oslo om man ønsker litt storbyfølelse en helg.I 2018 vedtok vi en egen kommunedelplan for oppvekstfeltet som beskriver både status, utfordringsbildet og hvilke strategier og tiltak vi skal ta i bruk. Vår visjon er «Alta – sammen om en oppvekst som gir liv til drømmene!». Hovedmålet vårt er at alle barn og unge skal gis mulighet til å realisere sine evner og talenter. Det skal være helhet og sammenheng i oppvekst- og opplæringstilbudet slik at alle barn og unge gjennomfører og består videregående opplæring innen normert tid. De fire hovedstrategiene våre er helhetlige tjenester og samarbeid, oppvekststruktur, leke- og læringsmiljø og kvalitet og kompetanse.

Barnehage

Alta kommune har 12 kommunale og 15 private barnehager.

 • I de kommunale barnehagene ønsker man en grunnbemanning på 2 pedagoger og en assistent/fagarbeider.
 • I tillegg dekker en assistent opp planleggingstiden til pedagogene, dette fører til en bedre voksentetthet enn de fleste andre steder i Norge.
 • Vi har gjennom flere år kjørt veiledning av nyutdannede barnehagelærere, selve programmet får vi positive tilbakemeldinger på.
 • Vi har samlokalisert alle hjelpetjenestene våre i en egen Barn og ungetjeneste og vi jobber målrettet med tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats gjennom BTI (bedre tverrfagliginnsats), og tidlig innsats-Altamodellen.
 • Vi har en ordning der pedagogiske ledere får kr. 26.100 i tillegg til grunnlønnen.
 • Vi har et ambulant pedagogisk støtteteam for barnehage på 2 personer som sammen med 18 ressurspedagoger jobber ute i barnehagene ved behov og på bestilling.
 • Alta kommune jobber strukturert med kvalitetsutvikling, i år er vi en språkkommune.
 • Vi har også et samarbeid med de 5 andre kommunene i Vest-Finnmark om kompetanseutvikling på barnehage og skolefeltet gjennom RSK Vest-Finnmark.

 

Skole

Alta kommune har 16 skoler. Vi har skoler for 1. til 4. trinn, 1. til 7. trinn, 1. til 10. trinn og rene ungdomsskoler fra 8. til 10. trinn. Det er også 2 private grunnskoler i kommunen; en kristen og en Montessoriskole. Videre har vi et eget integrerings- og kompetansesenter som voksenopplæringen vår er en del av.

 • Vi har en egen skole som gir et alternativt opplæringstilbud til elever på ungdomstrinnet med ekstra behov for oppfølging og skreddersøm, med plass til inntil 20 elever. Samlokalisert med denne skolen har vi et ambulant pedagogisk støtteteam for skole på 4 personer som jobber på bestilling ut i barneskolene.
 • Vi har samlokalisert alle hjelpetjenestene våre i en egen Barn og ungetjeneste og vi jobber målrettet med tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats gjennom BTI (bedre tverrfagliginnsats), og tidlig innsats-Altamodellen.
 • Vi har gjennom flere år kjørt veiledning av nyutdannede lærere, hvor nyutdannede får nedsatt arbeidstid og tett oppfølging.
 • Vi er på vei mot en heldigital skole, og i løpet av 2022 skal alle elever ha sin egen digitale enhet.
 • Vi jobber strukturert med kvalitetsutvikling og følger den enkelte skole tett. Vi har utarbeidet et eget system for kvalitetsutvikling og – forbedring.
 • Vi har også et samarbeid med de 5 andre kommunene i Vest-Finnmark om kompetanseutvikling på skoleområdet gjennom RSK Vest-Finnmark.
 • Vi prioriterer etter- og videreutdanning for skoleledere og ansatte.
 • Vi har dette året er særlig fokus på lesing og læringsmiljø.

Besøk kommunens nettside.

Ledige stillinger i Alta kommune.