Hammerfest kommune

  1. Hjem
  2. /
  3. Jobbsøker
  4. /
  5. Hammerfest

Hammerfest kommune er en moderne by som har opplevd en stor utvikling og vekst de senere år. Byen har over 10 000 innbyggere. Dette gjør Hammerfest til Finnmarks nest største kommune i innbyggertall. Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er lagånd, ha trua, åpen og stolt. Ved hjelp av disse ønsker vi å oppfylle vår visjon «Sammen for Hammerfest».

Fagbestemte ordninger i Hammerfest kommune:

Rekrutteringsrettede tillegg;
Sykepleiere, barnehagelærere/pedagogiske ledere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnevernspedagoger og miljøterapeuter innplasseres med 4 års antesipert alderstillegg ved tilsetting i slike fagstillinger i Hammerfest kommune.

Stabiliseringstillegg for sykepleiere, barnehagelærere/pedagogiske ledere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnevernspedagoger og miljøterapeuter;
etter 2 års tjeneste i aktuell fagstilling i Hammerfest kommune gis det 4000 kr i tilleggslønn.
etter 5 år tjeneste i aktuell fagstilling i Hammerfest kommune gis det 8000 kr i tilleggslønn.
etter 10 år tjeneste i aktuell fagstilling i Hammerfest kommune gis det 12 000 kr i tilleggslønn.
etter 15 år tjeneste i aktuell fagstilling i Hammerfest kommune gis det 16.000 kr

Honorar ved signering av arbeidskontrakt for sykepleiere og andre yrkesgrupper ved særskilt behov etter nærmere avklaring, kr. 25 000,-. Dette er en engangsutbetaling ved første gangs signering av kontrakt i Hammerfest kommune.

Ped.ledertillegg i barnehage kr 23.000 pr år.

Kontaktlærertillegg kr. 20 000 i Hammerfest,  kr. 22 000 i Kvalsund og Kokelv. Rådgivertillegg kr. 20 000. Leseveileder kr. 10 000. Sos.ped 20 000. Lagleder 28 000 u-trinn Breilia/Fjordtun.  14 000 b-trinn/fådelt skole.

Besøk kommunens nettside.

Ledige stillinger i Hammerfest kommune.