Hasvik kommune

Hasvik kommune har ca 1.000 innbyggere og er en kommune på Sørøya i Finnmark. Kommunen består i hovedsak av de 3 tettstedene Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Kommunen er godt tilrettelagt for utendørs fritidsaktiviteter som fiske, jakt, turorientering og vinteraktiviteter som ski eller snøscooter. Forøvrig finnes også golfbane, svømmebasseng, gymsaler og treningsrom, i tillegg til ulike lag og foreninger. I kommunen finnes flyplass med direkteflyvninger til Tromsø og Hammerfest daglig, unntatt lørdager, i tillegg til hurtigbåt til Hammerfest og gratis fergeforbindelse til Øksfjord.

 

Kommunens skoler og barnehager deltar i et regionalt samarbeid om barnehage- og skoleutvikling, sammen med de 5 andre kommunene i foraet RSK Vest-Finnmark.

Ved tilsetting i Hasvik kommune er kommunen behjelpelig med bolig og kommunen kan være med å dekke flytteutgifter jf. det kommunale flyttereglementet.

Kommunene tilbyr og gratis barnehage, inkl. kost og gratis SFO.

Barnehage
Kommunen har 3 barnehager- en på hvert tettsted.

Slik ser det ut til å være høsten 2023:

  • Hasvik barnehage har 1 avdeling med til sammen 5 barn og 10 plasser.
  • Breivikbotn barnehage har 2 små avdelinger med til sammen 14 barn som utgjør 21 plasser.
  • Sørvær oppvekstsenter, barnehage, har 1 avdeling i drift med 12 barn som utgjør 17plasser.

Utviklingsarbeid har fokus på å skape trygge, gode og inkluderende barnehagemiljø.

I barnehagene våre dekkes plantiden til pedagogiske ledere opp av styrer eller assistent.

Pedagogiske ledere har et lønnstillegg på 25.000 pr år.

Skole
Det er 3 fådelte grunnskoler, med SFO, i kommunen:

  • Hasvik skole er en 1-7skole med ca. 30 elever.
  • Breivikbotn skole er en 1-10 skole med 47 elever.
  • Sørvær oppvekstsenter, skole er en 1-10 skole med 14 elever.

Skolene har akkurat vært gjennom en strukturendring og utviklingsarbeidet har fokus på å utvikle gode, trygge og inkluderende skolemiljø.

Kontaktlærerfunksjon er kr. 24.200 pr år for kontaktlærere med ansvar for 1-8 elever og 26.240 kr for de som har ansvar for mer enn 9 elever.

Lenke til Hasvik kommune

Og til ledige stillinger i Hasvik kommune – oversikt