Hasvik kommune

Hasvik kommune har ca 1.000 innbyggere og er en kommune på Sørøya i Finnmark. Kommunen består i hovedsak av de 3 tettstedene Hasvik, Breivikbotn og Sørvær. Kommunen er godt tilrettelagt for utendørs fritidsaktiviteter som fiske, jakt, turorientering og vinteraktiviteter som ski eller snøscooter. Forøvrig finnes også golfbane, svømmebasseng, gymsaler og treningsrom, i tillegg til ulike lag og foreninger.I kommunen finnes flyplass med direkteflyvninger til Tromsø og Hammerfest daglig, unntatt lørdager, i tillegg til hurtigbåt til Hammerfest og fergeforbindelse til Øksfjord.

Kommunen er inne i sluttfasen på et 3-årig tidlig innsats prosjekt. Fokusområder har vært:

  • Opprette mer formelle arenaer for samarbeid mellom hjelpetjenestene og skoler/barnehager
  • Fokus på relasjoner i samspill med barn og unge
  • Livsmestring

Kommunens skoler og barnehager deltar i et regionalt samarbeid om barnehage- og skoleutvikling, sammen med 5 andre kommuner i foraet RSK Vest-Finnmark.

Ved tilsetting i Hasvik kommune er kommunen behjelpelig med bolig og kommunen kan være med å dekke flytteutgifter jf. det kommunale flyttereglementet.

Barnehage
Kommunen har 3 barnehager- en på hvert sted:

  • Hasvik barnehage har 2 avdelinger med til sammen 15 barn som utgjør 21 plasser. Det er tilsatt 5 årsverk inkl. styrer.
  • Breivikbotn barnehage har tilsatt 5 årsverk og drifter med 2 avdelinger med til sammen 17 barn som utgjør 23 plasser.
  • Sørvær oppvekstsenter, barnehage, har 1 avdeling i drift med 9 barn som utgjør 11 plasser. Det er 3 årsverk inkl. styrer.

Barnehagene i kommunen har språk som tema i utviklingsarbeid og jobber med Språkløyper. I barnehagene våre dekkes plantiden til pedagogiske ledere opp av styrer eller assistent. Pedagogiske ledere har et lønnstillegg på 20.000 pr år.

Skole
Det er 3 fådelte grunnskoler, med SFO, i kommunen:

  • Hasvik skole er en 1-10 skole med ca. 60 elever og 11 årsverk, inkl. rektor.
  • Breivikbotn skole er en 1-7 skole med 4,7 årsverk og ca. 15 elever.
  • Sørvær oppvekstsenter, skole er en 1-10 skole med ca. 15 elever og 4,7 årsverk.

Skolene jobber med å forberede seg på Fagfornyelsen og bruker aktivt støttemateriellet fra Udir.
Fast tilsatte lærere prioriteres i forhold til videreutdanning. Kontaktlærerfunksjon er kr. 19.200 pr år for kontaktlærere med ansvar for 1-8 elever og 21.240 kr for de som har ansvar for mer enn 9 elever.

Besøk kommunens nettside.
Ledige stillinger i Hasvik kommune.