Loppa kommune

Helt vest i Finnmark, helt nord i Norge ligger en liten kommune, blant alpine fjelltopper, under mektige isbreer, langt ute i havgapet. Med Lopphavet som transportvei og næringsgrunnlag, blikkstille speil eller frådende udyr.

Som kommune i Norge har Loppa en geografi som byr på utfordringer, men også muligheter. Kommunen grenser til Troms fylke og Kvænangen kommune i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord. Kommunen har litt i underkant av 1000 innbyggere hvorav halvparten bor i kommunesenteret Øksfjord.

Ledige stillinger innenfor skole våren 2021:
Utlysning voksenopplæring
Utlysning lærerstilling – Høgtun
Barne- og ungdomsarbeiderstilling Høgtun skole

Besøk kommunens nettside.
Ledige stillinger i Loppa kommune.