Måsøy kommune

Måsøy kommune finner du lengst nord – vest i Troms- og Finnmark fylke,  på 71 grader nord. Kommunen har ca. 1250 innbyggere – fordelt på 4 øyer i kommunen; Havøysund, Rolvsøy, Ingøy og Måsøya.

Kommunesentret Havøysund er tilknyttet Riksvei 889, som er eneste veiforbindelse. RV 889 har status som nasjonal turistvei. Det er bussavgang 2 ganger om dagen – 6 dager i uka. Øyene er forbundet til Havøysund og Hammerfest med hurtigbåt. Hurtigruten anløper Havøysund på nord og sør.

Nærmeste store lufthavner er Lakselv (154 km) og Alta (193 km).

Måsøy kommune er en utpreget kystkommune med flere store øyer, fjorder og sund. Vi grenser til Nordkapp kommune i øst og nord, til Porsanger kommune i øst og sør, samt til Hammerfest kommune i sør og vest.  Fiske og fiskeindustri er hovednæringen, men vi har i tillegg et ubebygd innlandsområde som gir rike muligheter for fjell-, fiske- og jaktturer i naturskjønne omgivelser som vil gi deg opplevelser og inntrykk som du sent vil glemme. Det er omkring 2.200 ferskvann i kommunen. I mange av disse er det fiskemuligheter hvor ørret og røye er de mest utbredte fiskesorter. I fjordene (svabergene) og ute på sjøen (fra fiskebåten) er det rikelige muligheter til havfiske. Det er flere ulike lag og foreninger i kommunen, hvor man kan få dyrket sin hobby og interesser – eller få nye.

I kommunen er det 2 skoler og 1 barnehage.

Kommunens skoler og barnehage deltar i et regionalt samarbeid om barnehage- og skoleutvikling, sammen med 5 andre kommuner i vest Finnmark. Nettverket skalles RSK – vest Finnmark.

Ved tilsetting i Måsøy kommune er kommunen behjelpelig med bolig, og vi er med på å dekke flytteutgifter jf. det kommunale flyttereglementet.

Høtten barnehage
Barnehagen er bygd med 4 avdelinger, og har plass til 72 barn i alderen 1- 6 år. Det er 3 avdelinger som er i bruk pr. d.d – med til sammen 41 barn som utgjør 55 barnehageplasser. Det er 10,65% årsverk i barnehagen, inkl. styrer.

Høtten barnehage har språk som tema i utviklingsarbeid, og jobber med Språkløyper. Pedagogiske ledere har et lønnstillegg på kr 23.000 pr. år.

Måsøyskolen har 2 skolesteder, Gunnarnes på Rolvsøy samt kommunesentret Havøysund – skolene har felles rektor.  På begge skolene er det et SFO tilbud. Gunnarnes skole ligger på Rolvsøya og har 7 elever, fordelt på små, mellom og ungdomstrinnet. Det er 3 lærere på Gunnarnes skole.

Havøysund skole
Havøysund skole har 102 elever fordelt på alle trinnene. Det er 21 lærere og 3 assistenter. Vi er samlokalisert med Måsøy kulturskole og videregåendetilbudet LOSA, og det er mulig å jobbe i kombinerte stillinger.

Måsøyskolens visjon er «Vi skal gi våre elever røtter til å gro og vinger til å fly». Vi ønsker at i måsøyskolen så skal alle bli respektert, inkludert, trygg og engasjert. Vi er en endringsvillig og utviklingsorientert skole. Utviklingsområdene vi har fokus på nå er innføring av fagfornyelsen, arbeid med læringsmiljø, og hjem-skolesamarbeid.

Fast tilsatte lærere prioriteres i forhold til videreutdanning.
Kontaktlærerfunksjonen er kr. 25.000 pr. år.
Teamledertillegg 21.000 pr år.

Du får et kompetansetillegg på kr 11.000/22.000 dersom du tar utdanning som tilsvarer 30 stp/60 stp som ellers ikke gir uttelling på lønnsstigen i henhold til tariffavtalen.

Kommunen vår er virkelig unik – Velkommen til oss!

Besøk kommunens nettside.
Ledige stillinger i Måsøy kommune.

Havøysund skole: https://www.masoy.kommune.no/havoeysund-skole.413457.no.html

https://www.facebook.com/Havoysundskole/

Høtten barnehage: http://hotten.barnehage.no/