Fagfornyelsen

  1. Hjem
  2. /
  3. niva3

Fagfornyelsen vil være helt sentralt i Dekomp de nærmeste årene. Fylkesmannen, RSK Vest-Finnmark og UiT campus Alta samarbeider for å kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge utviklingsarbeidet.

Alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020. På denne siden vil du finne informasjon som kan brukes lokalt på skolene.

Støtte til innføring av nye læreplaner

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/stotte-til-innforing-av-nye-lareplaner/

Kompetansepakken

Kompetansepakken består av fem hovedmoduler, og en introduksjonsmodul vi anbefaler å starte med. Kompetansepakken er åpen for alle, og skal støtte i arbeidet med å bruke, tolke og forstå det nye læreplanverket. Kompetansepakken er åpent tilgjengelig for ledere og eiere av alle grunnskoler og videregående skoler, og deres personale.

Logg på med FEIDE eller opprett en egen bruker på kompetanse.udir.no for å komme i gang.
Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere. Kompetansepakken skal være skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer på egen skole og at alle deltar.

Kompetansepakken kan brukes i Dekomp (desentralisert ordning for kompetanseutvikling). UiT campus Alta, som samarbeider med og støtter skoleeiere og skoler i vårt langsiktige utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for dialog og eventuell veiledning.

Trykk her for å lese mer om Dekomp.