Konferanser

 1. Hjem
 2. /
 3. Om oss
 4. /
 5. Konferanser

RSK Vest-Finnmark arrangerer årlige styrer- og skolelederkonferanser. Disse arrangeres primært i løpet av mars og april. Konferansene arrangeres over en hel dag. I tillegg arrangerer RSK Vest-Finnmark ulike temabaserte kurs og konferanser basert på lokale behov. På grunn av covid 19 vil kurs og konferanser våren 2021 arrangeres digitalt. Disse kursene og konferansene holdes i tillegg til de samlingene som nettverkene arrangerer.

Skolelederkonferansene:
Målgruppe til de årlige skolelederkonferansene er:

 • Rektorer og inspektører på skoler i Loppa, Hasvik, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest og Alta (kommunale og private).
 • Nettverkslederne for skolenettverkene.
 • Tillitsvalgte.
 • Skoleadministrasjonen i kommunene.

Styrerkonferansene:
Målgruppe til de årlige styrerkonferansene er:

 • Styrerne i barnehager i Loppa, Måsøy, Hasvik, Nordkapp, Alta og Hammerfest (kommunale og private).
 • Nettverkslederne for barnehagenettverkene.
 • Tillitsvalgte.
 • Barnehageadministrasjonen i kommunene.

RSK Vest – lederkonferansen 2022 – 21.-22. mars Scandic Hotell Alta:
Lederkonferansen 2022 åpen for påmelding:Lederkonferanse med tema «laget rundt barnet/eleven» med utgangspunkt i kompetanseløftet, oppvekst-reformen, tverrfaglig samarbeid, analyse av kompetansekartleggingen i Vest-Finnmark, vurdering av tjenestene m.m.Elektronisk påmelding: rsk-vest.no/min-side/?kursId=916
Målgruppe: Styrere, rektorer, avdelingsledere i støttesystemene, eiere, oppvekstadministrasjon, rådmenn, ledere i kommunal administrasjon.