Konferanser

  1. Hjem
  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Konferanser

RSK Vest-Finnmark arrangerer årlige styrer- og skolelederkonferanser. Disse arrangeres primært i løpet av mars og april. Konferansene arrangeres over en hel dag. I tillegg arrangerer RSK Vest-Finnmark ulike temabaserte kurs og konferanser basert på lokale behov. Disse kursene og konferansene holdes i tillegg til de samlingene som nettverkene arrangerer.

LAGET RUNDT BARN OG UNGE – DEL 2 – RSK Vest-Finnmark – lederkonferansen 2023
20.-21. mars 2023 AKS Hammerfest

LEDERKONFERANSEN 2023 HAMMERFEST 20.-21. MARS 2023 – PROGRAM
DELTAKERLISTE LEDERKONFERANSEN HAMMERFEST 20.-21. MARS 2023