Konferanser

 1. Hjem
 2. /
 3. Om oss
 4. /
 5. Konferanser

RSK Vest-Finnmark arrangerer årlige styrer- og skolelederkonferanser. Disse arrangeres primært i løpet av mars og april. Konferansene arrangeres over en hel dag. I tillegg arrangerer RSK Vest-Finnmark ulike temabaserte kurs og konferanser basert på lokale behov. Disse kursene og konferansene holdes i tillegg til de samlingene som nettverkene arrangerer.

2022 – 2023:

Pedagogisk analyse i Vest-Finnmark 2022-2023

Etterutdanning PPT Nord-Troms og Vest-Finnmark 2022-2023

Stine Sofie stiftelsen – besøk i Vest-Finnmark høsten 2022
Alta   Hammerfest  Nordkapp

(Kommer) Kompetanseløftet spesialpedagogikk og inkluderende praksis 2022-2023 Nordkapp, Hasvik, Måsøy og Loppa

Skolelederkonferansene:
Målgruppe til de årlige skolelederkonferansene er:

 • Rektorer og inspektører på skoler i Loppa, Hasvik, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest og Alta (kommunale og private).
 • Nettverkslederne for skolenettverkene.
 • Tillitsvalgte.
 • Skoleadministrasjonen i kommunene.

Styrerkonferansene:
Målgruppe til de årlige styrerkonferansene er:

 • Styrerne i barnehager i Loppa, Måsøy, Hasvik, Nordkapp, Alta og Hammerfest (kommunale og private).
 • Nettverkslederne for barnehagenettverkene.
 • Tillitsvalgte.
 • Barnehageadministrasjonen i kommunene.

LAGET RUNDT BARNET/ELEVENRSK Vest-Finnmark – lederkonferansen 2022
21.-22. mars Scandic Hotell Alta

Les mer her: https://rsk-vest.no/om-oss/konferanser/lederkonferansen2022/