Konferanser

  1. Hjem
  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Konferanser

RSK Vest-Finnmark arrangerer årlige styrer- og skolelederkonferanser. Disse arrangeres primært i løpet av mars og april. Konferansene arrangeres over en hel dag. I tillegg arrangerer RSK Vest-Finnmark ulike temabaserte kurs og konferanser basert på lokale behov. På grunn av covid 19 vil kurs og konferanser våren 2021 arrangeres digitalt. Disse kursene og konferansene holdes i tillegg til de samlingene som nettverkene arrangerer.

Skolelederkonferansene:
Målgruppe til de årlige skolelederkonferansene er:

  • Rektorer og inspektører på skoler i Loppa, Hasvik, Nordkapp, Måsøy, Hammerfest og Alta (kommunale og private).
  • Nettverkslederne for skolenettverkene.
  • Tillitsvalgte.
  • Skoleadministrasjonen i kommunene.

Styrerkonferansene:
Målgruppe til de årlige styrerkonferansene er:

  • Styrerne i barnehager i Loppa, Måsøy, Hasvik, Nordkapp, Alta og Hammerfest (kommunale og private).
  • Nettverkslederne for barnehagenettverkene.
  • Tillitsvalgte.
  • Barnehageadministrasjonen i kommunene.

Skolelederkonferansen 2021:
I 2021 arrangeres skolelederkonferansen 24. mars. Hovedtema for konferansen er «ledelse av profesjonsfellesskapet». Han vil innlede om blant annet;
– Hva kjennetegner et godt profesjonsfellesskap?
– Har vi et profesjonsfelleskap på skolen vår?
– Hvordan kan vi videreutvikle profesjonsfelleskapet vårt?

Rektor fra Øvre Alta skole, Susann Røkke, vil innlede i forhold til hvordan de gjør det på deres skole og i deres nettverk. Forøvrig vil Universitetet i Tromsø og RSK Vest-Finnmark selv innlede på konferansen knyttet til nettverksinndelingen av skolene og hvordan vi tenker dette skal fungere best mulig.

Møtet arrangeres på Teams 24. mars kl. 0900 – 1500.

Alle påmeldte vil få tilsendt lenke. Vi ber alle påse at de er registrert med den riktige e-postadressen på «Min side» når de melder seg på, fordi konferanselenken vil sendes til registrert e-post.

[Programmet]
[Påmelding]
[Forarbeid]

Styrerkonferansen 2021:
I 2021 arrangeres styrerkonferansen 8. april. Hovedtema for konferansen er barnehagebasert kompetanseutvikling, Rekomp. Hovedinnleder er Kjersti Nissen fra DMMH. Hun vil innlede om blant annet;
– Ledelse av utviklingsarbeid
– Rollen som styrer
– Lederteamets rolle

Forøvrig vil Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Universitetet i Tromsø og RSK Vest-Finnmark innlede. En styrer fra en barnehage i regionen vil orientere om hvordan modellen fungerer sett fra den enkelte barnehage.

Møtet arrangeres på Teams 8. april kl. 0930 – 1500.

Alle påmeldte vil få tilsendt lenke. Vi ber alle påse at de er registrert med den riktige e-postadressen på «Min side» når de melder seg på, fordi konferanselenken vil sendes til registrert e-post.

Forarbeid – reflekter skriftlig over følgende spørsmål:
Hvilke erfaringer har du med å lede utviklingsarbeid i barnehagen?
Hvilken rolle tar du som styrer?
Hva mener du er barnehagens styrker og utfordringer i utviklingsarbeid?

Som forberedelse, se også filmen «Bakom» som region Fosen har laget etter 3 år med Barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med Dmmh. Denne finner dere nederst i dette dokumentet: https://fosenregionen.no/utviklingsveileder/samarbeidsomrader-barnehage/rekom/

[Programmet]
[Påmelding]