Konferanser

  1. Hjem
  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Konferanser

RSK Vest-Finnmark arrangerer årlige styrer- og skolelederkonferanser. Disse arrangeres primært i løpet av mars og april. Konferansene arrangeres over en hel dag. I tillegg arrangerer RSK Vest-Finnmark ulike temabaserte kurs og konferanser basert på lokale behov. Disse kursene og konferansene holdes i tillegg til de samlingene som nettverkene arrangerer.

LAGET RUNDT BARN OG UNGE – DEL 2 – RSK Vest-Finnmark – lederkonferansen 2023
20.-21. mars 2023 AKS Hammerfest

LEDERKONFERANSEN 2023 HAMMERFEST – PROGRAM OG PÅMELDING
ELEKTRONISK PÅMELDING


LAGET RUNDT BARNET/ELEVEN
RSK Vest-Finnmark – lederkonferansen 2022
21.-22. mars Scandic Hotell Alta

Les mer her: https://rsk-vest.no/om-oss/konferanser/lederkonferansen2022/