Tiltak mot smitte av koronaviruset

Kommunene i regionen har satt i gang tiltak og retningslinjer i arbeidet mot smitte av koronaviruset. Tiltakene slutter opp om retningslinjene og kravene fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringen, med lokale tilpasninger. RSK Vest-Finnmark har utfordringer i forhold til å arrangere større samlinger som ansvarlig arrangør. I perioden framover vil det bli utvidet satsing på digitale løsninger.

Oversikten over digitale kurs og løsninger finner du her. 

Folkeinstituttets temaside om koronaviruset
Helsenorge.no sin temaside – spørsmål og svar

Regjeringens pressekonferanse rettet mot barn:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministeren-holder-pressekonferanse-for-barn/id2693657/

En god film som kan vises til de litt større barn og unge:

Det vises til lokal informasjon sendt ut av lokal barnehage- og skolemyndighet.

Les mer på nettsiden til den enkelte kommune i regionen:

Alta

Hammerfest

Hasvik

Loppa

Måsøy

Nordkapp

Barn og unge:

Folkehelseinstituttet har råd og informasjon for barn og ungdom med svar på spørsmål om koronaviruset og smitteverntiltak ved gjenåpning av barnehager og skoler.