Samarbeid med Statsforvalteren – samarbeidsforum

  1. Hjem
  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Samarbeid med Fylkesmannen –...

RSK Vest-Finnmark samarbeider tett med Statsforvalteren i Troms og Finnmark på en rekke områder, blant annen gjennom møter i samarbeidsforum dekomp (skole), samarbeidsforum rekomp (barnehage) og kompetanseforum.

Statsforvalter skal påse at arbeidet med Dekomp og Rekomp gjennomføres som planlagt i vår region. Det innebærer et tett og nært samarbeid med RSK, UiT og andre sentrale aktører. Statsforvalter er administrasjon for samarbeidsforum og kompetanseforum. Sentrale aktører hos Statsforvalter i dette samarbeidet er Jan Salmi, Liv-Inger Rystrøm, Marit Helene Pedersen og Liv Hanne Huru.

Langsiktig kompetanseutviklingsplan for barnehage i Finnmark – 2019 – 2022

Langsiktig kompetanseutviklingsplan for skole i Finnmark 2020 – 20xx (kommer)

Samarbeidsforum er delt i to, samarbeidsforum rekomp (barnehage) gjelder bare for Finnmark, mens samarbeidsforum dekomp (skole) gjelder for hele Troms og Finnmark. En av intensjonene for satsingen er at kompetanseutviklingen skal skje i den enkelte barnehage og skole, i samarbeid med utviklingspartnere fra Universitets- og høgskolesektoren.

Aktuelle saker fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:

Nyheter fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kurs og konferanser i regi av Fylkesmannen i Troms og Finnmark