Samarbeid med UiT

  1. Hjem
  2. /
  3. Om oss
  4. /
  5. Samarbeid med UIT

RSK Vest-Finnmark har inngått et langsiktig partnerskap med UiT campus Alta. Partnerskapet er knyttet til kompetanseutvikling i skole og barnehage knyttet til Rekomp og Dekomp, og tanken bak er at også barnehagelærerutdanningen og lærerutdanningen ved UiT skal videreutvikles i tett samarbeid med praksisfeltet.

Partnerskapsavtalen mellom RSK Vest-Finnmark og UiT

I avtalen heter det blant annet:

Hensikten med avtalen er å beskrive ansvarsforholdene mellom UiT som utviklingspartner av barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling og RSK Vest-Finnmark, kommunene, barnehagene og skolene som skal være med på denne satsingen.

For å nå målene med den regionale og den desentraliserte kompetanseutviklingen (Rekomp, Dekomp) inngås et samarbeid mellom barnehagelærerutdanninga og grunnskolelærerutdanninga ved UiT og RSK Vest-Finnmark. Dette samarbeidet har som mål:

  • At kommuner, barnehager, skoler og UiT skal få en felles arena som styrker samarbeidet og gir mer langsiktig og forutsigbar kontakt mellom partene.
  • Å utveksle og dele forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Kommuner og barnehager/skoler får tilgang til forskningsbasert kunnskap, mens UiT får større kompetanse om praksisfeltet og derigjennom utvikler barnehage- og lærerutdanningen.
  • Å styrke samarbeidet mellom universitetet, barnehagene, skolene og barnehage- og skoleeierne i regionen, og skape rom for forsknings- og utviklingsarbeid.

Avtalens varighet er foreløpig ut 2021.

Videreutdanningstilbud rettet mot barnehagelærere, lærere, styrere og skoleledere i Finnmark.

Sentrale samarbeidsaktører ved UiT campus Alta er Gøril Fingenschou, Beathe Søtveit , Ynge Engvist og Gro Jensen.