Pedagogisk analyse i Vest-Finnmark

  1. Hjem
  2. /
  3. Pedagogisk analyse

RSK Vest-Finnmark har i halvannet år hatt innføring i pedagogisk analyse i barnehager og skoler i regionen. Alle har fått muligheten å koble seg på nettressursen i pedagogisk analyse.

Pedagogisk analyse er en modell for analyse og tiltaksutvikling utviklet fra forskningsbasert kunnskap. Ansatte i barnehager og skoler tar utgangspunkt i utfordringer i hverdagen og søker å løse disse på best mulig måte. Analysen brukes gjennom samarbeid mellom grupper av personalet og personalet velger selv strategier og tiltak og gjennomfører dette i praksis. Tidligere arbeid står sentralt i analysearbeidet (relasjoner, ledelse, dokumentasjon, resultater og vurdering).

Gjennom en innføring i selve analyseverktøyet og innføring i kompetansepakkene for barnehage og skole, skal alle barnehager og skoler i regionen kunne ha god kunnskap til å gjennomføre analysearbeidet i egen virksomhet.

Presentasjoner:
Fra innføringen i pedagogisk analyse i Vest-Finnmark:
Samling 1   Samling 2    Samling 3   Samling 4   Samling 5

Videoveiledning:
To pedagoger i Hammerfest, Hanne Hjellnes Lyder og Yngvild Ekeland,  har laget en veldig god veiledning i form av en film. Denne kan dere få tilsendt på forespørsel til oyvrog@alta.kommune.no (stor størrelse på filen, må bruke «Transfernow»)

Nettressursen:
* Nettressursen finner du her (krever innlogging, og de som skal ha tilgang, har fått dette): https://netressurs-prod-app-service.azurewebsites.net/hjem/
* Veiledning i bruk av nettressursen kan du lese her.

Fysisk samling høsten 2023:
Presentasjonen fra samlingen 14. september 2023
Mal implementeringsplan-for-barnehage
Mal implementeringsplan-for-skole

Annet materiell:
PA – Analysemodellen – læringsmiljøsenteret
Pedagogisk analyse – en innføring, av RSK

Kompetansepakken – innføring:
Digital samling 250124

Hefter:
Alle som har deltatt i utviklingsarbeidet skal ha fått et hefte til sin barnehage og skole. Skulle din barnehage/skole ikke ha fått dette, kan den fås ved henvendelse til oyvrog@alta.kommune.no

Sertifisering:
RSK Vest-Finnmark vil i løpet av 2024 ha to personer som er sertifisert i analysemodellen. Disse er Øyvind Rognli ved RSK-kontoret og Janne Fredriksen ved PPT Hammerfest.

Det faglige innholdet vil knyttes til følgende områder:
▪ Grunnlaget og premissene for pedagogisk analyse ▪ Forståelse av sosial systemteori i en pedagogisk sammenheng ▪ Analysedel i pedagogisk analyse
▪ Overordnet mål ▪ Utvikling av problemformulering ▪ Datagrunnlag og innhenting av informasjon ▪ Konkret målformuleringer ▪ Analyse av opprettholdende faktorer i kontekst-, aktør- og individperspektiv ▪ Tiltaksdelen i pedagogisk analyse ▪ Valg av tiltak og basert på forskningsbasert kunnskap ▪ Utvikling og gjennomføring av pedagogiske tiltak ▪ Evaluering av gjennomføring av tiltak og læringsresultater ▪ Veiledning og veilederrolle ▪ Pedagogisk analyse og tverrfaglig arbeid