Opplæringsmeny:

Taushetspliktens begrensninger og muligheter
Tverrfaglig samarbeid satt i system
Praktisk bruk av handlingsveilederen
Hvem vil jeg være i møtet med barn og unge?
Opplæringsressursen «Jeg vet»
Kurs – vold og seksuelle overgrep – barnehage
Kurs – vold og seksuelle overgrep – skole

Grunnleggende kompetansepakke – tidlig og tverrfaglig innsats i Alta

I Alta kommune jobbes det med tidlig og tverrfaglig innsats for barn og unge. «Se meg tidlig» er en overordnet samlebetegnelse for alt det arbeidet som gjøres innenfor dette området. «Se meg tidlig» skal sørge for at barn, unge, voksne og ansatte har den kunnskapen de trenger for å gi barn og unge som bekymrer den hjelpen de trenger tidligst mulig. En skal også legge til rette for at det finnes systemer og verktøy som er lett tilgjengelig og gjør at en avdekker bekymring raskt og kan følge opp barn og unge på best mulig måte.

Denne kompetansepakken er grunnleggende, og forutsetter at alle som arbeider med barn og unge i Alta kommune gjør seg kjent med den. De ulike delene kan jobbes med hver for seg, uavhengig av rekkefølge. Samtlige bør gjennomføre «Praktisk bruk av handlingsveilederen» og «Hvem vil jeg være i møte med barn og unge», men det oppfordres om at alle gjennomgår hele kompetansepakken. Alle har et ansvar om å gjøre seg kjent med meldeplikten og avvergningsplikten.

«Praktisk bruk av handlingsveilederen» kan gjennomgås individuelt, mens de øvrige delene bør gjennomføres i større eller mindre personalgrupper.

Som ansatt er du pålagt å handle dersom du opplever en bekymring knyttet til et barn. Det kan være at du er urolig for livssituasjon, familieliv, helse, trivsel på skolen eller i barnehagen som kan ha innvirkning på barnet. Denne kompetansepakken må sees i sammenheng med Handlingsveilederen som er utviklet av Alta kommune.


App for barn og unge
Last ned
App store iphone ipad
Android
For ytterligere spørsmål, kontakt rådgiver i Alta kommune:
Anita Alice Jensen
anita.alice.jensen@alta.kommune.no