Taushetspliktens begrensninger og muligheter

Forrige
Forsiden
Neste
  • Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn?
  • Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer?
  • Hvem kan samtykke på vegne av barn?

Disse og flere spørsmål blir belyst i fem opplysningsfilmer for deg som arbeider med barn og unge. Filmene er ment å være et utgangpunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass.

Taushetsplikt for offentlig ansatte:

Deling av taushetsbelagte opplysninger internt på egen arbeidsplass uten samtykke:

Samtykke som forutsetning for tverrfaglig samarbeid om barn:

Avvergingsplikt:

Visste du at du kan ha en lovpålagt plikt til å prøve å stoppe vold og overgrep, enten ved å varsle eller på annen måte å avverge at det skjer?

Et trygt samfunn er avhengig av at vi alle engasjerer oss, og handler når vi skal.
Les mer: https://plikt.no/

Meldeplikt:

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernstjenesten hvis de er alvorlig bekymret for et barn.
Les mer: https://bufdir.no/Barnevern/Melde_fra_til_barnevernet/Melde_fra_til_barnevernet__offentlig_ans

Refleksjonsoppgave:
Hvor godt kjenner du til meldeplikt og avvergingsplikt i forhold til din taushetsplikt?
Når har du meldeplikt?
Når har du avvergingsplikt?
Når må du innhente samtykke før det tas kontakt med hjelpetjenestene?

Neste
For ytterligere spørsmål, kontakt rådgiver i Alta kommune:
Anita Alice Jensen
anita.alice.jensen@alta.kommune.no