Bilde av Frank Rune Isaksen – Frikant


Tverrfaglig samarbeid satt i system

Forrige
Forsiden
Neste

Hensikten med en denne informasjonen er å gi deg innføring i Alta kommunes satsing på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

Det viktigste for å komme i gang med vårt systematiske arbeid med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er å gi alle som kommer i kontakt med barn og unge et systematisk verktøy. Dette finner du på denne linken:

https://alta.bedreinnsats.no

Vi ønsker at du skal se en film som gir en god beskrivelse av det systemet som igangsettes når barn og ungdom har behov for hjelp.

I Alta kommune har vi i vår kommunedelplan for oppvekst følgende visjon:

«Alta – sammen om en oppvekst som gir liv til drømmene!»

Refleksjonsoppgave:
Tenk i gjennom din erfaring med tverrfaglig samarbeid i Alta kommune, både gode og dårlige.
Gjør deg gjerne opp noen tanker om hva som skal til for at samarbeidet mellom flere instanser skal fungere godt, til beste for barnet/ungdommen. Hva kan ditt bidrag være? Hvilke krav vil du stille til andre?

Neste
For ytterligere spørsmål, kontakt rådgiver i Alta kommune:
Anita Alice Jensen
anita.alice.jensen@alta.kommune.no