Bilde av Frank Rune Isaksen – Frikant


Praktisk bruk av handlingsveilederen

Forrige
Forsiden
Neste

Noen ganger trenger enkelte litt ekstra oppmerksomhet og oppfølging. Det er viktig å vite hvordan en skal gå fram for å avdekke om det er noen barn og unge som bekymrer oss, og hvordan vi skal gi den hjelpen som trengs. Da må vi ha både gode systemer, kunnskap og mot.

Her får du veiledning for å kunne ta i bruk handlingsveilederen vår:

Refleksjonsoppgave:
Fungerer handlingsveilederen som verktøy når du opplever en bekymring eller uro?

Vi vil gjerne ha tilbakemelding når du har forsøkt å bruke veilederen. Vi vil gjerne ha konstruktive tilbakemeldinger slik at det kan bli det nyttige verktøyet som vi ønsker.

Neste
For ytterligere spørsmål, kontakt rådgiver i Alta kommune:
Anita Alice Jensen
anita.alice.jensen@alta.kommune.no