Foto: Frank Rune Isaksen - Frikant
Bilde av Frank Rune Isaksen – Frikant

Promoteringsfilm – Se meg tidlig – Alta kommune

Film produsert av Frank Rune Isaksen – Frikant


Hvem vil jeg være i møtet med barn og unge?

Forrige
Forsiden

Du er en viktig voksen, enten du er ansatt, nabo, voksenperson eller trener.

Vi har tro på at en bevisstgjøring av egen rolle og komptanse kan gjøre deg i bedre stand til å utgjøre en forskjell for våre barn og unge. Til hjelp i dette arbeidet har vi gjort følgende informasjon tilgjengelig fra

www.snakkemedbarn.no

Vi kan forstå kompetanse ut fra tre elementer: kunnskap, verdier og menneskelige ferdigheter. Kompetanse er det vi gjør i arbeidet vårt. Når vi skal finne ut «hvem jeg er i møte med barn og unge jeg er bekymret for», kan en måte å finne ut av det på være å reflektere over ens verdier og menneskelige ferdigheter. Hvordan kan jeg lene meg til dem for at kunnskapen skal være nyttig i møte med sårbare barn og unge?

En måte å få til dette er å ha fokus på og bli seg bevisst hvilke verdier som er viktige for deg, og hvordan du kan bruke dine menneskelige ferdigheter for å utvise verdiene dine i møte med barn og unge.

Dette er en prosess en ikke alltid kan tenke seg til, men man må gjennomføre handlingen –  snakke med barnet eller ungdommen om den bekymringen du har. Først da vil du oppdage hvordan det er for deg og hvordan du blir, og om følelsene du har påvirker kommunikasjonen din. Du vil kunne oppdage hva det er som utfordrer deg og når du er på ditt beste.

Barnet som årsak fremfor en selv

Vi har en tendens til å legge til grunn barnets egenskaper og uttrykk som årsak til at vi ikke lykkes med disse viktige samtalene – at de er så stille eller urolige at det nesten er umulig å komme i dialog.

Det er ofte mer fruktbart å spørre seg hva det er ved en selv som gjør at dette blir vanskelig, og hva man selv trenger for at møtet med barnet skal gi de beste muligheter for at barnet kan fortelle sine opplevelser? Hva er det som skjer og hvordan er det for dem?

Et nyttig verdigrep her kan være å tenke om barnet at det ikke er vanskelig, men at det kan ha det vanskelig, og at en trygg og varm voksen kan gjøre en stor forskjell.

Ønsker du å lære mer og øve deg på samtaler kan du gå direkte til:

https://www.snakkemedbarn.no/laer-mer/

Refleksjonsoppgave:

Hvor bevisst er du rundt dine egne verdier og holdninger:
Hvordan oppfatter jeg barn?
Hvordan ønsker jeg at barn og unge skal oppleve meg?
Hvem vil jeg være i møtet med barn og unge?
Hvordan vil vi at vår virksomhet skal bli oppfattet?

Forsiden
For ytterligere spørsmål, kontakt rådgiver i Alta kommune:
Anita Alice Jensen
anita.alice.jensen@alta.kommune.no