Digitale ferdigheter

  1. Hjem
  2. /
  3. Skole
  4. /
  5. Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Utdanningsdirektoratet har opprettet iktplan.no, som er en åpen, gratis nettside for alle som jobber med digitale ferdigheter i barnehage, skole og lærerutdanningen. Struktur, innhold og ressurser er satt sammen som støtte til å forstå hva LK06 digitale ferdigheter og gi et forslag til progresjon i opplæringen, støtte til kompetanseheving og læreplanarbeid.

Støtte til digital praksis i barnehagen og digital læring i skole er utviklet med med støtte gjennom kompetansepakker.

Alle nettressurser til iktplan finner du her.