Lokalt gitt eksamen 10. trinn i Vest-Finnmark

  1. Hjem
  2. /
  3. Skole
  4. /
  5. Lokalt gitt eksamen i...

Gjeldende retningslinjer skal sikre forutsigbarhet, tydeliggjøre forventninger og gi en felles forståelse for ansvar og rammer for eksamensavviklingen i Vest-Finnmark.

Retningslinjene er skrevet i tråd med Regler for lokalt gitt eksamen Regler for muntlig eksamen (udir.no) og forskrift til opplæringsloven som regulerer alle lokalt gitte eksamener, forskrift kapittel 3:  Forskrift til opplæringslova – Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring – Lovdata. Disse ble sist endret ved forskrift 29. juni 2020 (innholdsmessig det samme foruten § 3-28, siste ledd, § 3-27 og §3-25).
Se Udir-2-2020 Individuell vurdering (her kommer alle endringene frem).

Retningslinjene gjelder for kommunene Alta, Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik og er vedtatt av styret i RSK Vest-Finnmark. Retningslinjene må sees i sammenheng med årlig tidsplan for gjennomføring av lokalt gitt eksamen i kommunene.

Muntlig eksamen avholdes etter følgende plan:
Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Loppa og Hasvik i uke 23 og Alta i uke 24 for året 2023. Her kan det bli årlige justeringer.

Kommunen har ansvaret for alle lokale eksamener i grunnskolen. Retningslinjene er forpliktende for kommunen som skoleeier, for den enkelte skole og for faglærere og sensorer som medvirker til å gjennomføre lokalt gitt eksamen ved skolene.

Retningslinjer:
Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i RSK Vest-Finnmark – NY VERSJON Høst 2022
Fagrapport – mal RSK Vest 2022

Dialog-fagsamling lokalt gitt eksamen 9. februar 2023