Fagfornyelsen

 1. Hjem
 2. /
 3. Skole
 4. /
 5. Fagfornyelsen

Fagfornyelsen vil være helt sentralt i kompetanseutviklingen i skolen de nærmeste årene. Det meste av utviklingsarbeidet skal skje på den enkelte skole gjennom skolebasert kompetanseutvikling. Fylkesmannen, RSK Vest-Finnmark og UiT campus Alta samarbeider for å kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge og gjennomføre støtte ut til den enkelte skole/nettverk.

Alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020. På denne siden vil du finne informasjon og ressurser som kan brukes lokalt på skolene.

Støtte til innføring av nye læreplaner

 

 

Modulene i Kompetansepakken kan brukes i desentralisert ordning for kompetanseutvikling (dekomp). UiT campus Alta, som er partner i samarbeidet i Vest-Finnmark, kan også bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for dialog og eventuell veiledning. Les mer om dekomp.

Arbeidet med fagfornyelsen skal skje på den enkelte skole eller i etablerte nettverk mellom skolene. Skolene/nettverkene kan melde inn ønsker om støtte og veiledning fra UiT. Dette kan meldes til oyvrog@alta.kommune.no. Henvendelsen må inneholde konkret ønske om tema og foretrukket dato, gjerne to forslag. Støtten fra fagmiljøet ved UiT kan enten gis gjennom fysiske møter eller gjennom Skype hvis det er mer hensiktsmessig. Intensjonen med samarbeidet er at også lærerutdanningen ved UiT skal utvikles gjennom tett samarbeid med praksisfeltet, det såkalte «toveisløpet».

Tverrfaglige temaer

Læreplanverket har tre tverrfaglige temaer som berører sentrale samfunnsutfordringer. De er ikke egne fag. De tverrfaglige temaene er:

Overordnet del definerer innholdet i hvert av de tverrfaglige temaene. I «Om faget» i hver læreplan kan du se hvilket innhold fra de tverrfaglige temaene som er relevant i faget. Målene for hva elevene skal lære innenfor temaene uttrykkes i kompetansemål i fag på måter som er relevant i faget.

Kompetansepakken

Kompetansepakken (https://kompetanse.udir.no) består av fem hovedmoduler og en introduksjonsmodul.

Det anbefales å starte med modul 1 og avslutte med modul 5, modul 2, 3 og 4 kan man selv velge rekkefølge på. Kompetansepakken har også en egen introduksjonsmodul som vi anbefaler å gjennomføre før dere starter arbeidet med modul 1.

Det kan variere noe hvor lang tid det tar å gjennomføre hver modul. Dersom skoler setter av 4 – 8 timer per måned, inkludert fellesmøter og mellomarbeid som oppgaver, utprøving i praksis og erfaringsdeling, skal det være mulig å gjennomføre kompetansepakken på et halvt år.

Publiseringsdatoer

 • Introduksjon (modul 0): Gir en oversikt over innhold og arbeidesmetoder i de senere modulene. Tilgjengelig fra 1. oktober 2019.
 • «Overordnet del – verdiløftet i praksis» (modul 1): Om skolens formål og overordnet del. Tilgjengelig fra 1. november 2019.
 • «Læreplaner for fag» (modul 2): Hvordan forstå kompetanse i læreplanene, tekstene i «Om faget», kompetansemål og vurdering som fremmer utvikling av elevenes kompetanse. Tilgjengelig fra midten av desember 2019.
 • «Dybdelæring» (modul 3): Bakgrunn for og forståelse av begrepet, dybdelæring og vurderingspraksis. Hvordan lære å lære. Tilgjengelig fra 2. desember 2019.
 • «Tverrfaglige tema» (modul 4): De tre tverrfaglige temaene i overordnet del, hva arbeidet med tverrfaglige temaer innebærer for skolen, og tverrfaglig samarbeid i profesjonsfelleskapet. Tilgjengelig fra 9. desember 2019.
 • «Profesjonsfelleskapet» (modul 5): Hva kreves i det videre arbeidet med læreplanene og hvordan kan dere videreutvikle profesjonsfellesskapet på skolen? Tilgjengelig fra 1. mars 2020.

Videostøtte:

Hvordan har vi fornyet læreplanene? Udir

Vurdering i kunnskapsløftet 2020 – Udir

Fagfornyelsen – digitalisering – Are Mjølsnes

Tverrfaglige temaer i den digitale læreplanvisningen – Udir

Videostøtte:

Hva er dybdelæring? – Sten Ludviksen

Kjerneelementer og progresjon – eksempel fra naturfag – Anders Isnes

Hva er overordnet del? – Peter Tryggestad

Hvordan lede endring gjennom samskapt læring? – Erlend Dehlin NTNU

Ny læreplanstruktur – Udir

Relasjoner i skolehverdagen – Udir

Kompetansepakke fagfornyelsen – senter for livslang læring