Foto: Lars Krempig

Leirskole i Vest-Finnmark

  1. Hjem
  2. /
  3. Skole
  4. /
  5. Leirskole i Vest-Finnmark
Stortinget vedtok følgende i Opplæringslovens §13-7b som lovfester leirskoleopphold eller annen tur med tre sammenhengende overnattinger. Loven gjelder f.o.m. skoleåret 2019/20:«Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.»

Det er litt ulikt i kommunene i vår region om overnattingstur gjennomføres for 6. eller 7. trinn.

De tilbud som vi har oversikt over, og som er benyttet av kommunene i vår region, er: Stabbursnes, Seiland og Skaidi. Noen har også brukt Haraldvollen i indre Troms. Kommunene kan be om tilbud fra de ulike aktørene. Man kan også velge å samarbeide på tvers av kommunene.
 
Oversikten over tilbud i vår region:
Stabbursnes: http://www.stabbursdalen.com Kontaktinfo gjermund@stabbursdalen.com
Seiland House: Presentation seiland Leirskole 2020, Rev     Kontaktinfo: Stig Erland Hansen – post@seiland-house.no
Skaidi Hotell leirskole: Presentasjon Leirskole – NORD Ekspedisjon – Skaidi Kontaktinfo: Vegard Uglebakken vegard@pnhnorway.no