Programmering

  1. Hjem
  2. /
  3. Skole
  4. /
  5. Programmering

Programmering er en satsing som er knyttet til både fagfornyelsen og gjennom den 5 årige satsingen gjennom Den teknologiske skolesekken.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/

RSK Vest-Finnmark arrangerte våren 2019 ni kurs i Hammerfest og Alta (der de andre kommunene også deltok) beregnet for lærere på mellomtrinnet.
Høsten 2020 starter vi opp med et 40 timers kurs som vil gå over 3 samlinger med arbeidskrav mellom samlingene. Kursrekken vil avsluttes med en digital samling der man deler erfaringene fra samlingene.

40 timers kurs programmering – Vest-Finnmark høst 2020

Påmelding gjøres elektronisk via våre nettsider:
https://rsk-vest.no/kursoversikt/

Vær obs på at det arrangeres parallelle kurs i Hammerfest (Måsøy, Nordkapp, Hammerfest) og i Alta (Loppa, Hasvik, Alta), så vær nøye på at du melder deg på riktig sted.