Nettverk av barnehager (rekomp) og skoler (dekomp) i Vest-Finnmark

  1. Hjem
  2. /
  3. Forside
  4. /
  5. Nettverk av barnehager og...

SØK MIDLER FOR KOMPETANSEUTVIKLING GJENNOM NETTVERK!

Det er nå etablert nettverk av alle barnehager og skoler i Vest-Finnmark. Styret i RSK Vest-Finnmark har valgt å ha minimal geografisk spredning på nettverkene, fordi dette vil gjøre samarbeidet bedre rustet for jevnlige samlinger. Dette vil også være i tråd med smittevernreglene knyttet til koronasituasjonen.

Nettverk som er etablert kan starte samarbeidet og søke midler for gjennomføring. Midler kan brukes til å innhente kompetanse, leie av lokaler (bruk helst innen egen virksomhet), lunsj og annet knyttet til kompetanseutviklingen.
Noen kommuner har sendt ut info om hvordan nettverkene skal forholde seg når de søker midler og når de i ettertid skal rapportere. Vi ber alle forholde seg til dette.

Inviter gjerne UiT med i nettverkssamlingene, og bruk UiT som utviklingspartner på de samlingene dere holder. Mye kan kanskje også gjøres digitalt.
Send kopi/invitasjon til:
Barnehage – koordinator: betty.steinsvik@uit.no
Skole – koordinator: rigmor.mikkelsen@uit.no

Tema:
Nettverkene blir enige om kompetansebehov ut fra eget ståsted/kartlegging (og langsiktige planer), samt valg av tema, tid og sted, og søker på bakgrunn av dette via skjema til sin kommunalleder. Husk å involvere de tillitsvalgte.

RSK er behjelpelig med å forespørre utviklingspartnere fra UiT (men send gjerne invitasjon til koordinatorer v/ UiT).
RSK er behjelpelig med å ordne lokaliteter, men vi oppfordrer alle å bruke de lokalene man har tilgjengelig innenfor egen virksomhet.
RSK vil lage en oversikt over personer i regionen med dybdekompetanse på ulike felt, men dette vil ikke foreligge for senere i vårhalvåret.

Koronatilpasning – vi ber selvsagt alle forholde seg til de gjeldende smittevernreglene når samlinger arrangeres.

NB! Barnehage – inneværende år er midlene fordelt til nettverk i Alta og Hammerfest. Til neste barnehageår vil alle midler fordeles til barnehagenettverk i Nordkapp, Måsøy, Hasvik og Loppa (men det gjenstår sikkert noen midler lokalt fra fordelingen i fjor).

Nettverk av barnehager og skoler i RSK Vest – opprettet 2021

Søknadsskjema barnehage

Søknadsskjema skole

Rapport gjennomført samling rekomp og dekomp