Tilvenning

og tilknytning

Om tema

I følge rammeplanen skal barnehagen blant annet legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre samt sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Starten i barnehagen er en svært viktig, men og sårbar periode i barns liv og det er av stor betydning hvordan vi som personale møter barna og foreldrene som starter i barnehagen.

 

Mål for tema

Få innsikt i og reflektere rundt barns grunnleggende behov for trygghet og livsglede og hvordan vi som barnehagepersonale kan identifisere og møte disse behovene for barn som starter i barnehagen.

 

Forarbeid

Les gjennom teksten og se filmen fra norsk psykologforening:

https://www.psykologforeningen.no/publikum/videoer/videoer-om-livsutfordringer/hva-er-tilknytning2

 

se filmen fra Læringsmiljøsenteret:

http://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/omsorg-lek-og-laring/filmer-boker-og-verktoy/filmer-med-refleksjonsoppgaver/de-yngste-i-barnehagen-refleksjonsoppgaver- for-ansatte-i-barnehagen-article118416-21932.html

 

"Hva gjør barn for å søke trøst og støtte fra omsorgspersoner på din avdeling?"

1. veiledning

Drøft hva som kan være eksempler på typisk tilknytningsatferd hos barn på din avdeling. Hvordan merker du det? Hva gjør barn for å søke trøst og støtte fra omsorgspersoner? Kan du/dere merke at barna lar seg trøste når de blir møtt av omsorgsfulle voksne?

 

Mellomarbeid praktisk oppgave

Observer situasjoner drøftet i første veiledning. Noter ned eksempler som skal brukes i andre veiledning. Noter en case (situasjon eller en relasjon eller lignende) som du ønsker veiledning på. Leveres veileder i gruppa i forkant av veiledning, seinest morgen samme dag som veiledning.

 

2. veiledning

Gruppa velger ut en eller to case til veiledning og drøfting.

 

Litteraturtips

Brandtzæg, Torsteinson og Øiestads bok ”Se barnet innenfra” (2013)

 

Anbefalt film fra læringsmiljøsenteret: http://laringsmiljosenteret.uis.no/barnehage/omsorg-lek-og-laring/filmer-boker-og-verktoy/filmer/de-gode-relasjonene-article117667-21327.html

Om RSK Vest-Finnmark

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7 kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.